Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor Kapittel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor Kapittel."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor Kapittel 13 Hjerte- og Karsykdom, Høyt blodtrykk, Slag, og Diabetes

2 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt

3 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt (N=41 242 )

4 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Dødsårsaker i utviklingsland Deaths in millions % of deaths  Coronary heart disease 3.1 10.8  Lower respiratory infections 2.86 10  HIV/AIDS 2.14 7.5  Perinatal conditions 1.83 6.4  Stroke and other cerebrovascular diseases 1.72 6  Diarrhoeal diseases 1.54 5.4  Malaria 1.24 4.4  Tuberculosis 1.1 3.8  Chronic obstructive pulmonary disease 0.88 3.1  Road traffic accidents 0.53 1.9

5 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Hva er hjerte- og karsykdom?  Nr.1 dødsårsak globalt  Sykdom forårsaket av innsnevring av blodårene som transporterer blod til og fra hjertet  Angina pectoris Smerte som stråler gjennom bryst og armer Forårsaket av midlertidig oksygenmangel  Hjerteanfall

6 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Hjerte- og karsykdom og stress  Utviklingen av hjerte-og karsykdom er assosiert med: Depresjon Akutt stress Negative emosjoner  Feil balanse mellom kontroll og krav i dagliglivet er assosiert med hjerte- og karsykdom

7 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Hjerte- og karsykdom og personlighet  Type A atferdsmønster Atferdsstil kjennetegnet av agressjon og utålmodighet Ofte i fiendtlig konflikt med andre individer  Kynisk fiendtlighet Karakterisert av mistenksomhet, forakt, sinne, det å stå i opposisjon til eller mistro andre Har vanskelig for å tilrtekke seg sosial støtte fra andre Er gjerne en holdning til andre mennesker som har utviklet seg alt i barndommen

8 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Hjerte- og karsykdom og depresjon  Sterke assosiasjoner mellom depresjon, håpløshet, og hjerteslag  Miljø- heller enn genetisk basert Et liv i stille desperasjon Er like farlig som røyking

9 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Psykologisk risikofaktorer og hjerte- og karsykdom  “overvåkende” (vigliant) mestringsstil  Angst  Dominerende atferd i sosiale interaksjoner  Utmattelse Ekstrem utmattelse/trøtthet, nedstemthet eller følelse av nederlag, og økt irritabilitet

10 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Tiltak og behandling  Endre atferd Røyking, alkohol, trening, kosthold, psykologiske tilstander (ved avslapningstrening, kognitiv atferdsterapi etc.)  Stressreduksjon  Medisinering Statiner som reduserer LDL

11 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Høyt blodtrykk  Oppstår når strømmen av blod gjennom årene øker/er forhøyet Større press på blodårenes vegger Risiko faktor for andre medisinske problemer  nyresvikt Systolisk og diastolisk blodtrykk En av 4 nordamerikanere har forhøyet blodtrykk  Ingen symptomer, mange vet ikke om at de har det

12 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Høyt blodtrykk Lett forhøyet blodtrykk: 140-159 Moderat forhøyet blodtrykk: 160-179 Svært forhøyet blodtrykk: > 180

13 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Årsaker til høyt blodtrykk  5% er forårsaket av svikt i nyrenes evne til å regulere blodtrykk  I 90% av tilfellene er årsaken ukjent  Risiko faktorer Menn mer utsatt før 50-årsalderen Etter 55-årsalderen har både menn og kvinner (USA) 90% sjanse for å utvikle høyt blodtrykk Høyere forekomst blant minoriteter (relatert til lav sosio-økonomisk status) Genetiske faktorer

14 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Psykososiale faktorer involvert ved høyt blodtrykk  “Undertrykt sinne”, personlighet  Afro-amerikanere: rasisme  “Jon Henryism” Personlighetsdisposisjon mot aktiv mestring, stå-på-vilje  Emosjonelle faktorer, stress, negativ affekt, sinne, strebing…

