Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Radisson SAS Royal Hotel / Hotel Norge Presentasjon av Lisbeth Grosvold 22. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Radisson SAS Royal Hotel / Hotel Norge Presentasjon av Lisbeth Grosvold 22. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Radisson SAS Royal Hotel / Hotel Norge Presentasjon av Lisbeth Grosvold 22. januar 2008

2 Hovedpunkter Kort intro av RdSAS gjennom samfunnsregnskapet for Royal Hotel Rekruttering –økt konkurranse om arbeidskraften –særlige utfordringer i vår bransje –tiltak for å tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft –tiltak for å beholde medarbeidere

3 Samfunnsregnskap Radisson SAS Royal Hotel 2006

4 SAMFUNNSREGNSKAP Næringslivets verdiskaping Rammevilkår og tilrettelegging Arbeidsplasser og skatteinntekter Fellesskapet Offentlig sektor

5 SAMFUNNSREGNSKAP Radisson SAS Royal Hotel Verdiskaping i OFFENTLIG SEKTOR Skatter og avgifter finansierer… Skatter og avgifter finansierer… Bidrar til… Verdiskaping i Radisson SAS Royal Hotel Verdiskaping i UNDERLEVERANDØR NORGE AS Verdiskaping i IMPORTERT AS Direkte import Indirekte import

6 Kjøp fra underleverandører: 41,6 millioner Verdiskaping i Radisson SAS Royal Hotel: 83,4 millioner Omsetning i Radisson SAS Royal Hotel: 125 millioner Kapital Arbeidskraft SAMFUNNSREGNSKAP Verdiskapning i Radisson SAS Royal Hotel

7

8 SAMFUNNSREGNSKAP VERDISKAPING OG SKATTEBIDRAG I NORGE Radisson SAS Royal Hotel: Verdiskaping: 83,4 Samlet skattebidrag: 23 -lønnskatter og arbeidsgiveravgift:12,7 -Avgifter på lønnstakernes forbruk:5,5 -Skatt på overskudd:4,5 -Eiendomsskatt0,4 Dette gir: -Skattebidrag per årsverk:138 000 kr Norske underleverandører: Verdiskaping: 21,5 Skattebidrag: 10,0 Millioner NOK Samlet norsk bidrag: Verdiskaping: 105,0 Skatte- og avgiftsbidrag: 33,0 Millioner NOK Skatter og avgifter i % av verdiskaping 32 %

9 SAMFUNNSREGNSKAP LOKAL ANDEL VARE- OG TJENESTEKJØP Sammensetning av underleverandører for bedrifter etter lokalisering

10 SAMFUNNSREGNSKAP SYSSELSETTING OG LØNNINGER I NORGE Totalt 150 sysselsatte årsverk i Norge 115 sysselsatte årsverk i egen bedrift… bidrar til…. 35 sysselsatte årsverk hos norske underleverandører. Dette gir… Totalt 34 millioner i netto lønninger

11 SAMFUNNSREGNSKAP OFFENTLIG SKATTE- OG AVGIFTSBIDRAG … 33 millioner til stat og kommune - 105 millioner i verdiskaping i Norge - 150 sysselsatte årsverk Innebærer skatte- og avgiftsinntekter på…

12 SAMFUNNSREGNSKAP OFFENTLIG VELFERD 480 grunnskoleelever eller 315 kommunale barnehageplasser eller 50 Sykehjemsplasser 33 millioner i skatter og avgifter kan finansiere:

13 SAMFUNNSREGNSKAP LOKALE RINGVIRKNINGER Lokal andel av vare- og tjenestekjøp Lokal verdiskaping og arbeidsplasser Lokal/kommunal velferd

14 SAMFUNNSREGNSKAP LOKAL VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER Radisson SAS Royal Hotel: Verdiskaping (mill): 83,4 kommuneskatter (mill): 3,3 Årsverk 115 Lokale underleverandører: Verdiskaping (mill): 4,0 Kommuneskatter (mill): 0,3 Årsverk 6 Samlet lokalt bidrag: Verdiskaping (mill): 87,4 Kommuneskatter (mill): 3,6 Årsverk 121

15 SAMFUNNSREGNSKAP LOKAL/KOMMUNAL VELFERD 52 grunnskoleelever eller 24 kommunale barnehageplasser eller 5 Sykehjemsplasser 3,3 millioner fra Radisson SAS Royal Hotel i kommunal skatt og avgifter kan i Bergen kommune finansiere:

