Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentral vs. desentral økonomifunksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentral vs. desentral økonomifunksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentral vs. desentral økonomifunksjon

2 Pro & Cons - sentral økonomifunksjon
Pro’s Potensiale for å klare seg med færre ressurser, spesielt på transaksjonshåndtering og homogen prosessering Større mulighet for å sikre at sentrale føringer blir enhetlig formidlet helt ut til linjen Con’s Fjernt fra linjen og der det skjer kan medføre dårlig ”standing” i forretningen Vanskeligere å forstå forretningen ute (vi har tross alt en gigantbedrift med stor kompleksitet) Risiko for at distansen blir så stor at ”økonomi-lignende stillinger” popper opp ute slik at evnt. ressursgevinst ved sentralisering igjen forsvinner Økonomi blir kravstiller mer enn rådgiver og støttespiller Mangler forståelse for operasjonelle utfordringer og blir sett på som tekniske og lite kompetente på forretningen

3 Pro & Cons - desentral økonomifunksjon
Pro’s Økonomifunksjonen forstår forretningen og driver aktivt og operasjonelt forbedringsarbeid Bidrar aktivt i beslutninger og prosesser som kjøres i linjen Er rådgiver og støttespiller til linjen og ikke bare kravstiller Bidrar til å sikre sammeheng mellom overordnede føringer og de operasjonelle utfordringene Sikrer prioritet på økonomiske problemstillinger ute i forretningen Effektive beslutningsprosesser da økonomi jobber sammen med linjen rundt beslutningsgrunnlag (vi vet hva vi snakker om) Økonomi ute vil føle et sterkere ansvar for å levere enn en sentral økonomifunksjon, som ofte bare vil peke på andre hvis ting ikke går etter plan Sikrer samsvar mellom regnskapsregler og controlling på en god måte Con’s Fjernt fra den sentrale økonomifunksjonen og forstår ikke de overordnede føringene godt nok Kan kreve noe flere folk

4 Inntektscontrolling Consumer Fixed
Vi har redusert controllerårsverk som jobbet med inntekter fra 2,5 til 1,5 fra 2005 og til i dag gjennom å videreutvikle analytisk kompetanse hos medarbeiderne Vi har en avviksrapporteringsmetodikk som er svært god og som krever at vi er hands on på hva som skjer i forretningen Vi har redusert feilrapporteringen vesentlig gjennom at vi er tettere på forretningen Tidligere hadde vi mange eksempler på at økonomi ikke fanget opp hva som skjer i forretningen, som igjen medførte omfattende feilrapportering I dag er vi proaktive og oppsøkende samt at linjen bruker oss ifbm. kampanjer osv. Beslutninger som tas i ledergruppen osv. går rett til relevante medarbeidere Vi er tett på linjen som gjør oss sterke ift. SOX som tross alt omfatter også andre områder enn økonomi! Vi eier inntektene og ansvarliggjøres for hva som guides osv. Uten tett forhold til forretningen vil dette være vanskelig og jeg tror det blir mer ”linjalvurdering” enn realitetsvurdering Vi er gode på guiding – noe jeg helt klart er fordi vi er tett på!!! Vi har et utbredt kontaktnett ift. å avdekke evnt. problemer og feil på inntektene Billing, kreditt, bedrift (har jo ofte tilsvarende problemstillinger), beslutningsstøtte, produkt, Fixed-analyse osv… Det ligger en trygghet hos inntektscontrollere i at jeg faktisk forstår hva de driver med og kan aktivt hjelpe de når noe oppstår. Å lage en matrise på dette når resten av organisasjonen har gått bort fra matrise kan virke noe underlig Vi er ett kontaktpunkt på inntekter når linjen har spørsmål! Vi er skikkelig hands on og kan gå inn og påvirke når ting ikke går som de skal. Linjen kommer til oss og spør om råd!

5 Hva vil man? Hva ønsker Ragnar med økonomifunksjonen – hva er Katarinas visjon? Regnskap og teknikaliteter Rådgivning og beslutningsstøtte Kravstillerrolle uten for dyp innvolvering i forretningen Hvilket behov ser divisjonene og linjen ift. de samme forhold som nevnt ovenfor? Det viktigste er etter min mening ikke nødvendigvis organiseringsmodellen men at ting fungerer. Uavhengig av organisasjonsmodell vil det kreve at vi snakker sammen og løser utfordringer sammen noe man etter min mening gjør best ved å ha kompetanse på områdene man skal serve. Dette krever igjen personlig egnethet som ikke passer til alle


Laste ned ppt "Sentral vs. desentral økonomifunksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google