Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 17. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 17. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 17. oktober 2007

2 Agenda Diverse informasjon Kunstgresset / Oppegård banen Banefordeling og treningstider Dommersatsning Økonomi - status Sommersesongen 2007 – innspill Egne seanser (5’er/7’er og 11’er)

3 Diverse informasjon Bilia Cup – kort status –Mer enn 130 påmeldte lag –12 kamper vil bli avviklet på Sofiemyr kunstgress. Resten av kampene spilles på Greverud grus og kunstgress. Follo samarbeidet –Oppegård, Ås, Ski, Langhus og Nordby –Follo Fotball har et helhetlig tilbud for guttefotballen –Oppegård vil involvere seg mer i tiden framover Organisasjonen må ta en litt annen form –Utdanning –Sportslig utvalg –Trener- og keeperkoordinatorer –Spilleren i sentrum, skolert klubbledelse og fagperson –Seksjonene må styrkes Klubbutvikling blir satt på agendaen på nyåret. Informasjon blir sendt ut i desember.

4 MÅL Organisasjon Styret Trenerkoordinator Sp.utvKeeper UtdanningskoordinatorDommerkoordinator Sportslig Utvalg Behov for Sportslig leder nn Organisasjonen – slik den kan se ut

5 Trener I/II + Ferdighetsutvikling C1–C4, C5-C8, C9 ABC – Ungdom og Voksenfotball E6 – Gratulerer med dagen + Rekrutteringsdom. Trener I/II + Ferdighetsutv. C1-C4 Spillerutviklingskurs + Keeperkurs C5-C8 Fotballskader og idrettsmedisin Trener II + Keeperkurs C5-C8 Fotballskader og idrettsmedisin TK-kurs, UK-kurs, Sp.utv-kurs D2, D3, D4 av FLK 1 Leder 1/Leder 2 Klubbutvikling Aktivitetslederkurs (Trener 1/Del1) B5 – Barnefotball i klubben E3 - Drømmetreffet B1 - ABC Barnefotball B2 - Motivasjon for deltagelse på aktivitetslederkurs B4 – Moro å være keeper B5 – Barnefotballen i klubben Trener I + Ferdighetsutv. C1-C4 C9 (God i mål) + B3 (Klubbdommerkurs for spillere) ABC – Ungdomsfotball + E5 – En helside på lørdag Senior Junior Sportslig utvalg Styret Minigutt/Minijenter Lillegutt/Lillejenter Smågutt/Småjenter Gutt/Jenter Utviklingstrapp Utdanningskontakt i klubb – avgjørende medspiller Utdanning er en viktig del av rekrutteringen og utviklingen Utdanning motiverer de frivillige til ytterligere deltakelse i klubben –dedikert person til denne oppgaven

6 GAP-analyse Kartlegging av kompetanse på alle nivåer.

7 Østre Greverud kunstgress Banen: – Undervarme – ikke snøsmelteanlegg – Banen må brøytes/ sloddes så snart det snør – Fyring med gass – Skitt/ søppel osv. på banen, viktig å unngå, alle bidra Kostnader – Snørydding, slodding, fyring, grandulat, drift/ vedlikehold (dekkes av idrettslagene – KIL/OI) – Vinterdriften er estimert til å koste totalt ca. 670.000 første driftsåret => ca 23.000 for 1 time i 4 måneder (OIs andel av totalen ca 230.000,-)

8 Økonomi kunstgress Hvordan dekke inn kostnader Østre Greverud Kunstgress Ekstraordinær spilleravgift – Fra kr. 200 til kr. 500 pr spiller (de eldste betaler mest) – Ekstrainntekt på ca kr. 200.000 Sofiemyr kunstgress – årlige utlegg – Årlig kostnad ca kr. 60.000 (avhengig av været) Follohallen – årlige utlegg – Årlig ca. kr. 90.000 - Totale kostnader for vinterdrift kan nesten dekkes inn på ØGK. - Follohallen – lagene dekker dette selv - Kostnad for trening på Sofiemyr fordeles på lagene Styret vil sende ut egen informasjon angående kunstgresset!

