Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosedyrer og vedlikehold av SOSI Pr. i dag har vi ulike dokumenter, modeller og databaser som oppdateres. Dette er et arbeid som tar mye tid å administrere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosedyrer og vedlikehold av SOSI Pr. i dag har vi ulike dokumenter, modeller og databaser som oppdateres. Dette er et arbeid som tar mye tid å administrere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosedyrer og vedlikehold av SOSI Pr. i dag har vi ulike dokumenter, modeller og databaser som oppdateres. Dette er et arbeid som tar mye tid å administrere og sikre oppdateringer alle steder. oSOSI standardens fagområder som word-filer oSOSI standardens fagområder som pdf-filer oUML-modell for hele SOSI 4.0 oSOSI-db oUML-modell for de respektive fagområdene oGML-skjema for de respektive fagområdene oSOSI-kontroll parameterfiler/definisjonsfiler oNOTES basen – med innmeldte feil, behov osv. oSOSI-koder (temakoder) http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm

2 Internasjonale ISO, IHO, OGC, S57 osv. Europeiske Cen, INSPIRE osv. Nasjonale bransjestandarder, FKB, Kartdata osv. Innmeldinger fra brukere Oppdagelser i SOSI- sekretariatet O.a Registrering i Notes-basen – utsendelse til arbeidsgruppene Behandling i arbeidsgrupper/mail Beslutning: Godkjent/avslag http://www.statkart.no/sosi/welcome.htm SOSI-sekretariatet: Kontinuerlig oppdatering av UML-modell Kontinuerlig oppdaterer av SOSI-db Månedlig: Definisjonsfiler SOSI-kontroll Innmeldinger Hvert halvår? SOSI-db Publ. UML-modell GML-skjema Offisiell standard Årlig: PDF-dokument av hvert fagområde (” give a little and get a lot ”) Prosedyredokumentet PROSEDYRER OG VEDLIKEHOLD AV SOSI

3

4 ENGELSK SOSI o Oppdrag finansiert direkte av Miljøverndepartementet med kr 450 000 samt kr 80 000 fra Standardiseringssekretariatet i SK o Prosjektet er planlagt ferdig våren 2008 o Resultat: o Objekttypedefinisjoner, Objekttypeegenskaper, gruppeelementsammensetning,objekttyperoller, kodelister, typer – med definisjoner oversatt (typer oversettes pga UML) wordtabeller o SOSI-db og UML-modellene blir oversatt (xls - > SOSI-db - > UML) o Sendes fagmiljøene for kvalitetskontroll o Følger (stort sett) INSPIREs framdrift o Eksternt oversettelsesfirma o Statens kartverk: Gerd Mardal (prosjektleder), Geir Myrind og Kent Jonsrud

5 1. milepæl: ca 105 sider – dvs. ca 18 dagers arbeid - Bygninger - Eiendomsinformasjon - Generelle typer - Generelt for SOSI-realiseringen - Fastmerker 2. milepæl: ca 92 sider – dvs. ca. 16 dagers arbeid - Plan - Terrengform - Arealbruk - Arealressurs - Markslag - Friluftsliv - Bildeinformasjon - Forurensning - Lufthavn 3. milepæl: ca 140 sider – dvs. ca. 24 dagers arbeid - Vegsituasjon - Vegnett - Samferdsel - Ledningsnett - Bane - Innsjøer og vassdrag - Geologi generell del - Biologisk mangfold - Verneverdige geologiske objekter - Berggrunngeologi 4. milepæl: ca 84 sider – dvs. ca. 16 dagers arbeid - Grotter - Anvendt geofysikk - Anvendt geokjemi - Naturvernområder - Reindrift - Råstoff - Jordsmonn - Løsmasse - Skreddata 5. milepæl: ca 50 sider – dvs. ca. 8,5 dagers arbeid - Annen natur - Beitebruk - Skogbruk - Landbruksregisteret - Landskap - Jordregister - Jordskifteplan - Kulturminner - Servitutter - Bygningsmessig anlegg Totalt ca 470 sider – dvs. ca. 80-90 dagers arbeid

6 Inspire data-tema Vedlegg 1 Koordinatsystem Rutenettsystem Stedsnavn Administrative enheter Adresser Matrikkelenheter Transportnett Hydrografi Vernede områder Vedlegg 2 Høyde- og dybdemodell Arealdekke Ortofoto Geologi Vedlegg 3 Statistiske enheter Bygninger Jordarter Arealbruk Helse og sikkerhet Offentlige infrastrukturtjenester Anlegg for miljøovervåking Produksjons- og industrianlegg Landbruks- og akvakulturanlegg Befolkningsfordeling Restriksjonsområder Naturlige fareområder Atmosfæriske forhold Meteorologisk-geografiske forhold Oseanografiske forhold Hav- og sjøområder Biogeografiske områder Leveområder og biotoper Artsfordeling Energiressurser Mineralressurser

7 Geir Johnsen, IT-tjenestenFredag 2. november 2007Bilde 7 ENGELSK SOSI oOPPSUMMERING o Halvveis ferdig med oversettelsene o Plan,Samferdsel, Bane, Vegsituasjon og Vegnett er sendt til høring i fagmiljøene o SOSI-db og UML-modeller med tekstlig beskrivelse utarbeides o Følger INSPIREs framdrift o Gjenstår noen feilrettinger o Kan, på samme måte som norsk versjon, generere GML- skjema o Gjenstår oversettelse av generell tekst (avhenger av prioritering og ressurser)

8


Laste ned ppt "Prosedyrer og vedlikehold av SOSI Pr. i dag har vi ulike dokumenter, modeller og databaser som oppdateres. Dette er et arbeid som tar mye tid å administrere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google