15 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Forebygging og behandling av høyt blodtrykk  Redusere saltinntak, alkoholbruk, koffeininntak  Vektreduksjon og mosjon  Medisinering  Kognitiv-atferdsterapi Redusere arousal gjennom bio-feedback, avslapning, hypnose, meditasjon, pusteteknikker stressmestringsteknikker

16 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Slag (hjerneslag)  Nesten 15 000 slagpasienter hvert år (Norge)  To av tre slagpasienter er over 75 år gamle  Forårsaket av forstyrret blodtilførsel til hjernen Fører ofte til nedsatt fysisk og kognitiv funksjon og i ekstreme tilfeller, død

17 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Risikofaktorer for slag Livsstil, genetikk/arv, ukjente årsaker:  Høyt blodtrykk  Hjerte-og karlidelse  Røyking  Høyt antall røde blodlegemer  “Drypp”: små slag  Psykologisk ubehag og stress  Uttrykt sinne

18 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Diabetes  Norge: Anslagene tilsier at det er cirka 200 000 personer i Norge som har kjent eller ukjent diabetes.  6. mest hyppige dødsårsak i USA  En kronisk tilstand med nedsatt metabolisme av karbohydrater, protein og fett Utilstrekkelig utskilling av insulin fra bukspyttkjertelen, eller insulinresistens

19 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Diabetes I og II  Type I Diabetes (10% av alle tilfeller) Plutselig symptomutbrudd Immunsystemet identifiserer feilaktig celler i bukspyttkjertelen som fiendtlige inntrengere, og bryter dem ned Bukspyttkjertelen produserer dermed ikke insulin Utvikles tidlig i livet  Type II Diabetes Forstyrret balanse mellom glukose i blod og insulinproduksjon Cellene mister evnen til å respondere maksimalt på insulin (insulin resistens) Bukspyttkjertelen prøver å kompensere ved å produsere mer insulin

20 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Risikofaktorer for Type II Diabetes:

21 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Diabetes og andre sykdommer  Diabetes er assosiert med: Fortykning av arteriene Høye forekomster av hjerte-og karlidelser Nyresvikt Skade på nervesystemet  Smerte, tap av følelse i ekstremiteter, sansetap  En årsak til blindhet hos voksne

22 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt The Deadly Quartet DiabetesInterabdominal Body Fat HypertensionElevated Lipids

23 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Behandling av diabetes  Selvstyrt behandling: Type I: måle glukosenivå i blodet gjennom dagen, sette insulinsprøyter når nødvendig Diett, mosjon, vektkontroll Vansker med å opprettholde behandlingsregime  Type II pasienter Ofte ikke klar over risiko Overvekt og kosthold med for mye sukker Mosjon øker bruk av glukosen i blodet

24 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor Kapittel 14 Psykonevroimmunologi, AIDS, kreft og leddgikt

25 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Psykonevroimmunologi Interaksjon mellom atferdsmessige, nevroendokrine og immunologiske tilpasningsprosesser (Ader, 1995)

26 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt The Endocrine System

27 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Immunsystemet  Kroppens overvåkningssystem  Skiller mellom det som er kjent/“selv” og det som er fremmed  Angriper og kvitter seg med invaderende fremmedelementer  Skille mellom Uspesifikk immunitet- rask Spesifikk immunitet - langsom

28 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Immunsystemet: Naturlig immunitet Hvite blodceller  Granulocytter- T-celler og B-celler Den største gruppen av celler involvert i naturlig/uspesifikk immunitet Fagocytt celler som svelger/spiser opp fremmede patogener (fagocytose) Granulocyttene inkluderer:  Nøytrofiler  Makrofager som sender ut cytokiner  “Natural killer cells”- NK celler Gjenkjenner fremmede patogener og tilintetgjør dem ved å utskille giftige substanser (feks.enzymet lysosom)