16 Kilder som er benyttet i samfunnsregnskapet Radisson SAS Royal Hotel: Regnskapstall for 2006 Brønnøysundregistrene: Regnskapstall for 2003 Statistisk sentralbyrå: Nasjonalregnskapstall for 2004 Statistisk sentralbyrå: Kryssløpsanalyse for 2002 Statistisk sentralbyrå: Lønnstatistikk for 2004 Statistisk sentralbyrå: Regnskapsstatistikk for 2003 Statistisk sentralbyrå: KOSTRA Finansdepartementet: Skatte- og avgiftssatser 2006 OECD-FAO: Agricultural Outlook: 2005-2014

17 Rammevilkår og tilrettelegging for langsiktig vekst i verdiskaping: Moderat forbruk av oljepenger for å unngå særnorsk renteøkning og sterkere krone Fornyet organisering og bedre utnytting av ressursene i offentlig sektor Konkurransedyktig beskatning av arbeidskraft og kapital Velfungerende infrastruktur i samferdselssektoren Satsing på utdanning og forskning Tiltak for økt tilgang på kompetent arbeidskraft

18 3 Sysselsatte i bedriften INTERNASJONAL AS SAMFUNNSREGNSKAP 3 x 3 modellen 3 sysselsatte hos UNDERLEVERANDØR NORGE AS 3 sysselsatte i OFFENTLIG SEKTOR Skatter og avgifter finansierer… Skatter og avgifter finansierer… Bidrar til… Generell modell for en konkurranseutsatt norsk industribedrift

19 Rekruttering i Radisson SAS Økende konkurranse –flere utlysninger på nett og i aviser –mer bruk av vikar- og konsulentselskaper –høyere turnover –mer konkurranse også på lønns- og arbeidsvilkår

20 Rekruttering Særlige utfordringer i vår bransje –Myten om at bransjen generelt er useriøs –Å besette ledige stillinger i alle kategorier –Å beholde allerede eksisterende arbeidskraft

21 Rekruttering Tiltak for å tiltrekke oss arbeidskraft –En ny rekrutteringsportal for hotellene i Skandinavia –Å være profesjonelle på rekruttering (prosedyrer og bestefarsprinsippet) ”We hire the right attitude” og opplæring –Bruk av kjedenettverk og satsing på intern rekruttering / utveksling av arbeidskraft –Egen lederskole –Representasjon på messer og være synlig på høyskoler og universiteter –Fortsatt satsing på merkevarebygging, omdømme politikk –Samarbeid med skoler og senter for yrkesrettleiing (9.klasse) –Samarbeid med rekrutteringsselskaper

22 Rekruttering Tiltak for å beholde medarbeidere En enda mer profesjonell personalpolitikk: –Kompetanseutvikling og opplæring / trening –Karriereutvikling –HMS utvikling: eks: Inkluderende arbeidsliv (IA) Kompetanse 45+ (seniorpolitikk) –FISH arrangementer og sosiale tiltak –Ha det gøy på jobb: skape en åpen og inkluderende kultur, være fokusert på det flerkulturelle og gjøre tiltak utenom det vanlige eks trappetrim og latterøvelser –Responsible Business program med samfunnsengasjement Radisson SAS, “The company that loves to say yes”

23 Responsible Business: miljømessig og sosialt ansvar RB programmet (2001) tilstreber en økonomisk vekst, miljømessig forbedring og et sosialt ansvar Ta ansvar for gjesters og ansattes helse og sikkerhet Respektere sosiale og etiske spørsmål i selskapet så vel som i samfunnet Redusere vår negative innflytelse på miljøet Hotel Norge har oppnådd Svane merket ”Barn hjelper Barn”og ”Barneløpet”

24 Kompetanse 45+ (Seniorpolitikk) AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) forsker på oss gjennom prosjektet Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer - tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen Et partssammensatt tiltak av NAV (Arbeidslivssenteret), NAVO, LO, NHO og Senter for Seniorpolitikk Gjennomført en spørreundersøkelse, skapt engasjement internt, laget egne tiltak (eks:holdningstiltak og egne spørsmål i medarbeidersamtalen) og startet et eget lederutviklingstiltak Erfaringsoverføring til vår kjede og til bransjen


Laste ned ppt "Radisson SAS Royal Hotel / Hotel Norge Presentasjon av Lisbeth Grosvold 22. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google