Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Health Psychology, 6th edition Shelley E. Taylor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Health Psychology, 6th edition Shelley E. Taylor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Health Psychology, 6th edition Shelley E. Taylor
Kapittel 13 Hjerte- og Karsykdom, Høyt blodtrykk, Slag, og Diabetes Wenche Dageid psykologisk institutt

2 Wenche Dageid psykologisk institutt

3 Wenche Dageid psykologisk institutt

4 Dødsårsaker i utviklingsland
Deaths in millions % of deaths   Coronary heart disease Lower respiratory infections HIV/AIDS Perinatal conditions Stroke and other cerebrovascular diseases Diarrhoeal diseases Malaria Tuberculosis Chronic obstructive pulmonary disease Road traffic accidents Wenche Dageid psykologisk institutt

5 Hva er hjerte- og karsykdom?
Nr.1 dødsårsak globalt Sykdom forårsaket av innsnevring av blodårene som transporterer blod til og fra hjertet Angina pectoris Smerte som stråler gjennom bryst og armer Forårsaket av midlertidig oksygenmangel Hjerteanfall Review chapter 2: Heart, blood vessels and blood: Transport system of the body Arteries carry blood from the heart to other organs and tissues. Veins return the blood to the heart after the oxygen has been used up The heart: Functions as a pump Left side takes in blood with oxygen from the lungs Blood is pumped into the aorta and then passes into smaller vessels to reach cells Oxygen and nutrients are exchanged for waste material Blood returns to the right side of the heart Disorders introduced in Chapter 2: Atherosclerosis Major cause of heart disease in U.S. Caused by deposits on the arterial walls Blood flow is reduced, damaging tissue Two primary clinical manifestations Angina pectoris (chest pain) Myocardial infarction (heart attack) Kvinner og hjerte-og karsykdom Kvinner Leading killer of women in the U.S. Women have 50% chance of dying from 1st heart attack (30% for men) Women seem to be protected at younger ages relative to men Higher levels of HDL premenopausal Estrogen diminishes sympathetic nervous system arousal Wenche Dageid psykologisk institutt

6 Hjerte- og karsykdom og stress
Utviklingen av hjerte-og karsykdom er assosiert med: Depresjon Akutt stress Negative emosjoner Feil balanse mellom kontroll og krav i dagliglivet er assosiert med hjerte- og karsykdom Anger and Hostility appear to be especially implicated as risk factors Wenche Dageid psykologisk institutt

7 Hjerte- og karsykdom og personlighet
Type A atferdsmønster Atferdsstil kjennetegnet av agressjon og utålmodighet Ofte i fiendtlig konflikt med andre individer Kynisk fiendtlighet Karakterisert av mistenksomhet, forakt, sinne, det å stå i opposisjon til eller mistro andre Har vanskelig for å tilrtekke seg sosial støtte fra andre Er gjerne en holdning til andre mennesker som har utviklet seg alt i barndommen Wenche Dageid psykologisk institutt

8 Hjerte- og karsykdom og depresjon
Et liv i stille desperasjon Er like farlig som røyking Hjerte- og karsykdom og depresjon Sterke assosiasjoner mellom depresjon, håpløshet, og hjerteslag Miljø- heller enn genetisk basert Wenche Dageid psykologisk institutt

9 Psykologisk risikofaktorer og hjerte- og karsykdom
“overvåkende” (vigliant) mestringsstil Angst Dominerende atferd i sosiale interaksjoner Utmattelse Ekstrem utmattelse/trøtthet, nedstemthet eller følelse av nederlag, og økt irritabilitet The text defines vital exhaustion as: “a mental state characterized by”. Wenche Dageid psykologisk institutt

10 Wenche Dageid psykologisk institutt
Tiltak og behandling Endre atferd Røyking, alkohol, trening, kosthold, psykologiske tilstander (ved avslapningstrening, kognitiv atferdsterapi etc.) Stressreduksjon Medisinering Statiner som reduserer LDL Statins appear to be protective against Multiple sclerosis Alzheimer’s disease Some types of cancer Wenche Dageid psykologisk institutt

11 Wenche Dageid psykologisk institutt
Høyt blodtrykk Oppstår når strømmen av blod gjennom årene øker/er forhøyet Større press på blodårenes vegger Risiko faktor for andre medisinske problemer nyresvikt Systolisk og diastolisk blodtrykk En av 4 nordamerikanere har forhøyet blodtrykk Ingen symptomer, mange vet ikke om at de har det Blood Pressure: The force that blood exerts against vessel walls. During systole, the force on the blood vessel walls is greatest; during diastole, it falls to its lowest point. The measurement of blood pressure is a ratio of these two pressures. Systolic blood pressure Sensitive to volume of blood leaving the heart Sensitive to the artery’s ability to stretch to accommodate the blood Has greater value in diagnosing hypertension Wenche Dageid psykologisk institutt