29 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Spesifikk immunitet: Hormonell- og Celle-mediert immunitet B CELLERT CELLER Hormonell-mediert immmunitet Celle-mediert immunitet Forsvar mot bakterierT C celler reagerer på spesifikke patogener Hindrer viral re-infeksjonT H celler hjelper/fremmer funksjonen til andre hvite blodlegemer

30 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Figur 14.1: Interaksjonen mellom Lymfocytter og Fagocytter

31 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt

32 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Stress og immunsystemet  Akutt stress kan være nyttig Kjapp reaksjon fra immunsystemet: lege sår, fight-flight reaksjoner, unngå infeksjoner  Økt antall NK celler og store granulære lymfocytter  Spesifikk immunitet reduseres

33 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Stress og immunsystemet Langvarig intenst stress virker særlig negativt inn på immunsystemet Kronisk stress er assosiert med redusert funksjon av nesten alle indikatorer på immunfungering Øker faren for å utvikle livstruende sykdommer (økt utskillelse av adrenalin og kortisol) Kan sette fart på aldringsprosessen (interleukon-6) Sårbare mennesker er mer utsatt

34 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Negativ affekt og immunforsvaret  Stress medfører negative emosjoner Depresjon Angst Unngåelse, pessimisme  Jo mer deprimert, desto større fare for redusert celle-mediert immunitet Søvnproblemer kan bidra til depresjon og redusert immunforsvar  Optimisme og aktive mestringsstrategier virker beskyttende

35 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Stress og interpersonlige forhold  Negative endringer i immunfunksjon er funnet: Hos etterlatte, særlig hvis de i tillegg ble deprimerte Hos ensomme mennesker Ved ekteskapsbrudd og konflikter, også kortvarige Hos omsorgsgivere for personer med kroniske og langvarige sykdommer

36 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Self-efficacy og Personlig Kontroll Opplevd self-efficacy kan redusere følelsen av stress Opplevd self-efficacy kan redusere tendensen til å utvikle depresjon i etterkant av stressende hendelser Opplevd self-efficacy kan skape noen forventningsbaserte sentralnervesystem moduleringer av immunologisk reaktivitet Self-Efficacy og Personlig Kontroll

37 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt AIDS  Human immunodeficiency virus (HIV) Virus som fører til utvikling av Aquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) AIDS er fjerde og siste stadie av en HIV- infeksjon og diagnostiseres på bakgrunn av en eller flere spesifikke opportunistiske infeksjoner Antall CD4 celler (under 200) + mengde virus

38 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt

39 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt AIDS  Trolig oppstått i sentral-afrika mellom 1950-1970  2006: ca 42 millioner mennesker lever med HIV og AIDS, mange millioner er barn. 2/3 av HIV positive personer lever i Afrika sør for Sahara Rask økning i India, Kina, Øst-Europa og Russland Norge: 3787 HIV positive registrert mot slutten av 2007  AIDS er den fjerde viktigste årsaken til dødsfall i verden

40 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt HIV og AIDS  Det første tilfellet av AIDS ble diagnostisert i USA i 1981.  Store variasjoner i tid fra infeksjonen finner sted til man utvikler AIDS. Tommelfingerregel er pluss minus 10 år (uten medisiner)

41 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt

42 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Progresjon av HIV infeksjon Milde tidlige symptomer: hovne kjertler/lymfeknuter, influensa-lignende symptomer 3 til 6 uker: Infeksjon avtar, asymptomatisk periode Mengden virus øker gradvis og immunforsvaret svekkes Opportunistiske infeksjoner, som f.eks. Kaposi’s sarcoma og Pneumocystis carnii pneumonia (PCP), inntreffer Vanlig symptom for kvinner: gynekologisk infeksjon Kronisk diare, vekttap, skjelettsmerter, blidhet, slag, nevrologisk forstyrrelse, dementia

43 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Behandling  Det fins ingen kur for HIV/AIDS, men vi har idag gode behandlingsmuligheter: Antiretroviral terapi HAART Kompleks behandlingsregime, vanskelig å opprettholde motivasjon for fortsatt medisinering; fare for resistens Dramatisk helsebedring hos HIV positive Atferdsendring

