Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPED 4940 - 260209 om tospråklig utvikling når norsk er andrespråket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPED 4940 - 260209 om tospråklig utvikling når norsk er andrespråket."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPED 4940 - 260209 om tospråklig utvikling når norsk er andrespråket

2 Studier av læringsutbytte og resultater Karakter etter ungdomsskolen: 40% Mg eller Sg ( Bakken 2003) Læringsutbytte på småskoletrinnet: polarisering i minoritetsgruppa? (Øzerk 2003) PIRLS: stor spredning (Wagner 2004) PISA

3

4

5 Hvem er minoritetspråklig? - alle som ikke har norsk eller samisk som morsmål Opplæringsloven § 2.8

6 Ulike kategorier tospråklige (Skutnabb Kangas 1981) Ulike betingelser for tospråklig utvikling ut fra sosial og språklig status: Barn fra språklige majoriteter Elitetospråklige Barn fra tospråklige familier Barn fra språklige minoriteter

7 Tospråklig utvikling i tidlig barndom Simultan tospråklig utvikling Suksessiv tospråklig utvikling Kritisk alder for andrespråktilegnelse??: tidlig barndom (3-5år) Baker: kognitiv tilnærming En person – ett språk - prinsippet Barn dominant i norsk- foreldre fortsetter på morsmål

8 Additiv tospråklig utvikling ( Lambert 75, Øzerk 92) Utviklingen av morsmåls- språklige ferdigheter blir ikke hindret, mens barna har tilgang til egnede sosiale og pedagogiske betingelser for utvikling av andrespråket

9 Subtraktiv tospråklig utvikling (Lambert 75, Øzerk 92) Morsmålsutvikling blir hindret og ikke fremmet til et aldersadekvat nivå. Mens andrespråkets utvikling fremmes uten hensyn til morsmålet.

10 Dual- isfjellmodellen

11 ”Språklig fundament”- – hva består det av ? Språklig kodede erfaringer(begreper) Ferdigheter og kunnskaper Læringsstrategier Språkliggjorte følelsesuttrykk

12 Dual- isfjellmodellen S1- S2- kode- (Cummins 1984:143, fritt gjengitt og oversatt) Sveitserostanalogi, etter Øzerk 2003

13 Dual- isfjellmodellen S1- S2- kode- (Cummins 1984:143, fritt gjengitt og oversatt) ”Godt fundament” etter Øzerk 2003

14 Språk tar tid… Med bakgrunn i forskning: - 2 år: tilegne seg hverdagsspråk, situasjonsavhengig språk - BICS - (basic interpersonal communication skills)

15 -5-7 år: tilegne seg akademisk språk, skolespråk, Situasjonsuavhengig språk:CALP Cognitive academic language profiency (Hakuta, Buttler og Witt 2000, Cummins 1984) - 5 – 7 år: tilegne seg

16 Likheter mellom 1. og 2. språktilegnelse Fra korte til lenger ytringer Grammatisk utvikling Forholdet mellom språkforståelse og språkproduksjon Hypotesetesting og utprøving

17 2. språktilegnelse Andrespråkstilegnelsen går lettere med et godt 1.språk. Mange barn har en tospråklig språktilegnelse Barn tilegner seg flere språk uten problemer Språkene kan utvikle seg parallelt, men trenger ikke det.

18 Språklige aspekter (Bloom & Lahey, 1978)

19 Fra morsmål til målspråk: mellomspråk Overføringer: Fonologi: ulike lyder i ulike språk: ”Det er mange teng som er i marokko og ikke i Norge fleksempel sol” Syntaks: setninger bygges forskjellig : Jeg sover i senga (SVO eks norsk, vietnamesisk) Jeg seng såver (SOV eks urdu, somali)

20 Morfologi: ordendelser ”limes” på ordene (tyrkisk) eller kan bøyes ved hjelp av småord i setningen (vietnamesisk) Norsk, og enda mer urdu og somali er mot syntetisk…..

21 .. fortsatt mellomspråk - Forenklinger eller utelatelser - Preposisjoner (eks urdu og tyrkisk har postposisjoner ) - Pronomen - Konjunksjoner - Underbruk av enkelte konstruksjoner som ikke fins i morsmålet: jeg gå by - Underbruk i forhold til ordforråd: ”gå” nyttes for dra, løpe, fly, reise, kjøre….)


Laste ned ppt "SPED 4940 - 260209 om tospråklig utvikling når norsk er andrespråket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google