12 Wenche Dageid psykologisk institutt
Høyt blodtrykk Svært forhøyet blodtrykk: > 180 Moderat forhøyet blodtrykk: Lett forhøyet blodtrykk: Wenche Dageid psykologisk institutt

13 Årsaker til høyt blodtrykk
5% er forårsaket av svikt i nyrenes evne til å regulere blodtrykk I 90% av tilfellene er årsaken ukjent Risiko faktorer Menn mer utsatt før 50-årsalderen Etter 55-årsalderen har både menn og kvinner (USA) 90% sjanse for å utvikle høyt blodtrykk Høyere forekomst blant minoriteter (relatert til lav sosio-økonomisk status) Genetiske faktorer essential hypertension Combination of high demand/low control Chronic social conflict Job strain Associated with Crowded, noisy locales Migration from rural to urban areas Women – extensive family responsibilities Wenche Dageid psykologisk institutt

14 Psykososiale faktorer involvert ved høyt blodtrykk
“Undertrykt sinne”, personlighet Afro-amerikanere: rasisme “Jon Henryism” Personlighetsdisposisjon mot aktiv mestring, stå-på-vilje Emosjonelle faktorer, stress, negativ affekt, sinne, strebing… Thought to be a constellation of personality factors Suppressed anger thought to be dominant Currently Personality is insufficient for developing hypertension Hostility may play a role, expressed anger Wenche Dageid psykologisk institutt

15 Forebygging og behandling av høyt blodtrykk
Redusere saltinntak, alkoholbruk, koffeininntak Vektreduksjon og mosjon Medisinering Kognitiv-atferdsterapi Redusere arousal gjennom bio-feedback, avslapning, hypnose, meditasjon, pusteteknikker stressmestringsteknikker Drug Treatments Diuretics reduce blood volume Promote the excretion of sodium Beta-adrenergic blockers & vasodilators Decrease cardiac output Drug treatments have become controversial Blood pressure may be reduced, but CHD likelihood may not be reduced Wenche Dageid psykologisk institutt

16 Wenche Dageid psykologisk institutt
Slag (hjerneslag) Nesten slagpasienter hvert år (Norge) To av tre slagpasienter er over 75 år gamle Forårsaket av forstyrret blodtilførsel til hjernen Fører ofte til nedsatt fysisk og kognitiv funksjon og i ekstreme tilfeller, død A chief risk of stroke That more strokes will follow in its wake Aspirin reduces the risk of recurrent strokes Symptoms and problems differ depending on which side of the brain was damaged Wenche Dageid psykologisk institutt

17 Risikofaktorer for slag
Livsstil, genetikk/arv, ukjente årsaker: Høyt blodtrykk Hjerte-og karlidelse Røyking Høyt antall røde blodlegemer “Drypp”: små slag Psykologisk ubehag og stress Uttrykt sinne Depresjon og angst særlig predikerende for hvite kvinners slag Types of Rehabilitative Interventions Psychotherapy Includes treatment for depression Cognitive-remedial training To restore intellectual functioning Training in specific skills development Use of structured, stimulating environments to challenge capabilities Wenche Dageid psykologisk institutt

18 Wenche Dageid psykologisk institutt
Diabetes Norge: Anslagene tilsier at det er cirka personer i Norge som har kjent eller ukjent diabetes.  6. mest hyppige dødsårsak i USA En kronisk tilstand med nedsatt metabolisme av karbohydrater, protein og fett Utilstrekkelig utskilling av insulin fra bukspyttkjertelen, eller insulinresistens Cells of the body need energy to function Glucose is the primary source of energy Insulin is a hormone produced by pancreas Insulin acts as a “key” to permit glucose to enter cells Without insulin, cells don’t get the glucose they need Glucose stays in the blood: Hyperglycemia Wenche Dageid psykologisk institutt

