Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse OADM 3090 AVSLUTNINGSEMNE Faglig opplegg våren 2007 Læringsmål: - Trening i problemløsning gjennom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse OADM 3090 AVSLUTNINGSEMNE Faglig opplegg våren 2007 Læringsmål: - Trening i problemløsning gjennom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse OADM 3090 AVSLUTNINGSEMNE Faglig opplegg våren 2007 Læringsmål: - Trening i problemløsning gjennom - Anvendelse av tilegnet kunnskap på praktisk eller teoretisk problemstilling - Gjennom prosjektarbeid -Fortrinnsvis i samarbeid med andre studenter

2 Arbeidsform: Skrive prosjektoppgave Med støtte i seminardeltakelse og gruppediskusjoner (obligatorisk frammmøte, minst 7 g)

3 Tema: Gruppeprosjekt vil bli foreslått av seminarleder Men kan også velges fritt (skal godkjennes av seminarleder) Evt. baseres på hospitering i institusjon/organisasjon (etter avtale)

4 Framdrift: 22. jan. Seminar om arbeidsformer i prosjekt; hva er evaluering? 29. jan. Presentasjon av aktuelle case (Asker, ECON) 5. feb. Kontakt med Asker, ECON 19. feb. Presentasjon, drøfting av problemstillinger 5. mars. Gjennomgang av spm omkring data; analyseopplegg 19. mars. Ditto 26. mars. 16. april 30. april. Presentasjon av foreløpige utkast 14. mai. ”Nesten ferdig” 4./ 5. juni. Framlegging av oppgavene for eksamenskommisjonen

5 Eksempel: Evalueringsprosjekt ”Gjør ’Natteravnene’ en god jobb? Bør tiltaket videreføres”? http://www.natteravnene.no/index.php?content=5&instance=-1 Evaluere prosjektet i lys av teori fra emner i statsvitenskap, juss, økonomi, psykologi, osv. Hvordan kan de forskjellige fag/emner benyttes som grunnlag for utvikling av målestokker/indikatorer for god drift av ’Natteravnene’? - hva er ”god drift” med utgangspkt i statsv, juss, økonomi, osv? hvilke indikatorer vektlegges med utgangspkt i statsv, juss, økonomi, - hvordan skal data samles inn? - hvilke anbefalinger framkommer med utgangspunkt i ulike fag/emner?

6 OADM 3090: Oppgaver levert 2006: Nasjonal kontekst for norsk ledelse. Hva kjennetegner de nasjonalkulturelle egenskapene til norske ledelse? Hva slags innvirkning kan det ha på samarbeid med andre land? Motivasjon og målsetting i sentralforvaltningen. Mål- og resultatstyring i Finansdepartementets administrasjonsavdeling. Samordningsforsøket i Nittedal kommune. Fører omstilling til stress? Effektivitetsvurdering av hjemmetjenesten i Nittedal kommune. Inkluderende arbeidsliv - når lovverk og intensjonsavtaler møter virkeligheten i Nittedal kommune Demokratiet og medbestemmelsen i Norges speiderforbund Utviklingen i organisasjonskultur i Nittedal kommune Samordningen av offentlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner - en studie av tilskuddsordninger til Hørselshemmedes Landsforbund Hva er arbeidsmiljø? Hva slags faktorer kan være med på å fremme et positivt eller negativt arbeidsmiljø i en organisasjon? Innvandrerbarn i Nittedal kommune. Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven 2005 til det psykososiale arbeidsmiljøet, og hvordan er lovens bestemmelser sett i lys av teorier og forskning omkring temaet arbeidsmiljø? Simulering som verktøy for å heve kompetansenivået i organisasjonene. IKT og brukerorientering - med fokus på Nittedal kommunes nettsted

7 OADM 3090: Oppgaver levert 2005 Kommuneplanlegging av eldreomsorg i Sørum kommune Personalpolitikk i kunnskapsorganisasjoner. Med Sørum kommune som case. En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon i Sørum kommune. Rektor - kunnskaps- og mellomleder i offentlig sektor. Seniorpolitiske tiltak i Sørum kommune.


Laste ned ppt "Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse OADM 3090 AVSLUTNINGSEMNE Faglig opplegg våren 2007 Læringsmål: - Trening i problemløsning gjennom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google