Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpning av videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv ” for alle høgskolene, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 03.09.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpning av videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv ” for alle høgskolene, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 03.09.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpning av videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv ” for alle høgskolene, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 03.09.08

2 2 VI HAR ET GODT BARNEVERN I NORGE

3 3 Hva kjennetegner godt barnevern? Kjærlighet Kontinuitet Kunnskap

4 4 Utfordringer i barnevernet Barnevernets legitimitet i befolkningen Politisk fokus, nok ressurser og nok kompetanse i kommunene Gråsonebarna – kampen mellom nivå og profesjoner Ettervern og andre overganger Spesielt utsatte grupper

5 5 Barnevernsansatte Ca. 39 000 barn i barnevernet – 20% i det statlige barnevernet. Ca 1400 barn i institusjon Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser Faglig og emosjonelt krevende Kontrollør og støtteperson Kan lett bli utsatt for kritikk

6 6 Hva menes med et kunnskapsbasert barnevern? Kunnskap er ferskvare Kunnskap er både kvalitativ og kvantitativ Kunnskap sitter i hodene på folk så vel som i bøkene Systemer og teorier er til for folk, ikke omvendt Manglende bruk av kunnskap, manglende samarbeid mellom forskning og praksis, manglende erkjennelse av at ikke alt virker like godt – gir et dårligere barnevern

7 7 Hva innebærer et kunnskapsbasert, flerkulturelt barnevern Det krever generell barnevernsfaglig kunnskap og kompetanse Det krever en solid språk og kulturforståelse En må skille mellom kultur og ukultur

8 8 Da goterne kom til Norge……. Små grupper av gotere kom vandrende inn fra øst. –Egdene gav navn til Agder –Rygene gav navn til Rogaland –Hordene gav navn til Hordaland

9 9 Har vår integreringspolitikk vært mislykket? Annen generasjons innvandrere deltar jevnt over like mye i skole og arbeidsliv som etnisk norske ungdommer Vi har fått mange sterke stemmer - med og uten aksent - i det offentlige rom Den norskpakistanske befolkningen har gjennomført en enestående sosial mobilitet Langt flere ungdommer med innvandrerbakgrunn ser seg nå som norske enn tidligere (46% i 1996, 70% i 2006)

10 10 Fakta fra barnevernet: Barn og unge med innvandrerbakgrunn får oftere hjelp fra barnevernet enn barn og unge uten innvandrerbakgrunn (17% av alle barn) Det er i hovedsak gutter Det synes å være større skepsis mot barnevernet i minoritetsmiljøene enn i befolkningen for øvrig

11 11 De vanskelige sakene Tvangsekteskap og arrangerte ekteskap Kjønnslemlestelse Homofile ungdommer Autoritære oppdragelser Generell omsorgssvikt

12 12 Noen premisser: Intervensjoner ser ut til å virke på tvers av kultur og bakgrunn God tolking er avgjørende God innsikt i hvilken situasjon familien befinner seg i En fleretnisk sammensetning av de som jobber i barnevernet vil bidra til å øke erfaringsgrunnlaget og legitimiteten

13 13 Dette er en del av Regjeringens satsing på et kunnskapsbasert barnevern Et kommunalt kompetanseprogram Regionale samlinger for barnevernsansatte og deres samarbeidspartnere Samarbeid om grunnutdanningen

14 14 : En trenger ikke være dårlig for å bli bedre


Laste ned ppt "Åpning av videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv ” for alle høgskolene, Oslo Kjell Erik Øie Statssekretær 03.09.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google