Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettferdighet Likebehandling Forebygging. Et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd krenkende og uverdig behandling mens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettferdighet Likebehandling Forebygging. Et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd krenkende og uverdig behandling mens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettferdighet Likebehandling Forebygging

2 Et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd krenkende og uverdig behandling mens de var under offentlig omsorg. Og som ønsker hjelp til å legge denne vonde tiden bak seg… RettferdighetLikebehandlingForebygging

3 Men også for kommuner og fylkeskommuner over hele landet hvor vi bidrar med kunnskap, veiledning og kompetanse basert på erfaring. RettferdighetLikebehandlingForebygging

4 Vår visjon er at mennesker skal få OPPLEVE seg oppreist verdige verdifulle Som et resultat av en oppriktig og ekte unnskyldning. Rettferdighet Likebehandling Forebygging

5 Derfor vil vi arbeide for:RettferdighetLikebehandling Forebygging Forebygging Uavhengig av: Kommunetilhørighet Fylkestilhørighet Plasseringssituasjon Bosted Egne ressurser

6 Hadde sitt utspring i Støttegruppen i Stavanger Mange kjente på urettferdigheten Etablert 1 januar 2007 Stavanger er vår vertskommune  Halvparten av Norges befolkning er i dag tilknyttet kommuner som har vedtatt eller er i ferd med å vedta oppreisningsordninger for personer som har vært utsatt for uverdig behandling da de var barn og eller ungdom under offentlig omsorg. Rettferdighet Likebehandling Forebygging

7 Driftsmidler fra mange hold: Barne- og likestillingsdepartementet Stavanger kommune Rogaland Fylkeskommune Øvrige fylker og kommuner rundt om i landet  Vi hjelper enkeltpersoner helt gratis.

8 STAB Kai Stene, prosjektleder Hege Blom, prosjektmedarbeider Monika Kommedal, prosjektmedarbeider STYRINGSGRUPPE Odd Kristian Reme, Stavanger kommune, leder Jarmund Veland, Universitetet i Rogaland Klara Tveit, Rogaland fylkeskommune Marie Bergsagel, koordinator for oppreisningsarbeidet i Kristiansand Lisbeth Strand, Oppreisningspioner fra Bergen Rettferdighet Likebehandling Forebygging

9 OPPREISNING i følge Norsk Ordbok: Gjenoppretting av sosial eller moralsk anseelse Godtgjøring for skade som ikke er av økonomisk art At en urett eller fornærmelse gjøres god igjen. Rettferdighet Likebehandling Forebygging

10 Hva er en KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING? En moralsk og ”ikke-juridisk” innretning Gi mennesker en ny start i livet Gi kommunen en mulighet til å møte den vanskelige historien Styrke dagens barnevern Slik at BEGGE parter kan gå oppreist videre

11 Hvordan kan vi vite at en Oppreisningsordning VIRKER? Mange mennesker kommer tilbake til / går inn i arbeidslivet Mange mennesker tar opp igjen tapt skolegang / starter på utdannelse Mange mennesker blir fysisk friskere Mange mennesker blir psykisk friskere Mange mennesker kommer seg igjennom og ut av rusavhengighet Mange mennesker blir tryggere på egen foreldrerolle Mange mennesker etablerer eget hjem, kanskje for første gang Mange mennesker blir kvitt økonomisk gjeld Mange mennesker ønsker å bruke sin egen historie til noe positivt for andre Mange mennesker deltar i større grad i samfunnslivet FORDI AT NÅR SKAMMEN OG DEN SKULTE BARNDOMMEN SLIPPER TAKET, SÅ KAN MENNESKENE VÅGE Å BRUKE MER AV SINE EGNE RESSURSER.FORDI AT NÅR SKAMMEN OG DEN SKULTE BARNDOMMEN SLIPPER TAKET, SÅ KAN MENNESKENE VÅGE Å BRUKE MER AV SINE EGNE RESSURSER.

