Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oksygen Får pasienten egnet utstyr til hjemmebruk og på tur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oksygen Får pasienten egnet utstyr til hjemmebruk og på tur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oksygen Får pasienten egnet utstyr til hjemmebruk og på tur
Oksygen Får pasienten egnet utstyr til hjemmebruk og på tur? Hva er mulighetene og utfordringene?? Nasjonalt nettverksmøte BHM 24. Oktober 2014 Anne Edvardsen PhD Spesialbioingeniør

2 Oksygentilskudd Hvile Aktivitet Hjemme Reise Dag Natt Innland Utland
Bil Fly

3 Målsetting med behandling av kols
Forebygge og behandle forverrelser Bremse videreutvikling Behandle følger av sykdommen: Lindre symptomer (dyspné) Vedlikeholde fysisk aktivitetsnivå Forbedre/beholde livskvalitet Standards for the diagnosis and management of patients with COPD, ATS/ERS 2004, GOLD guidelines Update 2013

4 Effekt av oksygen på overlevelse hos KOLS-pasienter med respirasjonssvikt NOTT og MRC
PaO2 gj.sn. 6,7 kPa NOTT PaCO2 5,9 kPa 24 h (17,7 h) 12 h inkl natt MRC PaCO2 7,3 kPa 15 h inkl natt Intet tilskudd 18 timer Overlevelse % 12 timer 15 timer Uten oksygentilskudd Tid (år)

5 Effekter av oksygenbehandling
Bedret overlevelse Bedret anstrengelsestoleranse Bedring i nevropsykologisk funksjon Bedret livskvalitet Hindre utvikling av polyglobuli og høyresidig hjertesvikt Lindre symptomer

6 Effekt av oksygen på dyspné
Romluft Oksygen Sykkelbelastning Borg skala Sterk Moderat Svak Akutt forsøk Advanced COPD FEV1 31%pred Romluft eller 60% O2 Konstant load ca 50% Sykkel Svært svak Ingenting Belastningstid, min O’Donnell et al AJRCCM 2001

7 Mulige effekter av å oppheve anstrengelsesutløst hypoksemi
Mindre morbiditet og bruk av helsetjenester1,2 Overlevelse1,2 Økt arbeidskapasitet1-3 Mindre anstrengelsesrelatert dyspné1-4 Økt mulighet til å delta i dagliglivets aktiviteter (ADL)1,2 Bedre livskvalitet1,2 1 Stoller et al Chest 2010; 2 Nonoyama et al Cochrane 2009; 3 Bradley et al Cochrane 2009; 4 Criner Repir Care 2013

8 Tendens til økning i dagliglivets aktiviteter1
ADL Tendens til økning i dagliglivets aktiviteter1 Med tiden økt bruk av oksygen1 Oksygengruppen var mer aktiv utenfor hjemmet1 8 uker dobbel blind RCT. Cylinder O2 eller luft, 2LPM med besparer i ryggsekk. Aktivitetsmonitorering 7 dager. 12 timer per dag. 1 akse. Akkurat oppstart av ny studie med oppfølging I 12 mnd + overlevelse+++ 1 Sandland et al Chest 2008

9 Organisering Rekvireres av legespesialist
Behandlingshjelpemiddelsentraler Kan være en utfordring å «matche» pasient og utstyr

10 Egnet utstyr? Hva er det?

11 Olsen og Pettersen Olsen og Pettersen har begge alvorlig kols. Det er tungt å puste og vanskelig å delta i dagliglivets aktiviteter; trening er et ork. På en kontroll på sykehuset finner man alvorlig hypoksemi. Legen sier at «Du må nok begynne med oksygen som du også kan bruke når du steller i hagen eller trener». Det kom brått på: «Er jeg så syk,» tenker både Olsen og Pettersen.

12 Hvem er Olsen og Pettersen?

13 Typer av utstyr – legens ansvar å vurdere
Viktige spørsmål: Hvor aktiv er pasienten innendørs og ute? Hvordan er boligen utformet? Hva med reisevirksomhet? Hva kan pasienten bruke på en trygg måte? «Hvem er pasienten?» Dame, 75 år. 42 kg. Sosial, trener lite. Mann, 53 år. 80 kg. I jobb. Trener.

14

15 Hjemme Konsentrator Flytende Fyll fra konsentrator

16 Under aktivitet Mobilt – transportabelt eller bærbart? Utvikling mot
Komposittflasker Konsentrator Flytende oksygen Utvikling mot Lettere, mindre, lengre varighet For å forstå noen av funnene i studiene jeg skal vise senere så bør man vite litt om hvordan mobile eller bærbare oksygenutstyr fungerer.

17 Kontinuerlig flow vs besparer
Forskjell mellom utstyr Trigging Konstant minuttvolum Frekvensavhengig minuttvolum

18 Muligheter? Utfordringer?

19 Olsen og Pettersen Olsen merker umiddelbart at; «oj, dette var jammen noe annet! Litt kjipt å gå med det i butikken, men man venner seg vil til det også. Og det er litt vel tungt å bære – finnes det ikke noe lettere utstyr? Men, det viktigste er jo at nå orker jeg å dra på fotballkamp igjen!»