44 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Psykososiale aspekter  Man tester positivt for HIV, ikke AIDS Må leve med usikkerhet, frykt og stigma Depresjon  Mange HIV positive har andre vansker i tillegg til HIV Sosioøkonomisk, omsorg etc.  Over tid tilpasning til et liv med HIV Dele med andre (disclosure) Støttegrupper, sosial støtte, finne mening Informasjon og kunnskap

45 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Kreft  I 2006 fikk om lag 24 500 norske kvinner og menn kreft. Kreftforekomsten er nesten doblet de siste 50 årene. 4 av 10 vil noen gang i livet få kreft.  Mer enn 100 ulike sykdommer  Alle er et resultat av DNA dysfunksjon  Årsaker: Genetisk Livsstil Miljø Ukjent

46 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt  Kreft står for 13 prosent av alle dødsfall internasjonalt (WHO). Av disse dør 1,3 millioner av lungekreft og nesten en million av kreft i magesekken. Til sammen dør vel 1,5 millioner av lever-, tykktarms- og brystkreft.  40 prosent av all kreftsykdom kan forebygges gjennom bedre kosthold, mer fysisk aktivitet og ved å unngå tobakk.  Et av fem krefttilfeller i verden skyldes infeksjoner Kreft

47 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Hvem får kreft? SØS Sosial status Diett Noen typer kreft er relatert til:

48 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Psykososiale faktorer og kreft  Lite bevis for at kreft er knyttet til ulike personlighets”typer”  Depresjon er relatert til kreft  Ukontrollerbart stress er relatert  Sykdomsforløpet er påvirket av personens Utsatthet for stress Mestringsstrategier  Unnvikelse, passiv stil, negative forventninger, pessimisme, manglende evne til å konfrontere sykdommen, er relatert til raskere sykdomsutvikling

49 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Å leve med kreft  Mestre fysiske begrensninger, smerte, kvalme og utmattelse  Nedregulering av immunsystemet fører til sårbarhet for andre infeksjoner og sykdommer  Kropps- og selvbilde, selvfølelse  Depresjon og angst  Finne mening og en følelse av kontroll  Dagliglivets aktiviteter  Sosial støtte Gifte pasienter har større sjanse for å overleve Barn har spesielle behov Arvelig kreft og skyld

50 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Leddgikt  Rundt 0.5 til 1 % av befolkningen har leddgikt. Rundt 120 barn får leddgikt hvert år og rundt 1400 voksne får stilt diagnosen i Norge hvert år.  Autoimmunitet: En tilstand hvor kroppen produserer en immunrespons på eget vev Leddgikt innebærer en betennelsesreaksjon i et ledd/ leddene Tre typer: Revmatoid artritt, slitasjegikt, gikt

51 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Revmatoid artritt  Angriper vanligvis små ledd i hender, føtter, ankler, håndledd, knær og nakke 40-60 årsalder Kvinner  Hovedkomplikasjoner Smerte, nedsatt funksjonseven, pleiebehov (avhengighet av andre) Stress spiller trolig en rolle

52 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Slitasjegikt  En form for leddgikt hvor brusk og bindevev brytes ned som følge av overeksponering av et bestemt ledd  Kan også skyldes skade Vanlig blant atleter og eldre mennesker

53 © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Gikt  En form for leddgikt forårsaket av opphopning av urinsyre i kroppen Opphopning av urinsyre produserer krystaller som “setter seg fast” i leddene Mest vanlig i storetåa  Blodet klarer ikke å føre vekk krystallene  Kan være dødlig hvis ubehandlet  Behandling Unngå alkohol og noen matvarer, hold vekta, mosjoner, innta nok væske, ikke ta aspirin


Laste ned ppt "© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Wenche Dageid psykologisk institutt Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor Kapittel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google