Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lipider Trine Vingsnes Fagdag hjertesykdom Nordfjordeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lipider Trine Vingsnes Fagdag hjertesykdom Nordfjordeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lipider Trine Vingsnes Fagdag hjertesykdom Nordfjordeid

2 Disposisjon Gjeldende retningslinjer Nytt på feltet
Primærprevensjon Sekundærprevensjon Nytt på feltet Praktisk tilnærming

3 Ulike begreper: Hyperkolesterolemi: - Vanligste årsak: Kombinasjon genetikk og livsstil - Sjeldnere: Familiær hyperkolesterolemi – genetisk, ulike typer Dyslipidemi: Ugunstig balanse mellom LDL/HDL Sekundær hyperkolesterolemi

4

5 Forebygging av hjerte-karsykdom
Norge er nå et lav-risikoland

6

7

8 Helsedirektoratets r-kalk: NORRISK

9

10

11 STATINER: Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1316-9
Figur 1 Den kolesterolsenkende virkningen av statiner foregår i levercellene. Statiner hemmer det hastighetsbegrensende enzymet i kolesterolsyntesen (HMG-CoA-reduktase) og gir redusert kolesterol intracellulært. Dette akiverer transkripsjonsfaktoren SREBP-2 slik at LDL-reseptorgenet øker produksjonen av LDL-reseptorer som festes til celleoverflaten. Dette gir økt kolesterolopptak til levercellen, og den intracellulære kolesterolkonsentrasjonen holdes i balanse mens nivået av sirkulerende LDL-kolesterol faller Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: © Tidsskrift for Den norske legeforening

12

13

14 Behandlingsmål: Ved etablert koronarsykdom eller annen høyrisiko-tilstand: LDL < 1.8 mmol/l Moderat risiko: LDL < 2.5 mmol/l

15

16

17

18

19 Skuffende for forskerne (og industrien) så langt:
Nikotinsyre (Tredaptive) trukket fra markedet etter Thrive-studien: HDL steg som forventet Ikke redusert antall hjerte-kar hendelser! Bivirkninger Med. pol. på FSS er med og tester anacetrapib (Revealstudien) – endelig avklaring dersom negativ?

20 Påvirker HDL-økende legemidler risikoen for hjerte- og karsykdom?
T B Haugen  Legemidler som gir høyere HDL-nivåer, gir ikke lavere risiko for død eller kardiovaskulær sykdom hos dem som bruker statiner. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1737

21

22

23 Omega-3-fettsyrer: Primærpreventive studier:
positive effekter av inntak av fisk/omega-3-fettsyrer! redusert totalmortalitet, Redusert fatal og ikke fatal koronarsykdom Andre studier har Ikke vist effekt I prospektive primærprevensjonsstudier + andre områder hvor det har vært fokus på langkjedete n-3 flerumettede fettsyrer: hjerneutvikling for fostre og småbarn, forebyggende for demens, depresjon og andre mentale sykdommer, inflammatoriske tilstander. Essensielle fettsyrer som vi ikke produserer selv – men både vegetabilske og marine kilder for disse. Reduserer arytmitendens – ulike dyremodeller Bedrer endotelfunksjon Øker blødningstiden – dermed profylaktisk for trombose?

24 Stort fokus!

25 Omega-3-studier Sekundærprofylakse: Motstridende resultater!
GISSI-studien, DART -studien(90-tallet): Positive Nyere studier: Generelt lite/intet å hente ( statiner, allerede høyt fiskeinntak, øvrige hjertemedisiner og blodtynnere) I noen studier har tilskudd gitt høyere risiko. Reduserer triglycerider: lavdose (< eller lik 1 g/dag: litt, mer enn 3-4 g/dag mye) Reduksjonen i koronarhendelser og dødelighet kommer tidligere Mangler evidens for at triglycerid-reduksjon fører til redusert koronarsykdom og dødelighet – ergo er ikke dette et tema når det gjelder behandling av pasienter.. Øker HDL-konsentrasjonen

26 Anbefaling omega-3: Friske: Sekundærprofylakse: Spis fisk!
Ikke grunnlag for å anbefale omega-3 kosttilskudd Sekundærprofylakse: Ved bruk av statin: Ingen klar effekt av høydose omega-3-tilskudd blant hjertepasienter Kan være gunstig i visse undergrupper Skadelige effekter kan ikke utelukkes Spise fisk eller ta et tilskudd (Uptodate) European food safety authority anbefaler inntak på mg/dag av EPA og DHA – tilsvarer to prosjoner fet fisk per uke for den generelle befolkningen. AHA: 1 gram /dag for pasienter med hjerte-karsykdom og 2-4 g/dag for pasienter med høye triglyceridnivå.

27 Oppsummert: Statiner, fysisk aktivitet og riktig mat
Atorvastatin mg Simvastatin mg Rosuvastatin (Crestor) 5-40 mg Pravastatin mg Ev. Ezetimibe 10 mg Videre derfra etter råd fra lipidklinikkene


Laste ned ppt "Lipider Trine Vingsnes Fagdag hjertesykdom Nordfjordeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google