19 Wenche Dageid psykologisk institutt
Diabetes I og II Type I Diabetes (10% av alle tilfeller) Plutselig symptomutbrudd Immunsystemet identifiserer feilaktig celler i bukspyttkjertelen som fiendtlige inntrengere, og bryter dem ned Bukspyttkjertelen produserer dermed ikke insulin Utvikles tidlig i livet Type II Diabetes Forstyrret balanse mellom glukose i blod og insulinproduksjon Cellene mister evnen til å respondere maksimalt på insulin (insulin resistens) Bukspyttkjertelen prøver å kompensere ved å produsere mer insulin Adolescents usually have Type I More severe Restrictions of diabetes interfere with issues of independence and self-concept Peer culture may stigmatize those who are different When parents are actively involved in diabetes management tasks, there is better control of the disease Wenche Dageid psykologisk institutt

20 Risikofaktorer for Type II Diabetes:
Wenche Dageid psykologisk institutt

21 Diabetes og andre sykdommer
Diabetes er assosiert med: Fortykning av arteriene Høye forekomster av hjerte-og karlidelser Nyresvikt Skade på nervesystemet Smerte, tap av følelse i ekstremiteter, sansetap En årsak til blindhet hos voksne på grunn av oppbygning av Thickening of the arteries due to buildup of wastes in the blood Wenche Dageid psykologisk institutt

22 Wenche Dageid psykologisk institutt
The Deadly Quartet Diabetes Interabdominal Body Fat Hypertension Elevated Lipids Wenche Dageid psykologisk institutt

23 Behandling av diabetes
Selvstyrt behandling: Type I: måle glukosenivå i blodet gjennom dagen, sette insulinsprøyter når nødvendig Diett, mosjon, vektkontroll Vansker med å opprettholde behandlingsregime Type II pasienter Ofte ikke klar over risiko Overvekt og kosthold med for mye sukker Mosjon øker bruk av glukosen i blodet 80% administrerer ukorrekt Programs to improve adherence include Education concerning glucose utilization and metabolic control of insulin Improving a sense of self-efficacy and ability to regulate behavior Interventions Type II begin taking statins to lower cholesterol Diabetics engage in cognitive-behavioral interventions: Self-injection, monitoring blood sugar levels, stress management programs Wenche Dageid psykologisk institutt

24 Health Psychology, 6th edition Shelley E. Taylor
Kapittel 14 Psykonevroimmunologi, AIDS, kreft og leddgikt Vil også si noen ord om kreft og leddgikt, men legger vekt på HIV som er det jeg kan best Wenche Dageid psykologisk institutt

25 Psykonevroimmunologi
Interaksjon mellom atferdsmessige, nevroendokrine og immunologiske tilpasningsprosesser (Ader, 1995) Wenche Dageid psykologisk institutt

26 Wenche Dageid psykologisk institutt
The Endocrine System Wenche Dageid psykologisk institutt

27 Wenche Dageid psykologisk institutt
Immunsystemet Kroppens overvåkningssystem Skiller mellom det som er kjent/“selv” og det som er fremmed Angriper og kvitter seg med invaderende fremmedelementer Skille mellom Uspesifikk immunitet- rask Spesifikk immunitet - langsom Definition of immunity was given in Chapter Two: The body’s resistance to injury from invading organisms, acquired from the mother at birth, through disease, or through vaccinations and inoculations. Ikke spesifikk immunitet mediert gjennom anatomisk barriere (hud); fagocytose; antimikrobe substanser og betennelsesrespons (inflammatory) som utløser histamin I området og letter tilgang for hvite blodlegemer Spesifikk immunitet er ervervet etter fødsle gjennom at cellene lærer- feks. Ved å ha hatt vannkopper, vaksinasjon etc. Wenche Dageid psykologisk institutt

28 Immunsystemet: Naturlig immunitet
Hvite blodceller Granulocytter- T-celler og B-celler Den største gruppen av celler involvert i naturlig/uspesifikk immunitet Fagocytt celler som svelger/spiser opp fremmede patogener (fagocytose) Granulocyttene inkluderer: Nøytrofiler Makrofager som sender ut cytokiner “Natural killer cells”- NK celler Gjenkjenner fremmede patogener og tilintetgjør dem ved å utskille giftige substanser (feks.enzymet lysosom) Lyse means to break up and disintegrate. Natural killer cells do this by releasing toxic substances. In order to provide more detail on this subject, you may want to go to the Web site listed below. National Cancer Institute, U.S. National Institutes of Health URL path: This site includes a PowerPoint presentation with graphic illustrations of natural killer cells and other topics of interest at this point in the lecture. You are allowed to use the tutorials for educational purposes. Wenche Dageid psykologisk institutt

