Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for studentaktive læringsformer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for studentaktive læringsformer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for studentaktive læringsformer 3.3.15
Omvendt klasserom. Mening og relevans.

2 Videobaserte forelesninger
Disse videobaserte forelesningene ble supplert med en teoretisk innføring om koblingen mellom mening og relevans. Målet var økt bevissthet knyttet til Hvordan studentene selv skaper relevans i det de velger ut. Hvordan studentene kan vurdere relevans i forhold til egne elever i klasserommet.

3 Det kognitive relevansprinsipp
Wilson & Matsui (1998): Jo større den kognitive effekten er, jo større er relevansen. Jo mindre innsats som behøves for å oppnå denne effekten, jo større er relevansen.

4 Det kognitive relevansprinsipp
Per vil fly fra Oslo til Stavanger så snart som mulig, men han vet ikke når neste fly går. Han spør Eva. Eva kan gi ham ett av tre svar: Det neste flyet til Stavanger går kl Det neste flyet til Stavanger går en gang etter kl. 16. Det neste flyet til Stavanger går 7,500 sekunder etter kl

5 Relevans og ressurser på flerkulturelle forhold
Etter at dere har valgt ressurser som skal rapporteres inn som en del av prosjektet, tenk igjennom følgende spørsmål knyttet til det kognitive relevansprinsipp: Vil noen av ressursene kunne fremstå som mer relevante enn andre? Vurdér dette spørsmålet i lys av kognitiv effekt samt den innsats som må til for å oppnå denne effekten: Hva er elevenes forutsetninger for å forstå emnene? Hva slags arbeidsinnsats må elevene legge ned for å oppnå denne effekten?

6 Videre gang… Det første vi gjorde i dette prosjektrommet var å prøve oss frem med å legge ut lenker, lage mapper osv. Vi lagte også en padlet som vi syntes fungerte godt, samt informasjon om en kahoot om barns rettigheter i ulike aldrer. Senere har vi også laget forslag til undervisningsopplegg og funnet andre lenker. Det er ikke alt som er helt utviklet enda, men vi har fått mer kunnskap om mulighetene i its learning enn før.   [Fungerte godt] – Mangelfull beskrivelse knyttet til relevansbegrepet [informasjon] – Hvordan relateres denne informasjonen til fagets egenart? [mer kunnskap] – Hvordan knyttes mulighetene i It’s learning til relevant forkunnskap om digitale læringsformer?

7 Videre gang… I dette prosjektrommet har vi prøvd oss fram og funnet og produsert ressurser til bruk i klasserom. Vi har lagt ut nettlenker, notat, oppgaver/undersøkelse, Prezi, diskusjon og dybdeoppgaver.  Alt er ikke helt ferdigutviklet, men lagt ut mest for øving og læring for oss selv. [ressurser] – Hvorfor er disse ressursene funnet relevant (kognitiv effekt/innsats)? [dybdeoppgaver] – Hvorfor omtales disse som «dybdeoppgaver»? [læring for oss selv] – Hvorfor hevdes det at aktivitetene har ført til læring?


Laste ned ppt "Forum for studentaktive læringsformer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google