Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles HR retningslinjer og rutiner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles HR retningslinjer og rutiner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles HR retningslinjer og rutiner
Norske Telenor selskaper > 50% eierandel Mars 2010 Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining Atlas HR - HR to help

2 Felles HR retningslinjer og rutiner
Det er laget felles retningslinjer og rutiner innen personaladministrasjon for de norske Telenor-selskapene: Rekruttering og ansettelse Ansettelsesforhold Arbeidstid Lønn og betingelser Ferie og fridager Fravær og Permisjoner Reiser og utlegg Forsikring og pensjon Avslutning av arbeidsforholdet HMS Disse ligger tilgjengelige for alle ansatte på WoW-portalen. Alle plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk. Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

3 Informasjon og selvhjelp i HR-spørsmål
- for ledere og medarbeidere - konkrete oppskrifter med framgangsmåter _________________________________ Naviger i menyene - eller ved å søke på stikkord __________________________________ Finn for eksempel retningslinjer ved reiser __________________________________ Eller hvilke muligheter og ansvar du har for utvikling og karriere __________________________________ … og mye mye mer Sjekk ut HR-portalen på WoW! Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

4 Hvordan finne frem på portalen
People er delt opp i 8 områder. Under disse områdene er stoffet strukturert tematisk. Her finnes retningslinjer, rutiner og annen nyttig informasjon (lover, skjemaer, maler og sjekklister.) Noen retningslinjer og rutiner vil ikke være tilgjengelig for alle ansatte, men kun for ledere og HR. Disse ligger på en egen leder-side Før du kontakter HR i linjen eller bør du sjekke om informasjonen du søker finnes på portalen. Hvis det er viktig informasjon som du søker, men ikke finner, kan dette meldes til Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

5 Innholdet ligger under People flippen
Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

6 De fleste retnings-linjene og rutinene ligger her
Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

7 Søke-muligheter Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

8 Linker til flere verktøy
Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

9 Navigering via menyene. Retningslinjer vises først på hvert tema.
Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

10 Sider / innhold som er tilgjengelig på to språk er linket
Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

11 Deretter rutiner og annen informasjon nedenfor
Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

12 Oversettelse av innhold til engelsk
Det pågår nå oversettelse av retningslinjer og rutiner til engelsk. De fleste sidene vil bli oversatt i sin helhet Øvrige sider vil få et engelsk sammendrag For ansatte som foretrekker å lese innholdet på norsk, finnes dette på Telenor Norge sine sider. Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

13 Viktige endringer og presiseringer - Bredbånd og mobiltelefon
Bredbåndsforbindelse : For ansatte som bor i områder der Telenor ikke kan levere bredbånd på noen plattform, kan arbeidsgiver betale for bredbåndsforbindelse fra andre leverandører. Når Telenors tekniske system fungerer vil den ansatte stå som juridisk eier og Telenor motta faktura NB! Det gis ikke refusjon for fibersamband under ordningen om bredbånd etter tjenestelig behov. Mobiltelefon : Maksimalpris på mobiltelefon er kr 3 500, gitt at det ikke er særlige tjenestelige behov. Byttefrekvens er satt til to år. Broadcast har egne grupper for type telefoner. Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

14 Viktige endringer og presiseringer - Bilordninger
Telenors retningslinjer sier at det unntaksvis skal tilbys firmabil istedenfor billønn, og at det er ønskelig med en gradvis overgang fra firmabil til billønn. Som hovedregel gis det ikke anledning til å bytte fra billønn til firmabil. Når man har billønn må arbeidstaker dekke sitt behov for transport til og fra arbeidsstedet og i arbeidstiden etter egen regning. ”Utgifter til ferger, parkering, bompenger og lignende kan refunderes til arbeidstaker med billønn i fbm. tjenestereiser. I de tilfeller det vil være klart uhensiktsmessig å benytte egen bil, f.eks. v/lange tjenestereiser m. fly, kan utgifter til Taxi ev. leiebil under oppholdet, dekkes etter nærmere forståelse med foresatt leder. I motsatt fall dekkes ikke slike kostnader.” Dette innebærer at ansatte alltid skal velge den løsningen som er mest kostnadseffektiv for selskapet. Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

15 Viktige endringer og presiseringer - Bilordninger
Avtale om billønn gir ikke automatisk rett til parkeringsplass på arbeidsplassen. Der det er mangel på parkeringsplasser vil behovet for bil i arbeid være det viktigste utvalgskriterium for tildeling av parkeringsplass. Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

16 Viktige endringer og presiseringer - Endring av stilling
Krav om ny arbeidsavtale: Det skal utarbeides ny arbeidsavtale: Ved bytte av juridisk enhet / selskap Endring av stilling (ny tittel som innebærer vesentlig endret ansvarsområde el arbeidsoppgaver) Ved endring av ansettelsesform (midlertidig / fast ansettelse) Ved endring i avlønningsmodell (overtid, skift- og turnus, mållønn) I øvrige tilfeller utarbeides det vedlegg til eksisterende avtale Endring i lønn og betingelser – Endring av arbeidstid – leder/HR i linjen Endring av stillingsprosent – leder/HR i linjen Endring av arbeidssted – leder/HR i linjen Forlengelse av midlertidig ansettelse / vikariat - leder/HR i linjen Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

17 Viktige endringer og presiseringer - Parforhold /nær familie
Medarbeidere i parforhold / nær familie skal ikke ha direkte overordnet / underordnet forhold til hverandre i organisasjonen. det skal utvises aktsomhet selv om det ikke foreligger et direkte overordnet/underordnet forhold mellom disse Leder er ansvarlig for oppfølging i hht retningslinjen og vurdere eventuelle tiltak. En av de ansatte må være villig til å gjøre endringer i sin jobbsituasjon slik at nødvendig uavhengighet gjenopprettes. Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining

18 Viktige endringer/presiseringer - Reise
Ansatte plikter å benytte Telenors inngåtte konsernavtaler (rabattavtaler) i forbindelse med reise så langt dette er mulig. Avtalene er inngått med bakgrunn i pris, tilgjengelighet samt helse, miljø og sikkerhet. Individuelle reiser: Reiser innenfor Norge og Skandinavia Skal fortrinnsvis bestilles gjennom Telenors reisebyrå (VIA online). Kan bestilles direkte så lenge det ved bestilling sikres at man oppnår Telenors avtalepriser. Reiser i Europa Skal bestilles gjennom Telenors reisebyrå (VIA online). Reiser utenfor Europa Skal bestilles gjennom reisekonsulent hos reisebyrået (VIA travel). Make it easy – Be respectful – Be inspiring – Keep promises - Entertaining


Laste ned ppt "Felles HR retningslinjer og rutiner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google