29 Spesifikk immunitet: Hormonell- og Celle-mediert immunitet
B CELLER T CELLER Hormonell-mediert immmunitet Celle-mediert immunitet Forsvar mot bakterier TC celler reagerer på spesifikke patogener Hindrer viral re-infeksjon TH celler hjelper/fremmer funksjonen til andre hvite blodlegemer Specific immune mechanisms   A set of responses designed to respond to specific invaders; includes cell-mediated and humoral immunity. B celler danner antistoffer TC cells (Cytotoxic cells) respond to specific antigens. They also kill by producing toxic substances that destroy virally infected cells. TH cells (helper cells) enhance the functioning of other white blood cells (TC cells, B cells, macrophages) by producing lymphokines. Lymphokines serve a counterregulatory immune function that suppresses immune activity. Wenche Dageid psykologisk institutt

30 Figur 14.1: Interaksjonen mellom Lymfocytter og Fagocytter
B lymphocytes release antibodies, which bind to pathogens and their products, aiding recognition by phagocytes. Cytokines released by T cells activate the phagocytes to destroy the material they have taken up. In turn, mononuclear phagocytes can present antigen to T cells, thereby activating them. Antigen er fremmed substans, T cellen danner antistoffer for å kunne overvinne antigenets giftige effekt Wenche Dageid psykologisk institutt

31 Wenche Dageid psykologisk institutt
Microbes attempting to get into your body must first get past your skin and mucous membranes, which not only pose a physical barrier but are rich in scavenger cells and IgA antibodies. Next, they must elude a series of nonspecific defenses--and substances that attack all invaders regardless of the epitopes they carry. These include patrolling phagocytes, granulocytes, NK cells, and complement. Infectious agents that get past these nonspecific barriers must finally confront specific weapons tailored just for them. These include both antibodies and cytotoxic T cells. HYPOTALAMUS-HYPOFYSE-ADRENOKORTIKAL AKSE Immunocompromise Indicators suggest that immune functioning Has been disrupted Has been reduced Wound-healing Psychological distress impairs inflammatory responses that initiate wound repair Immunocompromise relates to health outcomes Those under stress have lower levels of antibody titres after vaccination Psychological stress interferes with Healing of wounds Recovery from surgery (which may be prolonged) Wenche Dageid psykologisk institutt

32 Stress og immunsystemet
Akutt stress kan være nyttig Kjapp reaksjon fra immunsystemet: lege sår, fight-flight reaksjoner, unngå infeksjoner Økt antall NK celler og store granulære lymfocytter Spesifikk immunitet reduseres Det er sammenheng mellom stress og immunsystemets fungering Mer enn 300 studier på sammenheng mellom stress og immunsystemets fungering hos mennesker! Dyreforsøk Loud noise, electric shock, separation from mother Results: Adverse effects on immune functioning Human research Classic study (1919) of tuberculosis patients When patients were excited, phagocytic activity decreased Wenche Dageid psykologisk institutt

33 Stress og immunsystemet
Langvarig intenst stress virker særlig negativt inn på immunsystemet Kronisk stress er assosiert med redusert funksjon av nesten alle indikatorer på immunfungering Øker faren for å utvikle livstruende sykdommer (økt utskillelse av adrenalin og kortisol) Kan sette fart på aldringsprosessen (interleukon-6) Sårbare mennesker er mer utsatt Stress betegner en belastende fysisk eller psykisk tilstand. Kortvarig stress kan være nyttig, mens langvarig stress kan medføre risiko for livstruende sykdommer. Det henger særlig sammen med utskillelsen av adrenalin og kortisol. Det er dokumenteret at langvarig stress kan skade hjertet og kretsløpet, og det øker risikoen for alvorlige infeksjonssykdommer og kreft. Det er også funnet sammenheng mellem stress og f.eks. beinskjørhet og sukkersyke. De psykiske symptomene på stress er blant annet angst og irritasjon. De fysiske symptomene er hodepine og vond mage, samt søvnløshet. Stress kan gjøre den stressede trist og i verste fall føre til depresjon. Stress kan også gjøre oss gamle før tiden, da en del stressrelaterte sykdommer er forbundet med aldringsprosessen, som er relater til stoffet interleukon-6 (IL-6) . Dette stoffet påvirker immunforsvar. Romfart og stress (Mills et al., 2001) Målte immunforsvar hos 11 astronauter før utreise og etter landing Romfart var assosiert med Økt antall hvite blodceller Reduksjon av natural killer celler Økning av katekolaminer (Stowe, Pierson & Barrett, 2001) Redusert T-celle immunitet Reaktivering av latent Epstein-Barr virus Wenche Dageid psykologisk institutt

