Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte i Serieforeningen 6. og 7. oktober 2007 Klepp Toppklubbutviklingsprosjektet Status pr oktober 2007 Fremdrift – hva nå?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte i Serieforeningen 6. og 7. oktober 2007 Klepp Toppklubbutviklingsprosjektet Status pr oktober 2007 Fremdrift – hva nå?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte i Serieforeningen 6. og 7. oktober 2007 Klepp Toppklubbutviklingsprosjektet Status pr oktober 2007 Fremdrift – hva nå?

2 Utfordringer høsten 2005 Stort trykk på få mennesker Sårbare strukturer Vanskelig å rekruttere nye tillitsvalgte Få utvalg/komiteer Liten grad av skriftlighet – død dokumentasjon Gap mellom målsetting og virkemidler Gap krav i klubblisens og nåsituasjon

3 Midler til daglige ledere Styrke den organisatoriske oppbyggingen Profesjonalisere driften Rammen for arbeidet er klubblisensen Daglig leder skal legge til rette for økt frivillig innsats.

4 Økt profesjonalisering Betyr: Gjennomarbeidet og levende rolleavklaring for DL Funksjonsbehovene er definert Definert ansvars- og myndighetsområde for funksjonene Stillingsinstrukser til samtlige verv Ressurskartlegging Rekruttering – bemanne funksjoner med riktig kompetanse Involvering Etablere nødvendige utvalg Utvikle og innarbeide prosedyrer og retningslinjer

5 Hva er gjort? TFS 2006 La Manga 3 fellessamlinger for DL i 2006 3 fellessamlinger for DL i 2007 Intensivsamling for nye DL Klubbesøk

6 Temaer Personlig utviklingsplan Organisasjonsutvikling (som forbedringsprosess) Prosessorientering Prosjektorganisering Endringsledelse Informasjon, media Delegering som ledelsesverktøy Metoder for analyse og kartlegging Verktøy til bruk i organisasjonsbyggingen Arrangementsutvikling (i et organisatorisk perspektiv)

7 Hvor er vi?

8 Evalueringsskjema 1.Hvor langt har dere kommet på områdene under siden oppstarten av OU-arbeidet i klubb? Ikke vært tema Har diskutert Planlagt start StartetGodt i gang Ferdig  Definert målsetting for OU-arbeidet 2134  Definert funksjonsbehovene 433  Stillingsinstrukser til hovedfunksjoner 1126  Stillingsinstrukser til utvalgene 12223  Ressurskartlegging 4321  Rekruttering av nye tillitsvalgte 172  Etablert rutiner og retningslinjer 154  Involvering av klubbens medlemmer 3421  Dokumentasjon av arbeidet 11341

9 Hva gjør vi nå?

10 Grunnmuren i utviklingsarbeidet Betyr: Gjennomarbeidet og levende rolleavklaring for DL Funksjonsbehovene er definert Definert ansvars- og myndighetsområde for funksjonene Stillingsinstrukser til samtlige verv Ressurskartlegging Rekruttering – bemanne funksjoner med riktig kompetanse Involvering Etablere nødvendige utvalg Utvikle og innarbeide prosedyrer og retningslinjer

11 Storsamling Toppserien 24.-25. november Kongsvinger Ledere, nestledere/OU-ansvarlig og daglige ledere Få fart på OU-arbeidet i klubb


Laste ned ppt "Medlemsmøte i Serieforeningen 6. og 7. oktober 2007 Klepp Toppklubbutviklingsprosjektet Status pr oktober 2007 Fremdrift – hva nå?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google