Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjess Kalnes 17.9.14. Arter Hekkebestander Østfoldkysten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjess Kalnes 17.9.14. Arter Hekkebestander Østfoldkysten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjess Kalnes 17.9.14

2 Arter

3 Hekkebestander Østfoldkysten

4 Månedlige tellinger av gjess i Sverige i vinterhalvåret viser Bruker mer av landet Flere og flere gjess seint om høsten okt-nov og i januar

5 Hvorfor øker bestandene Klima Jordbruk Beskatning

6 Endret jordbruk - endret landskap

7 Endret jakt Fra tidlig 70-tall har det vært sterke begrensinger i jakt i mange land i Vest-Europa Påvirket antall gjess = økning Påvirket områdevalg = lenger nord

8 Kartlegging av gåseskader i Østfold 2012 75 % åker, 54% gras, 29% høsthvete, 20% erter

9 Spurt 800 88 svarte Alle kommuner utenom Hvaler er representert Sarpsborg kommune hadde 20 % av tilbmeld. 30 % hadde gåseskader på sin eiendom 58 % sier de har store skader. Stor variasjon hvor lenge gås er tilstede

10 Endringer for landbruket

11 Endrer vegetasjon

12 Friluftsliv og gjess

13 Ordinære bestemmelser Jakttid fra 10.8. – 23.12 (gr.eier) Jakttid på sjøen fra 10.9. – 23.12 (almenhet) Eggsanking fram til og med 15.4. (gr.eier)

14 Jakt og bestand Sverige Avskyting blå punkter og blå linje. Bestand rød kurve og röd linje. Grågås Kanadagås

15 Jaktorganisering

16

17 Hvilke andre muligheter ? Samarbeid om skadeavverging og informasjon om hvilke tiltak som kan benyttes Skadefelling, tillatelse forutsetter at andre tiltak skal være utprøvd først – og åpner ikke for bruk til å redusere en bestand. Forvaltningsplan (tidlig jakt-15 dager, utvidet tid for eggsanking)

18 Forvaltningsplan Formelt dokument - berørte parter involvert - høring - kommunal deltakelse - godkjenning(FM)

19 Handlingsplan må ha: Konkret områdeavgrensning Konkret problembeskrivelse for området Konkret målsetting Tiltak i samsvar med målsetting

20 TILTAK - Styre gjess Hindre –skremme –lokke Innflygingshinder Gjerding el. leplanting mot vatn/beite Manuell skremming Skremming med hund Skremming med lydkanon Fugleskremsel m.m. Etablering av friområde Endring av avlingstype Skjøtsel av utmarksbeite for gås

21 TILTAK - Styre bestand Tilrettelegging for ordinær jakt Tidlig jaktstart (15 dager før ordinær jakt etter søknad) Skadefelling (kommunen etter søknad, som før) Kontrollert eggsanking (utvidet tid etter søknad) Hvilke deler av bestand vil du styre? – hva er gjennomførbart? Hekkende gjess: Familier med unger (= kull) Ikke-hekkende gjess: Ett/to-åringer ikke forplantningsdyktige, og eldre fugler som mislyktes med hekkingen dette året.

22


Laste ned ppt "Gjess Kalnes 17.9.14. Arter Hekkebestander Østfoldkysten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google