34 Negativ affekt og immunforsvaret
Stress medfører negative emosjoner Depresjon Angst Unngåelse, pessimisme Jo mer deprimert, desto større fare for redusert celle-mediert immunitet Søvnproblemer kan bidra til depresjon og redusert immunforsvar Optimisme og aktive mestringsstrategier virker beskyttende Unngåelse, pessimisme og mood distrurbances var relatert til færre T celler og NK cellegiftighet cytotoxicity Wenche Dageid psykologisk institutt

35 Stress og interpersonlige forhold
Negative endringer i immunfunksjon er funnet: Hos etterlatte, særlig hvis de i tillegg ble deprimerte Hos ensomme mennesker Ved ekteskapsbrudd og konflikter, også kortvarige Hos omsorgsgivere for personer med kroniske og langvarige sykdommer Kvinner og menn som har vært separert i 1 år: dårligere immunnforsvar enn kontrollgruppe. Verre hvis du fremdeles tenker på exen, og kanskje er ensom og deprimert T.o.m i forsøk med 30 min.diskusjon om ekteskapsproblemer viste de som krangelet dårliger immunfungering. Kvinners immunforsvar mer negativt påvirket Omsorgsgiver for for eksempel.AIDS pasienter, særlig hvis omsorgsgiver er sint, skuffet, deprimert eller andre negative emosjoner. Negative endringer i immunfunksjon kan vedvare lenge etter at stress er over! Wenche Dageid psykologisk institutt

36 Self-efficacy og Personlig Kontroll
Opplevd self-efficacy kan redusere følelsen av stress Opplevd self-efficacy kan redusere tendensen til å utvikle depresjon i etterkant av stressende hendelser Self-Efficacy/Personal Control are associated with less immunocompromise under stress. The text gives three possible explanations. Å snakke med andre, dele opplevelser og emosjoner Diett Trening Avslapning og meditasjon Stressmestringskurs When people talked about traumatic events, their skin conductance, heart rate, and systolic and diastolic blood pressure all decreased. Similar studies have shown beneficial long-term effects on immune functioning following emotional disclosure. Opplevd self-efficacy kan skape noen forventningsbaserte sentralnervesystem moduleringer av immunologisk reaktivitet Self-Efficacy og Personlig Kontroll Wenche Dageid psykologisk institutt

37 Wenche Dageid psykologisk institutt
AIDS Human immunodeficiency virus (HIV) Virus som fører til utvikling av Aquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) AIDS er fjerde og siste stadie av en HIV- infeksjon og diagnostiseres på bakgrunn av en eller flere spesifikke opportunistiske infeksjoner Antall CD4 celler (under 200) + mengde virus Wenche Dageid psykologisk institutt

38 Wenche Dageid psykologisk institutt
Disorders of the Immune System: AIDS When the immune system is lacking one or more of its components, the result is an immunodeficiency disorder. These disorders can be inherited, acquired through infection, or produced as an inadvertent side effect of drugs such as those used to treat cancer or transplant patients. AIDS is an immunodeficiency disorder caused by a virus that destroys helper T cells. The virus copies itself incessantly and invades helper T cells and macrophages, the very cells needed to organize an immune defense. The AIDS virus splices its DNA into the DNA of the cell it infects; the cell is thereafter directed to churn out new viruses. Viral agent is a retrovirus Attacks immune system, especially the helper T cells and macrophages Transmitted by exchange of cell-containing bodily fluids, such as semen and blood Wenche Dageid psykologisk institutt

39 Wenche Dageid psykologisk institutt
AIDS Trolig oppstått i sentral-afrika mellom 2006: ca 42 millioner mennesker lever med HIV og AIDS, mange millioner er barn. 2/3 av HIV positive personer lever i Afrika sør for Sahara Rask økning i India, Kina, Øst-Europa og Russland Norge: 3787 HIV positive registrert mot slutten av 2007 AIDS er den fjerde viktigste årsaken til dødsfall i verden First appearance is unknown Central Africa Perhaps in the early 1970s Spread rapidly through heterosexual population High rate of extramarital sex Low rate of condom use High rate of gonorrhea Medical clinics reused needles to promote vaccinations NOrge:sjømann fra vestfold I 1960 årene, kona dør etterpå og datter. Seilt I Afrika I 2006: 279 nye tilfeller Wenche Dageid psykologisk institutt