9 Oppegårdbanen fra 2008 Oppegårdbanen opprettholdes –Lavbudsjett – topping og merking av kommunen –Oppegård kommune vil fjerne brakkene –Vanning må fotballgruppa gjøre på dugnad Annet vedlikehold –Dugnad må gjøres av fotballgruppa Garderobe/wc –Må eventuelt kjøpes inn og driftes av fotballgruppa –Tas opp som en egen sak i styret neste år Kiosken –Ingen endring –Driftes allerede av fotballgruppa

10 Banefordeling - prinsipper Idrettsrådet fordeler treningstid ihht antall lag i KIL og OI KIL har ca. 80 lag og OI ca. 40 lag – KIL får 2/3 av treningstiden mandag-fredag – OI får 1/3 av treningstiden mandag-fredag Trening/kamper på lørdag og søndag kommer i tillegg Baner som deles mellom KIL og OI

11 Banefordeling – prinsipper (2) Lørdager – Treningstider fordeles mellom KIL og OI – Kamper kan arrangeres Søndager – Treningstid tildeles ikke – Kamper kan arrangeres På vinteren kan KIL og OI selge både kamp- og treningstid – Gjelder kunstgressbanene – KIL har ansvar for Sofiemyr og OI har ansvar for Østre Greverud

12 Treningstider Sofiemyr kunstgress hverdager og lørdager – KIL: 15 + 1 timer til fordeling – OI: 8 + 1 timer til fordeling Østre Greverud kunstgress hverdager og lørdager – KIL: 15 + 2 timer til fordeling – OI: 8 + 2 timer til fordeling Grusbanen hverdager – KIL: 12 timer til fordeling – OI: 8 timer til fordeling

13 Disponible baner 2008 Oppegårdbanen gjøres også tilgjengelig for 5’er og 7’er Rognebærlia utgår Vintertrening – de eldste får prioritet

14 Dommersatsning Dommerkurs vår – 10 nye dommere Dommerkurs høst – 29 nye dommere Dommerhonorar – Trener/lagleder signerer kvittering for utført dømming – Kvittering overleveres dommeransvarlig – Honorar pr kamp kr. 200 – Utbetaling først etter endt vår- og høstsesong Dommerutstyr – alle dommere – Skjorte m/OI logo og ”klubbdommer” – Bukse – Sokker – Fløyte, klokke og kort OI eier utstyret – leveres tilbake ved endt dommergjerning

15 Keepersatsning Keepergruppe – Remi Moen – Har tilbudt sine tjenester – Skal settes i system – Keeperne skal i fokus Får prioritet på treningstid Informasjon – planer for arbeidet Styret kommer tilbake med mer informasjon!

16 Hvordan forbedre informasjonshåndteringen? Utfordring: Kort – Klar – Tydelig Så kort/presis som mulig – Når frem med mer budskap Så klart som mulig – Ikke for detaljert Så tydelig som mulig – Bruk bilder, tegninger og figurer ….. og til rett tid!

17 Informasjon – hvor Informasjonskanaler: Personlig kontakt Telefonsamtale E-post SMS Medlemsmøte Brev/Hyllesystem Oppslagstavle Hjemmeside Nyhetsbrev Kampprogram Klubbavis Årsberetning Brosjyre Annonser Pressemelding Full enighet om at OI’s websider er den viktigste informasjonskanalen. Alle lagledere og trenere skal fortløpende oppdatere informasjon om sine lag på web.

18 Økonomi - status Så langt i 2007 Aktivitetsavgift Budsjett – kr. 100.000 i minus inneværende år. Etter planen Sponsorinntekter 2008 – Samkjøring i regi Idrettslaget – Gruppene bidrar Idrettslaget –Mister kr. 750.000 i automatinntekter –Bare delvis til dekning av administrative kostnader –Plan for hvordan hente alternative inntekter (Sponsor, klubbeffekter, annet) Ny sponsor – Garanti Eiendom –Draktreklame inngår. Hovedlaget vil informere. Kathe er ansvarlig.

19 Tillitsvalgte Styret –Flere personer er på valg –Valgkomiteen tar imot forslag til nye deltakere Seksjonsstyrene –Representanter søkes –Det er viktig å styrke den enkelte seksjon –Arbeidsoppgavene er ikke så mange, men det er enklere når det er flere som bidrar. Generelt: - vi skal legge til rette for at konkrete oppgaver tildeles

20 Diverse Materialforvaltningen –Utstyr –Tilgjengelighet –Styret vil før neste sesong legge fram en standard utstyrspakke som er tilgjengelig for lagene. –Utstyr som det må betales for blir også dokumentert –OI har nå avtale med Atletico og Follo Sport. Klubbpriser og ”cut” av kjøpet går direkte til Oppegård Fotball Styret vil sende ut egen informasjon om våre samarbeidspartnere Tilbakemelding Sommersesongen 2007 Ekornrud og Rognebærlia er ikke ønsket som treningsbaner. Mye dårlige fotballer – bytte skal vurderes I de yngre årsklasser skal spillerne ta vare på hver sin ball, ikke lagleder Aldersgruppene avtaler treningstid seg imellom. Da blir det enklere å fordele treningstid. 5’er og7’er fotballen har lavere prioritet i banefordeling. Flere må være på banen samtidig.


Laste ned ppt "Lagleder og trenermøte Oppegård Fotball 17. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google