Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskap i norsk næringsliv - de grunnleggende spørsmålene Victor D. Norman, NHH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskap i norsk næringsliv - de grunnleggende spørsmålene Victor D. Norman, NHH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskap i norsk næringsliv - de grunnleggende spørsmålene Victor D. Norman, NHH

2 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.002 Er eierskap viktig? Ja - forutsetning for desentralisert system Coase-formodningen: Hvis eierrettigheter til alle ressuser er klart definert, vil et desentralisert system gi en effektiv utnyttelse av ressursene. Hvis eierskap er viktig, må vi også godta eiere, selv om de måtte like raske båter, smakløse hus og grelle farver.

3 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.003 Er det viktig hvem som eier? Ja - men det ordner markedet, så lenge  kjøp og salg er mulig  det er konkurranse  eierne er krevende Norske fosser: Bønder  Spekulanter  Private kraftutbyggere

4 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.004 Er honnørordene viktige? Er det viktig at eieren er krevende?  Ja - det er formålet med eierskap Er det viktig at eieren er tålmodig?  Tja - avhenger av virksomheten Er det viktig at eieren er aktiv?  Nei - eierskap og lederskap er forskjellige oppgaver Med min forretning gaar det omtrent sin gamle Gang, dog bliver Fortjensten for hvert Aar, som gaar, mindre og mindre - og da der samtidig kræves mere Arbeide og Nøiagtighed, gaar jeg ofte saa træt, at jeg intet høiere Ønske har end at faa en Afslutning paa det hele. Jacob Prebensen i brev til sin bror, 10.12.1887

5 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.005 Er det viktig med privat eierskap? Nei - offentlig eierskap kan også fungere hvis det er  krevende  lønnsomhetsorientert  åpent for overtagelse Spørsmålet er hvordan det kan forenes med politikk

6 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.006 Er det en fordel med lokalt/nasjonalt eierskap? I prinsippet nei  ønskelig med åpen konkurranse  ønskelig med spredning av eierinteresser Men -  empirisk lav kapitalmobilitet  lokal kunnskapsfordel

7 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.007 Norge: Mot Europas Nord-Dakota?

8 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.008 Hvem kan eie Norge?  Staten  har kapital, men ikke kompetanse  Private norske investorer  har kanskje kompetanse, men ikke kapital  Utenlandske investorer  har kompetanse og kapital, men ikke interesse

9 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.009 Grunnproblem ved statsformuen: Crowding-out  Statssparingen reduserer privat, norsk sparing  Privatisering absorberer deler av privat kapitaltilgang  Utenlandsk kapital fyller bare en del av vakuumet  Huller:  Ikke-børsnoterte selskaper  SMB  Venture-selskaper

10 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.0010 Scenario I: Nulløsningen  Statlig finanssparing plasseres ute  Statsselskaper privatiseres  Crowding-out av andre norske investeringer  Ingen nye næringsmiljøer over kritisk masse  Behovet for K-verdiskapning dekkes ved at Norge blir lavkostland

11 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.0011 Scenario II: Aktivistløsningen  Noen plukker såkalte vinnere  Statsselskapene, SDØE og statssparing brukes til strategiske investeringer hjemme og ute  Fare for feilinvesteringer i stor skala Crowding-out av private prosjekter Sugerør til statskassen Tilfeldig synsing som investeringskriterium

12 Victor D. Norman, Johan Throne Holst-konferansen, 8.6.0012 Scenario III: Reflektert arbeidsdeling  Staten avstår fra næringsaktivisme  Statens kompenserer for privat kapitalknapphet ved investering i Norge av  Statlige næringsinvesteringer forvaltes som, og kanskje av, private børs- og venturefonds deler av petrofondet proveny fra privatisering av statsselskaper


Laste ned ppt "Eierskap i norsk næringsliv - de grunnleggende spørsmålene Victor D. Norman, NHH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google