40 Wenche Dageid psykologisk institutt
HIV og AIDS Det første tilfellet av AIDS ble diagnostisert i USA i 1981. Store variasjoner i tid fra infeksjonen finner sted til man utvikler AIDS. Tommelfingerregel er pluss minus 10 år (uten medisiner) Highly variable time between contracting virus and developing AIDS symptoms: “Thus, a person may test HIV seropositive (HIV+) but be free of AIDS and, during the asymptomatic period, pass on the virus to many other people.” 4HerCDC publiserte en liste over hvilke personer som var i risiko for å bli smittet med den nyoppdagede pesten. Listen ble kalt 4-H-gruppen og besto av homoseksuelle, hemofilikere, heroinmisbrukere og haitiere. Kvinner først I 1986 Wenche Dageid psykologisk institutt

41 Wenche Dageid psykologisk institutt

42 Progresjon av HIV infeksjon
Milde tidlige symptomer: hovne kjertler/lymfeknuter, influensa-lignende symptomer 3 til 6 uker: Infeksjon avtar, asymptomatisk periode Mengden virus øker gradvis og immunforsvaret svekkes Opportunistiske infeksjoner, som f.eks. Kaposi’s sarcoma og Pneumocystis carnii pneumonia (PCP), inntreffer Vanlig symptom for kvinner: gynekologisk infeksjon Kronisk diare, vekttap, skjelettsmerter, blidhet, slag, nevrologisk forstyrrelse, dementia Virus replikerer seg raskt til å begynne med Wenche Dageid psykologisk institutt

43 Wenche Dageid psykologisk institutt
Behandling Det fins ingen kur for HIV/AIDS, men vi har idag gode behandlingsmuligheter: Antiretroviral terapi HAART Kompleks behandlingsregime, vanskelig å opprettholde motivasjon for fortsatt medisinering; fare for resistens Dramatisk helsebedring hos HIV positive Atferdsendring Who gets AIDS? Early at-risk groups: Homosexual men, IV drug users Low-income Blacks, Hispanics, other minorities are increasingly at risk AIDS growing fastest among women NB: president I Gambia kurerer HIV på torsdag TB på onsdag… Wenche Dageid psykologisk institutt

44 Psykososiale aspekter
Man tester positivt for HIV, ikke AIDS Må leve med usikkerhet, frykt og stigma Depresjon Mange HIV positive har andre vansker i tillegg til HIV Sosioøkonomisk, omsorg etc. Over tid tilpasning til et liv med HIV Dele med andre (disclosure) Støttegrupper, sosial støtte, finne mening Informasjon og kunnskap Noen sier tom.at Hiv var en god ting: de fikk livet på rett kjøl og tar sin egen helse mer alvorlig Wenche Dageid psykologisk institutt

45 Wenche Dageid psykologisk institutt
Kreft I 2006 fikk om lag norske kvinner og menn kreft. Kreftforekomsten er nesten doblet de siste 50 årene. 4 av 10 vil noen gang i livet få kreft. Mer enn 100 ulike sykdommer Alle er et resultat av DNA dysfunksjon Årsaker: Genetisk Livsstil Miljø Ukjent Some cancers are ethnically linked U.S. Anglo men > bladder cancer rates U.S. Anglo men > malignant melanoma rates U.S. Hispanic women > cervical cancer African American men > prostate cancer Japanese Americans > stomach cancer Chinese Americans > liver cancer Many cancers are species-specific Some species are more vulnerable Mice contract many cancers; Monkeys get few Develop in different ways in different species Breast cancer: Quite different in dogs compared to humans Many cancers have long/irregular growth cycles Tumors are measured in terms of doubling time High within-species variability The American Cancer Society is the publisher of CA: A Cancer Journal for Clinicians This is an excellent resource for information on the topics covered in this part of the chapter. The Web site URL listed below links you to CA Cancer J Clin 2005; 55: It presents Cancer Statistics, 2005, authored by Ahmedin Jemal, DVM, PhD, Taylor Murray, Elizabeth Ward, PhD, Alicia Samuels, MPH, Ram C. Tiwari, PhD, Asma Ghafoor, MPH, Eric J. Feuer, PhD and Michael J. Thun, MD, MS In their abstract, the authors note that, “A total of 1,372,910 new cancer cases and 570,280 deaths are expected in the United States in 2005.” Their article has information on various types of cancers and on differences between those of different racial and ethnic groups within the U.S. In a section on CANCER OCCURRENCE BY RACE AND ETHNICITY, the authors write: “For all cancer sites combined, African American men have a 24% higher incidence rate and 40% higher death rate than Whites. African American women have a lower incidence rate, but nearly 20% higher death rate than Whites for all cancer sites combined. For the specific cancer sites listed in Table 9, incidence and death rates are consistently higher in African Americans than in Whites, except for breast cancer (incidence) and lung cancer (mortality) among women. Death rates from prostate, stomach, and cervical cancers among African Americans are more than twice the rates in Whites. Factors that contribute to these mortality differences include differences in exposure (e.g., Helicobacter pylori for stomach cancer), access to regular screening (breast, cervical, and colorectal cancers), and timely, high quality treatments (many cancers). The higher breast cancer incidence rates among Whites are thought to reflect a combination of more frequent mammography, which makes diagnosis more likely, delayed age at first birth, and historically greater use of hormone replacement therapy.14” URL path 2005: Wenche Dageid psykologisk institutt

