Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Havbrukspolitikk for økt norsk konkurransekraft Aqua Nor 9. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Havbrukspolitikk for økt norsk konkurransekraft Aqua Nor 9. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Havbrukspolitikk for økt norsk konkurransekraft Aqua Nor 9. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Verdier fra havet – Norges framtid Politikken skal bidra til økt norsk konkurransekraft

3 Verdier fra havet – Norges framtid … dette oppnås gjennom… Bedre lønnsomheten i hele verdikjeden FoU som er i forkant Markedsarbeid Kompetent arbeidskraft Foto: EFF og Fiskeriforskning

4 Verdier fra havet – Norges framtid Næringen skal oppleve: Å bli behandlet som industrielle produsenter Tydelig ansvars- og rolledeling mellom myndighetene og næringsutøverne God dialog med myndighetene Ansvarlig økonomisk politikk Forutsigbarhet og langsiktighet i rammebetingelsene Forvaltningen som serviceleverandør og kontrollør Forvaltingen som ivaretaker av næringens interesser i internasjonale prosesser Foto: EFF og Marine Harvest

5 Verdier fra havet – Norges framtid Regjeringen skal fortsatt ha høy aktivitet i markedsarbeidet Foto: Fiskeriforskning Internasjonalt arbeid EU −arbeidet for frihandel for norsk laks på EU- markedet er meget høyt prioritert WTO −offensive norske interesser når det gjelder markedsadgang for fisk EFTA −Regjeringen prioriterer inngåelse av frihandelsavtaler med Sør-Korea, Kina og Japan + Egypt, Canada, Thailand og den sørafrikanske tollunionen (SACU). Næringens eget markedsarbeid

6 Verdier fra havet – Norges framtid Nasjonalt  Økonomisk politikk har sikret: −lav rente −positiv valutautvikling  Fra røde tall til investeringsvilje og optimisme Regjeringens politikk har bidratt til stabile rammevilkår som igjen har ført til positiv utvikling for næringen Valutakurser Foliorenten

7 Verdier fra havet – Norges framtid Gjennomført i vår og vi igangsetter ny til neste år. 6. Det skulle gjennomføres brukerundersøkelse Vi igangsetter ytterligere desentralisering5. Ytterligere desentralisering Stor satsing på elektroniske forvaltning. Internettsider Elektronisk saksbehandling og arkiv 4. Fiskeriforvaltningen i tet når det på elektronisk forvaltning Fortsatt fokus på språkbruk i dialogen mellom forvaltningen og brukeren. 3. Enklere språk i kommunikasjonen med brukerne Månedlige rapporteringer viser klar nedgang i saker som er eldre enn tre måneder. 2. Saksbehandlingskøene skulle avvikles innen 1. januar 2005 og det skulle innføres servicegaranti på tre måneders behandlingstid 22 forskrifter erstattet med 1 i ressursforvaltningen og 15 erstattet med 3 innen akvakultur. 1. Antall forskrifter skulle ned Resultat:Løftene: 6 løfter avgitt på Nor-Fishing i 2004

8 Verdier fra havet – Norges framtid Dette satte vi fokus på i 2003 20032004 Konkursforskriften Eksportavgiften Nytt produksjonsregime (iverksettelse) NYTEK Fôrkvoter 2004 Ny havbrukslov (høring) Nytt produksjonsregime (høring) Fôrkvoteordningen avvikles = iverksatt politikk = nye saker 2005

9 Verdier fra havet – Norges framtid … og vi gjorde … 20032004 Konkursforskrift I Redusert eksportavgift Ny akvakulturlov Fôrkvoteordningen avviklet 2005 Nytt produksjonssystem (MTB) NYTEK Tildeling av 2003- konsesjonene Strategimøter mellom næring og departement Havbeiteforskrift Ny klareringsforskrift (tidligere flytteforskrift) Heving av grensene for eierregulering IK-akvakultur IK-akvakultur (fastsettes) Lakseavtalen opphører Ny felles driftforskrift Settefiskforskrift Tildelingsforskrifter Revidert konkursforskrift = iverksatt politikk = forslag

10 Verdier fra havet – Norges framtid 2006 …og vi skal fortsette med.. Ny akvakulturlov Økt MTB for ørret Fangstbasert havbruk Høring akvakulturregister Stamfisk Selskapsnøytralt regelverk Samdrift Ekspropriasjon Gjennomgang av Fiskeridirektoratet EFF Økt delegasjon til regionkontorene Brukerundersøkelse Tiltak mot rømming = nye tiltak = ikrafttredelse = vedtatt Mattilsynet Strategimøter næring departement

11 Verdier fra havet – Norges framtid Fra røde tall til optimisme på 4 år  Mye er gjort for å styrke norsk havbruksnærings konkurransekraft, - og mer skal gjøres de neste 4 årene……….  Gled dere – vi er klar! På gjensyn på Aqua Nor i 2007


Laste ned ppt "Havbrukspolitikk for økt norsk konkurransekraft Aqua Nor 9. august 2005 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google