Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lagleder og trenermøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lagleder og trenermøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lagleder og trenermøte
Oppegård Fotball 17. oktober 2007

2 Agenda Diverse informasjon Kunstgresset / Oppegård banen
Banefordeling og treningstider Dommersatsning Økonomi - status Sommersesongen 2007 – innspill Egne seanser (5’er/7’er og 11’er)

3 Diverse informasjon Bilia Cup – kort status Follo samarbeidet
Mer enn 130 påmeldte lag 12 kamper vil bli avviklet på Sofiemyr kunstgress. Resten av kampene spilles på Greverud grus og kunstgress. Follo samarbeidet Oppegård, Ås, Ski, Langhus og Nordby Follo Fotball har et helhetlig tilbud for guttefotballen Oppegård vil involvere seg mer i tiden framover Organisasjonen må ta en litt annen form Utdanning Sportslig utvalg Trener- og keeperkoordinatorer Spilleren i sentrum, skolert klubbledelse og fagperson Seksjonene må styrkes Klubbutvikling blir satt på agendaen på nyåret. Informasjon blir sendt ut i desember.

4 Organisasjonen – slik den kan se ut
MÅL Behov for Styret Sportslig Utvalg Sportslig leder Trenerkoordinator Utdanningskoordinator Dommerkoordinator Sp.utv Keeper nn nn

5 Lillegutt/Lillejenter
Utviklingstrapp Styret Leder 1/Leder 2 Klubbutvikling Sportslig utvalg TK-kurs, UK-kurs, Sp.utv-kurs D2, D3, D4 av FLK 1 Senior Trener II + Keeperkurs C5-C8 Fotballskader og idrettsmedisin Junior Trener I/II + Ferdighetsutv. C1-C4 Spillerutviklingskurs + Keeperkurs C5-C8 Fotballskader og idrettsmedisin Gutt/Jenter Trener I/II + Ferdighetsutvikling C1–C4, C5-C8, C9 ABC – Ungdom og Voksenfotball E6 – Gratulerer med dagen + Rekrutteringsdom. Smågutt/Småjenter Trener I + Ferdighetsutv. C1-C4 C9 (God i mål) + B3 (Klubbdommerkurs for spillere) ABC – Ungdomsfotball + E5 – En helside på lørdag Lillegutt/Lillejenter Aktivitetslederkurs (Trener 1/Del1) B5 – Barnefotball i klubben E3 - Drømmetreffet Minigutt/Minijenter B1 - ABC Barnefotball B2 - Motivasjon for deltagelse på aktivitetslederkurs B4 – Moro å være keeper B5 – Barnefotballen i klubben Utdanningskontakt i klubb – avgjørende medspiller Utdanning er en viktig del av rekrutteringen og utviklingen Utdanning motiverer de frivillige til ytterligere deltakelse i klubben dedikert person til denne oppgaven

6 GAP-analyse Kartlegging av kompetanse på alle nivåer.

7 Østre Greverud kunstgress
Banen: Undervarme – ikke snøsmelteanlegg Banen må brøytes/ sloddes så snart det snør Fyring med gass Skitt/ søppel osv. på banen, viktig å unngå, alle bidra Kostnader Snørydding, slodding, fyring, grandulat, drift/ vedlikehold (dekkes av idrettslagene – KIL/OI) Vinterdriften er estimert til å koste totalt ca første driftsåret => ca for 1 time i 4 måneder (OIs andel av totalen ca ,-)

8 Økonomi kunstgress Follohallen – årlige utlegg
Hvordan dekke inn kostnader Østre Greverud Kunstgress Ekstraordinær spilleravgift Fra kr. 200 til kr. 500 pr spiller (de eldste betaler mest) Ekstrainntekt på ca kr Sofiemyr kunstgress – årlige utlegg Årlig kostnad ca kr (avhengig av været) Follohallen – årlige utlegg Årlig ca. kr Totale kostnader for vinterdrift kan nesten dekkes inn på ØGK. Follohallen – lagene dekker dette selv Kostnad for trening på Sofiemyr fordeles på lagene Styret vil sende ut egen informasjon angående kunstgresset!