46 Wenche Dageid psykologisk institutt
Kreft Kreft står for 13 prosent av alle dødsfall internasjonalt (WHO). Av disse dør 1,3 millioner av lungekreft og nesten en million av kreft i magesekken. Til sammen dør vel 1,5 millioner av lever-, tykktarms- og brystkreft. 40 prosent av all kreftsykdom kan forebygges gjennom bedre kosthold, mer fysisk aktivitet og ved å unngå tobakk. Et av fem krefttilfeller i verden skyldes infeksjoner Wenche Dageid psykologisk institutt

47 Noen typer kreft er relatert til:
Hvem får kreft? Noen typer kreft er relatert til: Diett Sosial status SØS Wenche Dageid psykologisk institutt

48 Psykososiale faktorer og kreft
Lite bevis for at kreft er knyttet til ulike personlighets”typer” Depresjon er relatert til kreft Ukontrollerbart stress er relatert Sykdomsforløpet er påvirket av personens Utsatthet for stress Mestringsstrategier Unnvikelse, passiv stil, negative forventninger, pessimisme, manglende evne til å konfrontere sykdommen, er relatert til raskere sykdomsutvikling Psychological stress Adversely affects ability of NK cells to destroy tumors NK cells activity is important in survival rates for certain cancers, such as breast cancer Ways that patients cope with cancer stress Associated with inflammatory processes that play a role in tumor progression Wenche Dageid psykologisk institutt

49 Wenche Dageid psykologisk institutt
Å leve med kreft Mestre fysiske begrensninger, smerte, kvalme og utmattelse Nedregulering av immunsystemet fører til sårbarhet for andre infeksjoner og sykdommer Kropps- og selvbilde, selvfølelse Depresjon og angst Finne mening og en følelse av kontroll Dagliglivets aktiviteter Sosial støtte Gifte pasienter har større sjanse for å overleve Barn har spesielle behov Arvelig kreft og skyld Pharmacologic Interventions center on Nausea and vomiting, anorexia and eating difficulties, emotional disorders, pain Cognitive-Behavioral interventions focus on Stress, pain, appetite control, side effects Psychotherapeutic interventions involve Meeting psychosocial and informational needs GAMAREKIAN, Barbara. (October 28, 2003). Putting on a new face for Chemo. The New York Times. In her article, Barbara Gamarekian talks about the “Look Good, Feel Better” program for cancer patients that helps provide skin care and makeup tips for women who have lost body hair due to the treatment of their cancers. Gamarekian describes the grief associated with the loss of her eyebrows. Although she had lost the hair on her head months before, she had held on to the hope that her eyebrows would retain their hairs. She learned, however, that the eyebrows were the last hairs to fall out under chemotherapy. “…with the loss of my eyebrows came the realization of how important brows are in terms of demarking and framing the face. Without them and the fringe of lash, my hazel eyes looked almost lifeless, like dark raisins.” Her article also pointed out that her eyes became more vulnerable to debris blowing in the wind once her eye lashes fell out. She had to wear sunglasses to protect her eyes since her lashes were no longer there to offer protection. Some optimistic aspects are also noted in the article. Gamarekian no longer had to worry about an occasional whisker on her chin and she didn’t need to shave her legs! But among the body image concerns are the concerns about what one’s hair will be like once is grows back. As Gamarekian points out, sometimes a person with straight hair will find that their hair grows back curly. Hair may grow back another color. She describes the way that her hair grew back in this way: “…I looked like a downy duck with silver-white tufts springing up wildly in unmanageable quirks. It was like baby hair, soft as silk with no body. My "old hair" had been finely textured, but easy to manage and given to waving with the help of a bit of jell and finger work. But this unruly thatch had a mind of its own, lying flat where it should not be and poking up where it should lie down”. To incorporate aspects body image concerns into your lecture the program she cites in her article is: Look Good...Feel Better c/o CTFA Foundation th Street NW Washington, DC Tel: URL path 2005: The following information is from a press release posted at this site, National Survey Reveals the Life-changing Impact of Cancer Among Women Washington, D.C. (October 16, 2002) “ ‘Shortly after I started chemotherapy, the American Cancer Society referred me to the Look Good … Feel Better program,” said Marian C. Bennett, cancer survivor, age 58. “The experience made me feel like myself again. I couldn’t wait for my family and friends to see the ‘new’ me. Being part of this program helped me improve my overall outlook on life and feel in control again.’ Through the dedication of volunteer cosmetologists nationwide, LGFB has enhanced the lives of more than 350,000 women since its inception in The program teaches women skincare and hair techniques to overcome the appearance changes associated with cancer treatment. LGFB believes that if a woman feels better about how she looks, her improved self-esteem will help her approach her disease and treatment with renewed strength and confidence. LGFB is offered nationwide, through a partnership with the Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association Foundation, the American Cancer Society and the National Cosmetology Association. This program is available in Spanish through a bilingual program, Luzca Bien...Siéntase Mejor® and is also available to teens with cancer through the Look Good...Feel Better for Teens® program; Students can see before and after pictures at this URL: It is a good site to generate discussion about body image concerns. Wenche Dageid psykologisk institutt

