Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Møte ledegruppen - IMT 1. juni 2007. 2 Agenda 69-konto: Nye retningslinjer for bruk av 69-konto (budsjettering forbruk 2007) Nybygg AGV HMS Forlengelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Møte ledegruppen - IMT 1. juni 2007. 2 Agenda 69-konto: Nye retningslinjer for bruk av 69-konto (budsjettering forbruk 2007) Nybygg AGV HMS Forlengelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Møte ledegruppen - IMT 1. juni 2007

2 2 Agenda 69-konto: Nye retningslinjer for bruk av 69-konto (budsjettering forbruk 2007) Nybygg AGV HMS Forlengelse av stipendiatperiode Stillinger og bemanningsplan Årsrapport Arbeid med studieplan: emneportefølje, hovedprofiler Eventuelt

3 3 69-konto Reserver overført fra et budsjettår til et annet via 69-konto hovedårsaken til redusert tildeling fra KD (47, 9 MNOK i 2007) IMT har betydelige reserver på 69 konto: ca 6 MNOK pr 1.1. 2007) Nytt fra 2008: Alle 69-konto disponeres av instituttleder !!!

4 4 69-konto Saldo per 1/1-2007: 6 MNOK Videre oppbygging av reserver !!!

5 5 69 konto Estimert forbruk tilsvarende ca 7 MNOK ut fra saldo april 2007

6 6 69-konto Avgjørende at vi ikke bygger opp reserver utover budsjett (ingen garant for at vi kan beholde resursene om videre oppbygging skjer) Aksjonsplan: Alle 69- prosjektledere bes om å utarbeide et budsjett for 2007 –Hver konto bør skrives ned med 33 % i forhold til konto per 1.1.2007 (dvs at 4 MNOK overføres til 2008 i henhold til budsjett) –Budsjett for 2007 må også innholde inntekter generert i 2007 –Instituttleder anbefaler at resursene benyttes strategisk og at faglærere samarbeider om tiltak –Instituttet kan også forskuttere investeringer om nødvendig FRIST FOR BUDSJETT: 1 juni Videre nedskriving i tråd med NT-fakultetets planer (2008-2011)

7 7 Nybygg AGV Campusutviklingen: Fase 1 inkluderer prioritet av nybygg AGV Rapport IMT/SINTEF komité mai 2007 Dekanus meget positivt til å starte prosjektering av nybygg –Krever innsats fra brukerne – intern komité for å prosjektere bygget –Fokus på ekstern finansiering –Egenfinansiering IMT, NT, NTNU, SINTEF

8 8 HMS Meget vellykket ryddedag –Takk til Pål, Eli og Torill for meget god planlegging og gjennomføring –Takk til romansvarlige, apparaturansvarlig Planlegger sammen med SINTEF sikkerhetskurs for nyansatte og studenter (første gang høsten 2007) Nye prosedyrer for behandling av skademeldinger etc. –Tas opp i ledergruppen fra høsten 2007 Samordningsavtale med SINTEF –Arbeidsmiljøloven krever at hovedbedrift defineres i lokaler som vi deler med SINTEF

9 9 Forlengelse av stipendiatperiode NTNU (IMT) kan tilby å finansiere 4. år for eksternt finansierte stipendiater (ikke pliktig til å gjøre dette) –Forutsetter at dette avklares FØR stipendiatene starter –Forutsetter at stipendiaten er kvalifisert til å utføre undervisning i henhold til behov administrert fra instituttet (ikke opp til veileder å disponere undervisningsresursene)

10 10 Stillinger og bemanningsplan Bemanningsplan samt forslag til 4 betenkninger oversendt fakultetet I budsjettet for 2007 ble også to prof. II stillinger foreslått Ingeniørstilling utlyst NT-fakultetets økonomi meget vanskelig –Dekanus har ikke tatt stilling til om vi får vedtatt vår bemanningsplan –Prof. II stillingene blir ikke finansiert i 2007

11 11 Årsrapport Obligatorisk for alle institutt ved NT-fakultetet f.o.m. 2006 Utkast til årsrapport er sendt til trykkeri –Meget god innsats fra faggruppene og fra administrasjonen Årsrapport danner grunnlaget for –Presentasjon av IMT Web –Presentasjon av IMT (power point)

12 12 Arbeid med studieplan Søknad om nytt internasjonalt materstudium ”Silicon and Ferroalloy Production” – oppstart 2008/2009 Evaluering av emneportefølje –Reduksjon av antall emner for å redusere undervisningsbelastning –Gjennomgang av innhold i emner, bedre samsvar mellom emner og hindre dublering av studietilbud –Forslag til reduksjon av antall emner tatt opp på allmøte med faglærerne mandag 4. juni Evaluering av hovedprofiler –Forsalg om reduksjon fra 5 til 3 hovedprofiler ved IMT – utvalg utpekt av programrådet (materialteknologi) –Forslaget fra programrådet/utvalget tas opp ved UU/IMT og instituttråd

13 13 Emneportefølje Elektrokjemi –Forslag om å slå sammen TMT4250 Elektrokjemi gk., TMT4295 Elektrolyseprosesser, TMT4315 Elektrokjemiteknikk og TMT4310 Elektrokatalyse og energiteknologi til to emner: TMT4xxx Elektrokjemi og TMT4yyy Elektrokjemisk teknologi Uorganisk kjemi –TMT4150 Ildfaste materialer og MT8301 Karbon materialteknologi kombineres til et nytt emne –Temaene TMT3 Framstilling av keramiske materialer og TMT4 Keramiske materialers egenskaper slås sammen til et nytt tema –Grunnleggende kjemiemner har meget høyt antall studenter, oppdeling aktuelt ? MT8300 Lettmetall elektrolyse 2 har endret status til et ordinært masteremne fom. studieåret 2007/2008

14 14 Emneportefølje Prosessmetallurgi –Ingen forslag om endringer (avventer situasjonen omkring internasjonalt masterstudium) Fysikalsk metallurgi –Forslag om å slå sammen TMT4225 Materialenes mekaniske egenskaper 1, TMT4220 Materialenes mekaniske egenskaper 2 og TMT4265 Materialteknologi- Forming av lettmetaller til to emner: TMT4220 Materialenes mekaniske egenskaper TMT 4265 Forming av metaller, mikrostruktur og krystallplastisitet –Vurdering av kombinasjonsmuligheter og konsekvenser knyttet til fagene TMT4210 Material og prosessmodelering, TMT4260 Fasetransformasjoner i metaller og TMT4215 Støping : to ulike forslag lagt fram

15 15 Ny prosjekter Flere nye prosjekter tildelt i løpet av vårsemesteret (NANOMAT, AVIT, BIA) –Utfordring å rekruttere stipendiater (norske)

16 16 Eventuelt Forskningstermin – 6 søkere 15 studenter fra kjemi- og bioteknologi studieprogrammet har valgt IMT Sintef er innvilget innkjøp av ny støpeovn i forbindelse med silisiumaktiviteten. Det arbiedes med å finne plassering. Studentarbeidsplassene i AGV har meget dårlige forhold. Studentene har sendt formell klage gjennom sin organisasjon til fakultetet.


Laste ned ppt "1 Møte ledegruppen - IMT 1. juni 2007. 2 Agenda 69-konto: Nye retningslinjer for bruk av 69-konto (budsjettering forbruk 2007) Nybygg AGV HMS Forlengelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google