Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis SØKELYS FERSKHET - Om bruk av lys for ferskhetsbestemmelser ”Spektroskopiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis SØKELYS FERSKHET - Om bruk av lys for ferskhetsbestemmelser ”Spektroskopiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis SØKELYS FERSKHET - Om bruk av lys for ferskhetsbestemmelser ”Spektroskopiske metoder i industriell matanalyse” Trondheim, 6. april 2005 Margrethe Esaiassen FISKERIFORSKNING Heidi Nilsen Karsten Heia, Fred Sigernes og Agnar Sivertsen

2 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Måle ferskhet? Hvorfor? Kvalitet og restholdbarhet (Elektronisk) auksjon Optimal råstoffutnyttelse Mer kritiske og bevisste forbrukere Ferskhet er en sentral kvalitetsparameter

3 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Måle ferskhet? Hvordan? Autolyse Mikrobiologisk vekst

4 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Eksisterende metoder Ingen gode instrumentelle enkeltmetoder Forbruker råstoff Tidkrevende Begrenset nytte av enkeltmetoder ATP Sensoriske egenskaper Mikrobiologi Tekstur Elektriske egenskaper Fettoks. Flyktige stoff

5 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Kvalitetsindeksmetoden QIM

6 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Billigere og raskere metode ønskes QIM krever trente dommere –Dyrt og ikke alltid tilgjengelig Krav til metode –Hurtig –Enkel –Objektiv –Lett å betjene –Billig –Måle flere parametere

7 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Prinsipp for bruk av NIR spektroskopi spektral måling, X1 referanse måling, Y1 multivariat kalibrering modell spektral måling, X2 multivariat predikering modell predikert måling, Y2

8 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Bruk av modell for predikering Kvaliteten på modellen kan beskrives ved korrelasjonen, c, og ved feilverdien for prediksjon, RMSEP. c = så nær 1 som mulig RMSEP = så liten som mulig

9 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Spektroskopi for ferskhetsbestemmelse Utvikle VIS/NIR spektroskopi for hurtig kvalitetsbestemmelse av fisk. Bestemme bølgelengder/områder med særlig relevans med tanke på forenkling / kommersialisering av instrumentering På lang sikt: kommersielt anvendelig verktøy for filet og hel fisk

10 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Målinger med NIRS6500

11 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Torsk: Målt vs beregnet lagringstid

12 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Viktige bølgelengdeområder 400 - 1100 nm400 - 700 nm (VIS) 700 - 1100 nm (NIR) corrPRMSEP [dager] corrPRMSEP [dager] corrPRMSEP [dager] Torsk0,931,640,971,040,723,02 Laks0,961,590,932,040,981,2

13 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis FishTube: VIS spektroskopi FishTube filet Lys

14 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis VIS-spektroskopi for torsk

15 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Et instrument og en modell for ethvert råstoff? Variasjoner i råstoff: sesong og fangstmetode –database med ulike typer råstoff Hva dersom bloduttredelser? Korrelerer målingene med QIM? Ferskhetsbestemmelse før filetering? –utvikle teknologi som muliggjør anvendelse av VIS/NIR spektroskopi for ferskhetsbestemmelse av hel fisk

16 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Råstoffdatabase artfangstmetodesesonglagringantall fisk torsklinehøstislagring50 +40 torsklinehøstslurry is40 torsklinevårislagring45 torskgarnvårislagring50 +45 torskgarnvårkjølerom, 2-4ºC50 torskteinefangethøstislagring50 torskteinefangetvårislagring50 torsk”merdstått”høstislagring50 laksmerdvårislagring15

17 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Ulik sesong – ulik modell

18 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Bloduttredelser i fisken

19 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Predikere QIM fra spektroskopimålinger? Kan predikere QIM-score ut fra VIS spektroskopi Kan unngå at ferskhetsbestemmelse påvirkes av blodflekker.

20 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Målinger på hel fisk Minidust Spektrograf med nåleprobe og lampe

21 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Minidust og prediksjon av lagringstid

22 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Oppsummering VIS/NIR spektroskopi anvendelig for å bestemme lagringstid på torsk (og laks) uavhengig av fangstmetode. Ulike modeller for ulike sesonger og lagringsmedier VIS spektroskopi anvendelig for å bestemme QIM- score på torsk Teknologien kan anvendes på hel fisk Behov for videre analyse, -validering av resultatene METODEN SANNSYNLIGVIS ANVENDELIG FOR MANGE PRODUKTER

23 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Nilsen, H. A. (2001). Freshness measured by near-infrared technology. Food Technology International. An official publication of the European Federation of Food Science and Technology, EFFoST, p 107-109. Nilsen, H., Esaiassen, M., Heia, K., & Sigernes, F. (2002). Visible / Near-Infrared spectroscopy - a new tool for the evaluation of fish freshness? Journal of Food Science, 67 (5), 1821-1826. Heia, K., Esaiassen, M., Nilsen, H., & Sigernes, F. (2003). Visible spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake. In: “Quality of fish from catch to consumer. Labelling, Monitoring and Traceability”. Editors: JB Luten, J Oehlenschläger and G Ólafsdóttir, Wageningen Academic Publishers, p 201-209, ISBN 9076998140. Nilsen, H., & Esaiassen, M. (2003) How Fresh is the Fish ?- Evaluation of Freshness by Means of VIS/NIR Spectroscopy, Proceedings of the First Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference (TAFT), 33rd WEFTA Meeting And 48th Atlantic Fisheries Technology Conference, 11th-14th June 2003, Reykjavik – Iceland, p 138-140. Esaiassen, M., Nilsen, H., Joensen, S., Skjerdal, T., Carlehög, M., Eilertsen, G., Gundersen, B., & Elvevoll, E. (2004). Effects of Catching Method on Quality Changes during Storage of Cod (Gadhus morhua). Food Science and Technology/LWT, 37 (6), 643-648. Nilsen, H., & Esaiassen, M. (2005). Predicting sensory score of cod (Gadus morhua) from visible spectroscopy. Food Science and Technology/LWT, 38 (1), 95-99.

24 6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis Takk for oppmerksomheten 2dager påis


Laste ned ppt "6. April 2005-ME - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/ videreformidles når kilde oppgis SØKELYS FERSKHET - Om bruk av lys for ferskhetsbestemmelser ”Spektroskopiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google