12 OPPREISNINGSORDNINGBILLIGHETSERSTATNING Tar sikte på å styrke individet gjennom en uforbeholden unnskyldning og ved å ta på seg ansvaret for den urett som er begått, slik at den enkelte gjennom gode prosesser på fritt grunnlag kan gå videre i eget liv uten den skammen som før har ligget der som et hinder. Oppreisningsbeløpet blir en bekreftelse på at kommunen virkelig mener det de sier. Tar sikte på en så rettferdig fordeling av erstatningsbeløp som mulig på bakgrunn av den enkeltes opplevelser og foreliggende dokumentasjon. Erstatningen er ment som en siste håndsrekning.

13 Hvorfor gi KOMMUNAL OPPREISNING i tillegg til STORTINGETS RETTFERDSVEDERLAGSORDNING? Verdens Beste Lov om barnevern Kommunene hadde eneansvar for plassering fram til 1980, samt tilsynsansvar Fylkene hadde ansvar for drift og tilsyn fra 1980-1993 da vi fikk en ny lov om barnevern, og videre fram til 2003. Staten hadde det overordnede ansvaret for barnevernet totalt sett Staten presiserer at et rettferdsvederlag fra dem IKKE fratar kommuner og fylker sitt ansvar. Rettferdighet Likebehandling Forebygging

14 Det er en samfunnsplikt å gi dem Oppreisning Rettferdighet Likebehandling Forebygging

15 Kai Stene Prosjektleder Rettferdighet Likebehandling Forebygging

16 Hva kjennetegner en GOD Oppreisningsordning? Bred politisk enighet Offentlig uforbeholden unnskyldning Tidsramme: fram til 1993 Plasseringsansvar = oppreisningsansvar Inntil 725.000 Ikke avkortning mot Statens billighetserstatning Kort behandlingstid Uavhengig sekretariat Uavhengig utvalg Moralsk ansvar, ikke juridisk Tilbud om psykologhjelp og økonomisk veiledning Klagerett Til etterlatte ved død Tydelig og gjentatt kunngjøring Samordnet med fylket Rettferdighet Likebehandling Forebygging

17 Hva kjennetegner en GOD prosess? En uforbeholden erkjennelse med påfølgende offentlig unnskyldning Samlet politisk enighet Krangling skjer kun i det lukkede rom Forståelse og vedtak sett i lys av likebehandling Erkjennelse av at gransking ikke lenger er nødvendig Vilje til å lytte til erfaring, se til landets beste vedtekter Vilje og evne til å spille med åpne kort Demonstrere TROVERDIGHET

18 Fylkesvise oppreisningsordningerRettferdighetLikebehandlingForebygging

19 Hva nå SOGN og FJORDANE? Arbeidsgruppe, gjerne i regi av KS Klart mandat Prosjekt Oppreisnings kompetanse og erfaring Klar tidshorisont Ferdig forslag til fylket og kommunene Rettferdighet Likebehandling Forebygging

20 Og siden vi nå vet at  Mange barn ble slått  Mange barn fikk aldri tilsyn  Mange barn var konstant redde  Mange barn har blitt holdt isolert  Mange barn fikk aldri sitte på et fang  Mange barn har blitt seksuelt misbrukt  Mange barn ble utsatt for tvangsmating  Mange barn fikk svært dårlig og lite mat  Mange barn fikk ikke nødvendig legehjelp  Mange barn har aldri blitt stimulert til vanlig aktivitet  Mange barn ble holdt utenfor det øvrige barnesamfunnet Og når vi vet at det var forbudt ved norsk lov…

21 Vi oppfordrer dere til å gi dem OPPREISNING og VERDIGHET

22 8

23 Telefon: 51893045 Web: www.propp.no E-post: post@propp.no Adresse: Støperigate 16b, 4014 Stavanger


Laste ned ppt "Rettferdighet Likebehandling Forebygging. Et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd krenkende og uverdig behandling mens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google