Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gevingåsen tunnel1 Susanne Bratli Leder Jernbaneforum Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gevingåsen tunnel1 Susanne Bratli Leder Jernbaneforum Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gevingåsen tunnel1 Susanne Bratli Leder Jernbaneforum Midt-Norge

2 Gevingåsen tunnel2 Kostnad 524 mill kr 4,5 km ny enkeltsporet tunnel Dagens strekning mellom Hommelvik og Hell er en flaskehals med høy togtetthet, høye vedlikeholdskostnader og dårlig linjeføring Innkorting 1,7 km bane Tidsreduksjon ca 4 min Øker punktligheten og doble fremføringskapasiteten

3 Gevingåsen tunnel3 Godkjent hovedplan, hovedtrekk tunnel Godkjent hovedplan for Gevingåsen tunnel pr. 23.02.2007 Tunnelen i hovedplanen har disse hovedtrekkene: Lengde tunnel 4500 m Tunnelen er enkeltsporet Tunnelen har ett tverrslag, som skal fungere som rømningsveg

4 Gevingåsen tunnel4 Godkjent hovedplan, hovedtrekk tunnel Godkjent hovedplan for Gevingåsen tunnel pr. 23.02.2007 Kostnadsoverslag NTP 380 mill. kr eks mva I forhold til kostnadsøkning og dagens markedspriser for entreprenørtjenester bør dette oppjusteres til 524 millioner kr

5 Gevingåsen tunnel5 Innspill fra Statens Jernbanetilsyn i høringsprosessen: EU arbeider med revisjon av sikkerhetsbestemmelsene for tunneler Disse er sannsynligvis trådt i kraft når Gevingåsen skal bygges Det viktigste kravet er flere rømningsveger Ulike løsningsmetoder bør vurderes på et overordnet nivå (grove kostnadsoverslag)

6 Gevingåsen tunnel6 Dobbeltspor i parallelle, separate løp Kostnader til infrastruktur for tog i tunnelen grovt kostnadsoverslag: Ny Homla bru: Tunneldriving: Totalt : 66 mill kr 17 mill kr 270 mill kr 353 mill kr

7 Gevingåsen tunnel7 Ett tunnelløp m/2 spor Kostnader til infrastruktur for tog i tunnelen grovt kostnadsoverslag: Ny Homla bru: Tunneldriving : Totalt : 66 mill kr 17 mill kr 135 mill kr 218 mill kr

8 Gevingåsen tunnel8 Anbefaling fra Jernbaneforum Midt-Norge Jernbaneforum Midt-Norge vil tilrå at en løsning med ett spor i ett tunnelløp gjennomføres som planlagt i godkjent hovedplan for Gevingåsen tunnel, og at strategien med å realisere infrastrukturtiltakene på Trønderbanen som til enhver tid gir størst nytteeffekt videreføres

9 Gevingåsen tunnel9 JBF MN Visjonen ”Trondheim-Steinkjer 1 time” står fast, inkludert utbygging til dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal –Løser kapasitetsproblemene i dag –Begrenset kostnadsforskjell –Risiko for utsettelse –Kapitalbinding –Redusere mulighetene for å realisere andre prosjekter på Trønderbanen med stor nytteverdi

10 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Gevingåsen tunnel1 Susanne Bratli Leder Jernbaneforum Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google