Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rennebu.kommune.no En detaljreguleringsplan blir til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rennebu.kommune.no En detaljreguleringsplan blir til."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rennebu.kommune.no En detaljreguleringsplan blir til

2 www.rennebu.kommune.no Forslagsstiller innhenter informasjon Kommuneplan, arealdel 2014 Gjeldende reguleringsplan Sentralt regelverk for arealplan Kommunens planveileder Kjøp av digitale kart, Kommunens kartløsning, Gisline Adresser, vei- og stedsnavn, gnr/bnr

3 www.rennebu.kommune.no Henvendelse til kommunen Planskisse med planavgrensning og kort beskrivelse av: Reguleringsformål Forhold til kommuneplan/reguleringsplaner Særlige hensyn Ønskede høyder og grad av utnytting Antall "boenheter" Kvalitetene i prosjektet Vurdering av behov for utbyggingsavtaler og konsekvensutredninger Eventuelt andre planfaglige tema og hvordan disse antas å påvirker planforslaget

4 www.rennebu.kommune.no Kommunens oppgave Ta en intern gjennomgang av innsendt materiale Kalle inn til oppstartsmøte; forslagsstiller og eventuelt tiltakshaver/grunneier Skrive referat fra møtet.

5 www.rennebu.kommune.no Forslagsstiller varsler oppstart til Myndigheter og aktuelle instanser Interesseorganisasjoner Berørte parter Kommunale enheter, utvalg og råd Forslagsstiller gjennomgår innkomne forhåndsuttalelser Sammendrag av + kommentar til den enkelte uttalelse skal følge som del av planforslaget

6 www.rennebu.kommune.no

7 Gyldighetstid for planer er 10 år Nytt fra 01.01.2015

8 www.rennebu.kommune.no Endringer Endring, utfylling og oppheving av reguleringsplan følger samme bestemmelser som for utarbeidelse av ny plan Mindre endring som ikke har nevneverdig betydning for noen parter eller interesser kan behandles på enklere måte

9 www.rennebu.kommune.no Dispensasjon Ikke en kurant sak Endring av plan eller utarbeidelse av ny plan bør alltid vurderes som et alternativ Dispensasjon kan brukes når det er en endring som ikke skal gjelde generelt og varig, men kun i et enkelt tilfelle

10 www.rennebu.kommune.no Hensynet bak bestemmelsen eller planen må ikke bli vesentlig tilsidesatt Fordelene med å tillate tiltaket må være klart større enn ulempene etter samlet vurdering Dersom det er grunn til å dispensere, kan dispensasjon brukes til å gjøre unntak fra kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsbestemmelser


Laste ned ppt "Www.rennebu.kommune.no En detaljreguleringsplan blir til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google