Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for AT-VGO. Arbeid i medlemsråd VGO/fagskule Medlemsrådet møtest månadleg - politiske og typiske HTV-saker står på saklista - referat frå møta -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for AT-VGO. Arbeid i medlemsråd VGO/fagskule Medlemsrådet møtest månadleg - politiske og typiske HTV-saker står på saklista - referat frå møta -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for AT-VGO

2 Arbeid i medlemsråd VGO/fagskule Medlemsrådet møtest månadleg - politiske og typiske HTV-saker står på saklista - referat frå møta - regionale samlingar - forslag til relevant innhald på modul-kursa og VGO-kursa

3 Arbeid i medlemsråd VGO/fagskule Nokre av sakene dette skuleåret: Prosjekt til fordjuping Anonym retting Stortingsvalet 2014 Tariff 2014 Fråfall i vidaregåande Avvikssystemet i HFK Arbeidstidsforhandlingane Profesjonsetikk Kvalitet i skulen Munnleg eksamen

4 Politisk arbeid kontaktforum sentralt Årleg: Fire 2-dagarsmøte for alle kontaktpersonane i alle fylke Eitt av desse møta er saman med HTV frå alle fylker På dei fleste møta har me ein felles dag med grunnskule Pågåande arbeid sentralt og innmelde saker frå fylka Førearbeid til høyringar

5 Politisk arbeid kontaktforum sentralt Saker som har vore handsama skuleåret 2013/14: Privatisering og kommersialisering (Temanotat 8/2013) Arbeidstid i skulen Undervisningsvurdering Revidert læreplan i norskfaget Faglege karrierevegar NKVS – eller system for utvikling av kvalitet? Skuleutvikling i praksis Kvalitet i fagopplæringa Ny GIV Høyring om fagskular Oppfølging av St.mld. 20. – vegen vidare Fellesøkt med KF grunnskule om juss og skjønn v/ pol. rådgjevar Jens Garbo og advokat Vidar Raugland Ludvigsenutvalet Målstyring / anonym retting Samtale med to representanter fra Foreldreutvalget VGO Strategi for internasjonalt arbeid i UDF

6 Arbeid mot fylkespolitikarane Viktige saker dette skuleåret 2013/14: Årleg budsjettuttale Sak om anonym retting Skulebruksplanen og nybygga Kommande aktuell saker: Utgreiing om 8 – 13 skular Samarbeid med dei ulike partia om skulepolitikk i fylket Ludvisenutvalget Ny arbeidstidsavtale

7 Verving Ny vervebrosjyre – nokre eksemplar til utdeling: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Verving/Vervebrosjyre %20UDF%202012.pdf


Laste ned ppt "Kurs for AT-VGO. Arbeid i medlemsråd VGO/fagskule Medlemsrådet møtest månadleg - politiske og typiske HTV-saker står på saklista - referat frå møta -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google