20 Olsen og Pettersen Olsen merker umiddelbart at; «oj, dette var jammen noe annet! Litt kjipt å gå med det i butikken, men man venner seg vil til det også. Og det er litt vel tungt å bære – finnes det ikke noe lettere utstyr? Men, det viktigste er jo at nå orker jeg å dra på fotballkamp igjen!» Pettersen gikk en runde med oksygen på sykehuset, og oksygenverdien ble visst bedre. «Så da er det vel bare å bruke det oksygenet da? Merker jo ingen forskjell, men det er jo sikkert bra for meg siden legen ga meg det?»

21 Lege, sykepleier BHM Pasient Hvor mye tid brukes?
Tester Tester med aktuelt utstyr? Opplæring Kontroller Hvilket utstyr har BHM? Økonomi BHM Pasient Lege, sykepleier Forventninger?

22 Tester vi pasienten godt nok?
Respondere – non respondere Mindre dyspné, ventilasjon og lavere hjertefrekvens (2 av 3)1,2 Lengre gangdistanse (2 av 3)3 Eksempel Ventilasjon Respondere Ikke-respondere Heraud et al RespMed pas m kols. 68% responde = minsket ventilasjonskrav og reduksjon i hjertefrekvens og minuttvolum. 4 ikke-respondere og 7 med negative funn. Endurance sykkel 60% av max watt. Submaksimal sykkelbelastning Nina og Christine fra ERS % respodners (22 respondere og 13 ikke-respondere (alle desat <88%)). Ingen forskjelli dyspne v placebo. Signifikant forskjell med O2. Time Time 1 Héraud et al Resp Med 2008; 2 Caspersen et al ERS 2012; 3 Eaton et al Eur Respir J 2002

23 Kontroll/Oppfølging? For å forstå noen av funnene i studiene jeg skal vise senere så bør man vite litt om hvordan mobile eller bærbare oksygenutstyr fungerer.

24 Olsen og Pettersen 4 måneder er gått siden våre karer fikk oksygen…
«Jeg vet at jeg er alvorlig syk, tenker Olsen, men jeg er så glad for at jeg igjen orker å stelle i hagen. Den nye ryggsekken med utstyret sitter bedre på ryggen, og det var trygt å høre fra sykepleieren som var innom at alt ser bra ut.»

25 Olsen og Pettersen 4 måneder er gått siden våre karer fikk oksygen…
«Jeg vet at jeg er alvorlig syk, tenker Olsen, men jeg er så glad for at jeg igjen orker å stelle i hagen. Den nye ryggsekken med utstyret sitter bedre på ryggen, og det var trygt å høre fra sykepleieren som var innom at alt ser bra ut.» Pettersen kan neppe kalles oksygenbruker. Han fikk utstyret, og siden har det stort sett stått i et skap. «Lurer veldig på hva dette egentlig er bra for? Orker jo ikke mer med det utstyret, men kanskje det er bra for helsa? Skulle kanskje ringe legen å spørre – men jeg er vel bare til bry…»

26 Hvor mye brukes oksygenet?
Brukstid av oksygen per dag: ca 40 min til 1 time1-3 Brukstid uavhengig av type utstyr 1 Moore Thorax 2011; 2 Ringbæk et al Chron Respir Dis 2013; 3 Nonoyama AmJRCCM 2007

27 Hvorfor brukes ikke oksygen så mye som ønsket?
Tungt eller stygt utstyr1,2 Flaut!1,3 Mangel på informasjon1,3 Merker ingen forskjell1 Bor alene1 Begrensning i autonomi2,3 1 Arnold et al BMC Pulm Med 2011; 2 Sandland et al Chest 2008; 3 Croxton et al AmJRCCM 2006

28 Bilkjøring Særnorske regler
Hvis pO2 < 8 kPa eller pCO2 > 6,7 kPa; oppfyller ikke førerkortkravene Søke dispensasjon hos Fylkeslegen Kan evt kjøre bil med oksygentilskudd

29

30 Ikke alle tåler å fly like høyt som...

31 Oksygen og flyreise Oksygenbrukere skal ALLTID bruke oksygen under flyreise! Dosen økes med 2 L/min fra hvile bakke OBS v hyperkapni As you had heard from the former talkers; some respiratory patients need pre-flight evaluation with hypoxic challenge test. They are prescried oxygen, usually at a flow rate of 1-2 LPM. Those who can travel without supplementary oxygen needs apart from the oxygen; same travel advice as the oxygen users. LTOT Usual flow rate increased by 2 LPM

32 Oksygen og flyreise Oksygenbrukere skal ALLTID bruke oksygen under flyreise! Dosen økes med 2 L/min fra hvile bakke OBS v hyperkapni O2 kun ved flyreise 2 L/min Trenger ikke O2 ved flyreise < 1 time As you had heard from the former talkers; some respiratory patients need pre-flight evaluation with hypoxic challenge test. They are prescried oxygen, usually at a flow rate of 1-2 LPM. Those who can travel without supplementary oxygen needs apart from the oxygen; same travel advice as the oxygen users. LTOT Usual flow rate increased by 2 LPM

33

34

35 Til videre diskusjon: Aktivitetsoksygen Hvordan teste behov?
ADL? Trening? Hvordan teste behov? Gangtest Placebo? Konsekvens i revurdering etter for eksempel 3 mnd? Legemiddel eller hjelpemiddel? Samarbeid BHM og lege/sykepleier Kunnskapssenterets rapport og konklusjonen er basert på 63 pasienter og 5 studier! Moore 50 pasienter som desaturerer, 21 fikk O2.


Laste ned ppt "Oksygen Får pasienten egnet utstyr til hjemmebruk og på tur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google