9 Oppegårdbanen fra 2008 Oppegårdbanen opprettholdes Annet vedlikehold
Lavbudsjett – topping og merking av kommunen Oppegård kommune vil fjerne brakkene Vanning må fotballgruppa gjøre på dugnad Annet vedlikehold Dugnad må gjøres av fotballgruppa Garderobe/wc Må eventuelt kjøpes inn og driftes av fotballgruppa Tas opp som en egen sak i styret neste år Kiosken Ingen endring Driftes allerede av fotballgruppa

10 Banefordeling - prinsipper
Idrettsrådet fordeler treningstid ihht antall lag i KIL og OI KIL har ca. 80 lag og OI ca. 40 lag KIL får 2/3 av treningstiden mandag-fredag OI får 1/3 av treningstiden mandag-fredag Trening/kamper på lørdag og søndag kommer i tillegg Baner som deles mellom KIL og OI

11 Banefordeling – prinsipper (2)
Lørdager Treningstider fordeles mellom KIL og OI Kamper kan arrangeres Søndager Treningstid tildeles ikke På vinteren kan KIL og OI selge både kamp- og treningstid Gjelder kunstgressbanene KIL har ansvar for Sofiemyr og OI har ansvar for Østre Greverud

12 Treningstider Sofiemyr kunstgress hverdager og lørdager
KIL: timer til fordeling OI: timer til fordeling Østre Greverud kunstgress hverdager og lørdager KIL: timer til fordeling OI: timer til fordeling Grusbanen hverdager KIL: 12 timer til fordeling OI: 8 timer til fordeling

13 Disponible baner 2008 Oppegårdbanen gjøres også tilgjengelig for 5’er og 7’er Rognebærlia utgår Vintertrening – de eldste får prioritet

14 Dommersatsning Dommerkurs høst Dommerhonorar
Dommerkurs vår 10 nye dommere Dommerkurs høst 29 nye dommere Dommerhonorar Trener/lagleder signerer kvittering for utført dømming Kvittering overleveres dommeransvarlig Honorar pr kamp kr. 200 Utbetaling først etter endt vår- og høstsesong Dommerutstyr – alle dommere Skjorte m/OI logo og ”klubbdommer” Bukse Sokker Fløyte, klokke og kort OI eier utstyret – leveres tilbake ved endt dommergjerning

15 Keepersatsning Keepergruppe – Remi Moen Får prioritet på treningstid
Har tilbudt sine tjenester Skal settes i system Keeperne skal i fokus Får prioritet på treningstid Informasjon – planer for arbeidet Styret kommer tilbake med mer informasjon!

16 Hvordan forbedre informasjonshåndteringen?
Utfordring: Kort – Klar – Tydelig Så kort/presis som mulig – Når frem med mer budskap Så klart som mulig – Ikke for detaljert Så tydelig som mulig – Bruk bilder, tegninger og figurer ….. og til rett tid!

17 Informasjon – hvor Informasjonskanaler:
Personlig kontakt Telefonsamtale E-post SMS Medlemsmøte Brev/Hyllesystem Oppslagstavle Hjemmeside Nyhetsbrev Kampprogram Klubbavis Årsberetning Brosjyre Annonser Pressemelding Full enighet om at OI’s websider er den viktigste informasjonskanalen. Alle lagledere og trenere skal fortløpende oppdatere informasjon om sine lag på web.

18 Økonomi - status Så langt i 2007 Aktivitetsavgift
Budsjett – kr i minus inneværende år. Etter planen Sponsorinntekter 2008 Samkjøring i regi Idrettslaget Gruppene bidrar Idrettslaget Mister kr i automatinntekter Bare delvis til dekning av administrative kostnader Plan for hvordan hente alternative inntekter (Sponsor, klubbeffekter, annet) Ny sponsor – Garanti Eiendom Draktreklame inngår. Hovedlaget vil informere. Kathe er ansvarlig.

19 Tillitsvalgte Styret Seksjonsstyrene Generelt:
Flere personer er på valg Valgkomiteen tar imot forslag til nye deltakere Seksjonsstyrene Representanter søkes Det er viktig å styrke den enkelte seksjon Arbeidsoppgavene er ikke så mange, men det er enklere når det er flere som bidrar. Generelt: - vi skal legge til rette for at konkrete oppgaver tildeles

20 Diverse Materialforvaltningen Tilbakemelding Utstyr Tilgjengelighet
Styret vil før neste sesong legge fram en standard utstyrspakke som er tilgjengelig for lagene. Utstyr som det må betales for blir også dokumentert OI har nå avtale med Atletico og Follo Sport. Klubbpriser og ”cut” av kjøpet går direkte til Oppegård Fotball Styret vil sende ut egen informasjon om våre samarbeidspartnere Tilbakemelding Sommersesongen 2007 Ekornrud og Rognebærlia er ikke ønsket som treningsbaner. Mye dårlige fotballer – bytte skal vurderes I de yngre årsklasser skal spillerne ta vare på hver sin ball, ikke lagleder Aldersgruppene avtaler treningstid seg imellom. Da blir det enklere å fordele treningstid. 5’er og7’er fotballen har lavere prioritet i banefordeling. Flere må være på banen samtidig.


Laste ned ppt "Lagleder og trenermøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google