Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioingeniøryrket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioingeniøryrket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioingeniøryrket

2 Hvordan blir en bioingeniør?
Bioingeniørutdanningen er et treårig høgskolestudium (Bachelorgrad) Opptakskrav Generell studiekompetanse med realfagskombinasjon Matematikk og kjemi, fysikk eller biologi Studiesteder Oslo Østfold Bergen Ålesund Trondheim Tromsø Agder

3 Bioingeniørutdanningen
Fag Naturvitenskaplige emner Matematikk, kjemi, anatomi, cellebiolog Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner Etikk og vitenskapsteori Medisinske laboratorieemner Analysemetoder, teknologi Praksis på sykehuslaboratorier

4 Arbeidsoppgaver Utføre analysearbeid av blodprøver og andre kroppsvæsker fra pasienter ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. Ta blodprøver av pasienter Evaluere metoder som brukes i analysearbeidet Vedlikeholde og kontrollere utstyret som brukes i analysearbeidet

5 Bioingeniørens hverdag Ved ulike laboratorier
Vanlige arbeidsoppgaver ved et sykehuslaboratorium - Medisinsk biokjemi

6 Bioingeniørens hverdag
Vanlige arbeidsoppgaver ved et sykehuslaboratorium - Medisinsk biokjemi Analyserer blod og urinprøver

7 Bioingeniørens hverdag
Vanlige arbeidsoppgaver ved et sykehuslaboratorium - Medisinsk biokjemi Ansvar for at alt utstyret (analysemaskinene) fungerer slik at analyseresultatene blir riktig. Vedlikehold Analysere kontroller Forskning og utvikling av analysemetoder

8 Bioingeniørens hverdag
Vanlige arbeidsoppgaver ved et sykehuslaboratorium – Mikrobiologi Analyserer blod og kroppsvæsker for å påvise: Bakterier Virus Sopp Parasitter Antistoff mot mikrobene

9 Bioingeniørens hverdag
Vanlige arbeidsoppgaver ved et sykehuslaboratorium - Genteknologi Sykdomsdiagnostikk (genetiske feil) Arvelige sykdommer Fosterdiagnostikk Rettsmedisin

10 Bioingeniørens hverdag
Vanlige arbeidsoppgaver ved et sykehuslaboratorium Patologi Lager preparat av vevs- og celleprøver for mikroskopisk undersøkelse. Ser etter forandringer som kan være tegn på sykdom ( eks. kreft )

11 Bioingeniørens hverdag
Cervixscreening. Alle kvinner i Norge mellom år får innbydelse til å delta i programmet.

12 Bioingeniørens hverdag
Non-Gyn prøver Alle typer celleprøver fra andre organ. Kliniske prøver fra pasienter Respirasjonsveiene Thyriodea Mammae Lymfeknuter Bioingeniørene deltar ofte under prøvetakning for å vurdere representativt materiale for videre diagnostikk.

13 Laboratorier ved Haukeland universitetssjukehus
Laboratorium for Klinisk Biokjemi Nevro. / Revma. Kvinneklinikken Barneklinikken Mikrobiologisk avdeling Hormonlaboratoriet Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Senter for medisinsk genetikk og molekylærbiologi Avd. for Patologi Histologi Cytologi Molekylærpatologi Autopsi Forskningslaboratorier (Universitetet i Bergen)

14 Hvorfor bli bioingeniør?
Kunne kombinere kunnskap og kompetanse om laboratoriefag med medisinsk kunnskap Arbeidet en bioingeniør utfører er ofte avgjørende for å: oppdage sykdom avgjørende for den behandlingen pasientene får Fag som er i kontinuerlig utvikling Delta i forskning

15


Laste ned ppt "Bioingeniøryrket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google