50 Wenche Dageid psykologisk institutt
Leddgikt Rundt 0.5 til 1 % av befolkningen har leddgikt. Rundt 120 barn får leddgikt hvert år og rundt 1400 voksne får stilt diagnosen i Norge hvert år. Autoimmunitet: En tilstand hvor kroppen produserer en immunrespons på eget vev Leddgikt innebærer en betennelsesreaksjon i et ledd/ leddene Tre typer: Revmatoid artritt, slitasjegikt, gikt Glossary Review from Chapter Two A condition in which the body produces an immune response against its own tissue constituents. Wenche Dageid psykologisk institutt

51 Wenche Dageid psykologisk institutt
Revmatoid artritt Angriper vanligvis små ledd i hender, føtter, ankler, håndledd, knær og nakke 40-60 årsalder Kvinner Hovedkomplikasjoner Smerte, nedsatt funksjonseven, pleiebehov (avhengighet av andre) Stress may play a role: in particular, disturbances in interpersonal relationships. Treatment includes Aspirin to relieve inflammation and pain Rest Supervised exercise Cognitive-behavioral interventions Enhancement of perceived self-efficacy Optimism Relapse prevention strategies Juvenile RA appears between 2 and 5 years Stress spiller trolig en rolle Wenche Dageid psykologisk institutt

52 Wenche Dageid psykologisk institutt
Slitasjegikt En form for leddgikt hvor brusk og bindevev brytes ned som følge av overeksponering av et bestemt ledd Kan også skyldes skade Vanlig blant atleter og eldre mennesker Wenche Dageid psykologisk institutt

53 Wenche Dageid psykologisk institutt
Gikt En form for leddgikt forårsaket av opphopning av urinsyre i kroppen Opphopning av urinsyre produserer krystaller som “setter seg fast” i leddene Mest vanlig i storetåa Blodet klarer ikke å føre vekk krystallene Kan være dødlig hvis ubehandlet Behandling Unngå alkohol og noen matvarer, hold vekta, mosjoner, innta nok væske, ikke ta aspirin Gout by the Mayo Clinic staff was issued on March 05, 2003 Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). URL path 2005: According to this report, gout used to be known as “the disease of kings” because those individuals who had consumed rich foods and drinks were more likely to have this disorder. Thus, it was a disorder more frequently found among those wealthy enough to indulge themselves in this way. The Mayo Clinic report also notes that this disease has been recognized for over 2,000 years. The report points out that the symptoms are almost always acute, and often occur at night. The pain usually lasts between 5 and 10 days and then stops. After that, the joint usually appears to be normal. Among the risk factors that are associated with high levels of uric acid are: 1. Consumption of more than two alcoholic drinks per day for males or more than one alcoholic drink per day for females 2. Weighing more than 30 pounds over one’s ideal weight 3. Having untreated high blood pressure 4. Having diabetes 5. Having high levels of fat in the blood (called hyperlipidemia) 6. Having arteriosclerosis 7. Immobility due to bed rest 8. Low dose aspirin 9. Genetic factors, since one out of every 4 people with gout have a family history 10. Sex, since gout occurs more often in males (after menopause women begin to experience gout more frequently) Wenche Dageid psykologisk institutt


Laste ned ppt "Health Psychology, 6th edition Shelley E. Taylor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google