Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strax-huset ”Mobilisering for et bedre liv”. A. Loennechen 28. februar 2008 Hva er Strax-huset? Bydekkende etat i Bergen kommune Tjenestetilbud til stoffavhengige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strax-huset ”Mobilisering for et bedre liv”. A. Loennechen 28. februar 2008 Hva er Strax-huset? Bydekkende etat i Bergen kommune Tjenestetilbud til stoffavhengige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strax-huset ”Mobilisering for et bedre liv”

2 A. Loennechen 28. februar 2008 Hva er Strax-huset? Bydekkende etat i Bergen kommune Tjenestetilbud til stoffavhengige som ønsker hjelp for å bedre sin livssituasjon Samlokalisering av sosiale tjenester og helsetjenester

3 Målgruppe Stoffavhengige over 18 år som ønsker hjelp for å bedre sin livssituasjon

4 A. Loennechen 28. februar 2008 Mål Bedre livssituasjonen for stoffavhengige; arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusmiddelbruken. Arbeide for å øke den enkeltes evne til mestring og egenomsorg

5 A. Loennechen 28. februar 2008 Perspektiver i arbeidet Skadereduksjon Habilitering Rehabilitering Komplementære perspektiver

6 A. Loennechen 28. februar 2008 Filosofi Lett tilgjengelighet Lav terskel for kontakt Fleksibilitet Forutsigbarhet Kontinuitet

7 A. Loennechen 28. februar 2008 Organisering av tjenestetilbudene Tre team –1. Natteam – 5 netter i uken –2. Dagtjenesteteam – 7 dager i uken –3. LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)-team – 6 dager i uken Hvert av teamene består av personale med ulike profesjoner

8 A. Loennechen 28. februar 2008 Virkemidler, tiltak og tjenester sosialfaglig, miljøterapeutisk og helsefaglig tilnærming Sosiale tjenester - Dagsenter - Natthjem - Sosialfaglig råd og veiledning - Informasjonstiltak - Fellesmåltider - Vask av klær - Mulighet for personlig hygiene - Individrettet arbeid på Strax-huset - Individuell oppfølging - Hjelp til kontakt med andre deler av hjelpeapparatet - Gruppeaktiviteter utenfor huset - Dugnader i utemiljøet - Miljøarb. knyttet til tannhelsetjeneste - Helsetjenester - Helsefaglig råd og veiledning - Utdeling av rent brukerutstyr - Returordning for brukt utstyr - Utdeling av kondomer - Akupunkturbehandling - Fysioterapi/massasje - Helserom med behandling, prøvetaking, vaksinasjons- program - Lege - Hygiene og ernæringstiltak - Overdoseberedskap - Førstehjelpsopplæring i brukergruppen - Tannhelsetjeneste - Avd. knyttet til LAR- LegemiddelAssistert Rehabilitering

9 A. Loennechen 28. februar 2008 Utfordringer Tverrfaglig, ikke tverr faglig, tilnærming Tilgjengelige, forutsigbare og fleksible tjenester Kontinuitet i tjenesteytingen Ikke frata brukeren hovedansvaret for egen endring Gode samarbeidsrelasjoner med ulike tjenesteytere, både på spesialistnivå og i kommunen

10 A. Loennechen 28. februar 2008 Utfordringer Avklare forventninger med omgivelsene Brukerne prøver sine rettigheter Brukerne utfordrer gjeldende maktstrukturer

11 A. Loennechen 13. februar 2008 Utfordringer Etablere tjenester på grunnlag av forskning, dokumentert kunnskap og erfaringer (de som yter og de som benytter/bruker tjenestene) Brukernes/pasientenes erfaringer er sentrale Tilpasse aktiviteten de økonomiske rammene Arealbehov A. Loennechen 28. februar 2008

12 Vi må tåle at det settes spørsmålstegn ved hvordan vi samarbeider med mennesker vi er satt til å hjelpe.


Laste ned ppt "Strax-huset ”Mobilisering for et bedre liv”. A. Loennechen 28. februar 2008 Hva er Strax-huset? Bydekkende etat i Bergen kommune Tjenestetilbud til stoffavhengige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google