Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EBOLA Anne Mette Asfeldt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EBOLA Anne Mette Asfeldt"— Utskrift av presentasjonen:

1 EBOLA Anne Mette Asfeldt
Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset Fylkeslegens smittevernkonferanse

2 Litt om Ebola Historie og fakta Aktulle utbrudd December 2013
1976. Sudan og Kongo. Flere mindre utbrudd siden 2387 kasus fra 24 mindre utbrudd Flagermus naturlig vert Chimpanse, gorilla, antilope Inkub tid 2-21 dager Feber, hodepine, magesmerter.. Indre organer, blødning, dehydrering Aktulle utbrudd December 2013 2 årig Gutt i Guinea 12. september Cases 4388 Deaths 2226 Letalitet 50.7%% ( )

3 Ebola- antall rapporterte tilfeller ukentlig WHO Guinea, sierra Leone, Liberia, Nigeria og Senegal

4 Smitterisiko Kontakt Smitteperiode
Kropsvæsker fra pasient skal entre mottaker. Huddefekt (liten) Slimhinne Stikkskade I tilfelle oppkast, eller risiko for aerosol kan smitte overføres med dråper Beskytte slimhinner Smitter ikke i inkubasjonsperiode. Virus påvises først i blod på ca dag 3 etter feberdebut?? Obs, Risiko for falsk negativ prøve tidlig Kan smitte i flere uker etter man har blitt frisk (påvist i sæd etter 61 dager)

5 Helsearbeidere smittet pga mangelfull beskyttelse
Erfaringer fra Afrika Utbrudd har vært på steder med få ressurser og ugunstige forhold mht smitttevern Mangel på utstyr, vanskelige forhold vedr. isolat Smitteutsatt før oppmerksomhet på Ebola 2002. Sør-Afrika. 2 helsearbeidere fikk Ebola Noe forsinket diagnose, og mange større invasive prosedyrer. (skopi, respirator, laparotomi, dialyse) En døde, en overlevde 300 kontakter under oppsyn. Ingen sekundærtilfeller.

6 Melding og risikovurdering
Henvisende lege kontakter medisinsk bakvakt på lokalsykehus som gjør første risikovurdering i henhold til retningslinjer for FHI Opprettholdes vurdering av risiko for Ebolasykdom kontaktes infeksjonsmedisinsk bakvakt på UNN for vurdering av mest hensiktsmessig plassering av pasient. Ved høy mistanke om Ebolasykdom vil infeksjonsmedisiner på UNN kontakte spesialavdeling på Ullevål sykehus for direkte innleggelse der. Disse pasienter skal i utgangspunktet behandles på spesialavdeling, men vi må kunne håndtere å avklare situasjon og transport… Vi må kunne håndtere dem i påvente av risikovurdering og transport.

7 FHI Ebola (høyre sides meny) Råd til Helsepersonell (venstre sides meny)

8

9

10 Vurdering Få mest mulig informasjon på telefon
Unngå offentlig transport, taxi, venterom Planlegg hvor anmnese skal tas Hjemmebesøk Egnet rom på helsesenter Ambulanse

11 Beskyttelsesutstyr Pasienter uten symptomer
Beskyttelsesutstyr bare nødvendig ved direkte kontakt med kroppsvæsker Alltid basale smittevernrutiner

12 Beskyttelsesutstyr Pasienter med symptomer
Personlig beskyttelsesutstyr mot kontakt- og dråpesmitte (også ved rengjøring og håndtering av tekstiler og avfall) Fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjett Hansker (lateks- eller nitrilhansker) Åndedrettsvern (P3), ev. kirurgisk munnbind om åndedrettsvern ikke er tilgjengelig Øyebeskyttelse (visir eller briller) Hårbeskyttelse (dekkende operasjonshette/- lue)

13 Personlig beskyttelsesutstyr
Alle som har oppgaver på pasientrom. Hjelp og veiledning til avkledning Trening Rengjøring og desinfeksjon Vanlige desinfeksjonsmidler virker utmerket.

14 Laboratorieprøver Ikke en sannsynlig utfordring i allmenn praksis
Ubetydelig eller lav risiko for smitte Blodprøver håndteres på vanlig måte som for andre blodprøver hvor man mistenker blodsmitte Høy risiko for smitte Rombundet utstyr Ikke en sannsynlig utfordring i allmenn praksis

15 Transport Ambulansen tettes mellom førersete og ”behandlingsrom” med plast/tape Ambulansepersonell i behandlingsrom bruker samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonell på isolat på sykehuset Sluse er utendørs Lufttransport / båttransport Her er vi lovt detaljert informasjon fra nasjonale myndigheter i løpet av kort tid

16 CBRNe senter Ullevål

17 Er det håp http://www. nature

18 Peter Piot, Påviste virus i 1976
"Spreading in the population here, I'm not that worried about it," he said. "I wouldn't be worried to sit next to someone with Ebola virus on the Tube as long as they don't vomit on you or something. This is an infection that requires very close contact." (AGI)

19


Laste ned ppt "EBOLA Anne Mette Asfeldt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google