Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology TDT4210 Helseinformatikk Kursintroduksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology TDT4210 Helseinformatikk Kursintroduksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology TDT4210 Helseinformatikk Kursintroduksjon

2 2 Når og hvem? Forelesninger oa. F6, tirsdager 1015-1200 Kjel3, onsdager 1115-1300 Faglærer: Øystein Nytrø Vit.ass: Stipendiat Thomas Brox Røst www.idi.ntnu.no/emner/tdt4210

3 3 Hva Emner innen informatikk/datateknikk problematisert og utdypet utifra behov innen helsevesenet. Spesielt: –Representasjon, modellering, koding og presentasjon av helseinformasjon –Beslutningsstøtte og kunnskapsrepresentasjon –Arkitektur for helseinformasjonssystemer –Spesielle emner innen utviklingsmetodikk Bakgrunn om helsevesen og medisin: –Lovverk –Organisering –Kliniske metoder og prosesser –Konkrete eksempler: Akuttmedisin Allmennlegen Sykehusavdelinger

4 4 Hvordan Høre på –Med utgangspunkt i lærebok og artikler –Gjesteforelesninger fra aktuelle fag/forskningsmiljø DMF, KITH, SINTEF, andre norske og utenlandske universitet Være med –Besøk hos aktuelle brukere av helseinformasjonssystemer –Demonstrasjoner av systemer –Snakke med klinikere Gjøreselv –Prosjekt 1: Informasjons- og kunnskapsmodellering ifm. fenomener som beskrives i pasientjournalen –Prosjekt 2: Representasjon av prosedyrer/guidelines for utvalgte kliniske problemer –Prosjekt 3: Essay over fritt valgt emne innen helseinformatikk

5 5 Pensum ”Handbook of medical informatics”: Litt primitiv for en informatiker, men gir god oversikt. http://www.mihandbook.stanford.e du/handbook/home.htm Standarder, lovtekster som bakgrunn Vitenskapelige artikler Selvvalgt pensum til essay Gjesteforelesninger

6 6 Et hovedtema: ”Pasientjournalen” Legejournal, sykepleierjournal, tannlegejournal… Alt helsepersonell er lovpålagt å føre en journal Norgesjournalen –Hierarkisk, mappestrukturert Elektronisk: –Først for allmennleger –Ikke cellulosebasert –Scannet papir (!) –Funksjonalitet: Kronologisk, ikke innhold Eng.: –EHR: Electronic health record –CPR: Computerized patient record –CMR: C.. Medical record Journalen er: –Et legalt dokumet som beskriver behandling –Historie for bruk av helsepersonell –Arbeidsredskap? –Klassifikasjonsverktøy

7 7 Innholdet av pasientjournalen: Observasjoner Uttalelser Prøve/laboratoriesvar Bilder Diagnoser Familieinformasjon Vurderinger Medisineringsinformasjon Dokumenter –Rapporter –Sykemelding –Resepter Fri tekst i form av notater Noe kodet: –Diagnoser (ICPC, ICD10, SNOMED) (mer om det senere)

8 8 Innhold ≠ System ≠ Grensesnitt Journalinnhold har potensiell betydning for mange roller og i mange situasjoner. Naturlig å tenke seg at det går an å utnytte et elektronisk medium slik at: –Man kan navigere i informasjonen –Informasjonen kan siles –Informasjonen kan tilpasses bruker (lege, sykepleier, pasient) og situasjon. Tilgangskontroll: –Bare pasienten –Gitt tilgang av pasienten –Helsepersonell med tiltaksrett –Blålys Forskning Deling –Legekontor/kommune/sykehus/ region/nasjonalt/internasjonalt Arkitektur av journal og journalsystem


Laste ned ppt "1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology TDT4210 Helseinformatikk Kursintroduksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google