Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern siden 80-tallet Deltakelse i aksjonsledelse Tilpasning av Kystvaktfartøy til oljevernformål og utplassering av oljevernsutstyr Opplæring Flyovervåkning © Foto: Kystvakten © Kystverket © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Samarbeidet mellom Kystvakten og Fiskeridepartementet Tett og godt samarbeid gjennom mange tiår Ressursmessig settes rundt 70 pst av Kystvaktens innsats inn til fiskerioppsyn og ressurskontroll til havs Samarbeidet styrkes også når det gjelder oljevernberedskap © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Beredskapsansvar Den statlige oljevernberedskapen overført til Fiskeridepartementet og Kystverket 1. januar 2003 Utfordringene for oljevernberedskapen - først og fremst knyttet til den økende oljetransporten fra Russland © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

5 Norwegian Ministry of Fisheries Rotterdam USA Murmansk Uten ny rørledning: I 2004 vil det gå en 30.000 tonner daglig Med ny rørledning: I 2007 vil det gå ett fartøy på 100.000 tonn daglig, mens det i 2015 vil gå tre 100.000 tonnere daglig. Scenariet langs norskekysten, i 2015 kan da være at inntil ti 100.000 tonnere lastet med olje av forskjellige kvaliteter vil være innenfor norsk ”aksjonsområde” mens ti vil være er i ballast på vei nordover.

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bedre sjøsikkerhet og beredskap Regjeringen styrker slepebåtkapasiteten i nord med tre fartøy Kystverket leier inn et slepefartøy som dekker Øst- Finnmark. Samtidig dekker Forsvaret slepebåtberedskapen i området Vest-Finnmark/Nord-Troms Kystverket og Kystvakten har inngått en samarbeidsavtale om slepekapasitet i beredskap utenfor Vesterålen og Sør-Troms Intensjonsavtale med Fiskebåtredernes forbund © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Samarbeidet med Russland Utvikle et gjensidig varslings- og informasjonssystem for oljetransporten i Barentsområdet og langs hele norskekysten Koordinering av taubåtkapasitet i regionen Videreutvikle den eksisterende oljevernavtalen Beredskapsplaner og beredskapsøvelser Anslå volumet på framtidig oljetransport langs norskekysten - utarbeide risikovurderinger ut fra dette. Analysere russisk råolje for å kunne bekjempe eventuelle utslipp mest mulig effektivt. Samarbeid for å utvikle ulike typer oljevernsutstyr

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Andre tiltak for å møte utfordringene fra økt oljetransport Ansvaret for akutt beredskap samlet i Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet Trafikksentral på Kvitsøy Stortinget har nylig vedtatt å utvide territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil Automatisk identifisering av skip (AIS) –bygger nettverk langs hel kysten –overvåking av trafikk med farlig last –ferdig utbygget i 2004 Prosjektering av trafikksentral i Vardø er startet Ti nye mellomdepoter er under etablering mellom de 15 hoveddepotene I 2004 skal Kystverket begynne arbeidet med å oppgradere hoveddepotene

9 Strandsettingsplass Steder der skip kan settes på grunn når det foreligger øyeblikkelig fare for totalforlis Nødhavn Steder der skip kan ankre opp i forbindelse med tiltak for: å hindre spill av olje og kjemikalier der reisens fortsettelse vil utsette skip og last for fare reisen ikke lar seg gjennomføre før skadene i en viss grad er utbedret © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bedre utnyttelse og samordning av de totale oljevernressursene Bedre samarbeidet og samordning mellom statlige aktører Bedre samarbeid og koordinering mellom offentlige og private aktører Kystvakten er en av de aktørene det samarbeides tettere med gjennom Kystverket © Kystverket © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Andre samordningsprosesser NOFO, oljeselskapenes beredskapsorganisasjon Fiskebåtredernes forbund Utvikling av en nasjonal taubåtsdatabase i Kystverket © Kystverket © Foto: Kystvakten, Kystverket og Scanpix

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Avslutning Kystvakten en viktig og pålitelig medspiller for Fiskeridepartementet En sentral partner også i en bedre samordnet oljevernberedskap © Kystvakten


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google