Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av ny funksjonalitet for fører i FIDO Jernbaneverket Trafikk og teknikk fido.jbv.no 23.01.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av ny funksjonalitet for fører i FIDO Jernbaneverket Trafikk og teknikk fido.jbv.no 23.01.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av ny funksjonalitet for fører i FIDO Jernbaneverket Trafikk og teknikk fido.jbv.no 23.01.2015

2 Bakgrunn Ny funksjonalitet innføres i FIDO på bakgrunn av funksjonell test, innspill i arbeidsgruppemøte med jernbaneforetakene og oppdatert risikoanalyse. Tiltakene gir bidrag til økt sikkerhet og punktlighet.

3 Opplæringsmateriell Denne funksjonaliteten vil gjelde for alle når FIDO tas i bruk over hele landet. Presentasjonen kan dermed brukes som grunnlag for å utarbeide eget opplærings- materiell.

4 Ny funksjonalitet Mandag 9.2.15 planlegger Jernbaneverket å oppgradere FIDO med ny funksjonalitet. Hovedpunktene beskrevet er som følger: 1.Foretakskvittering 2.Personlig kvittering 3.Visning av nye kunngjøringer 4.Nettilgang og siste oppdatering av visning 5.Funksjonalitet for skifting og forenklet tilgang til kunngjøringer relevant for skifting på stasjonene Oslo S, Drammen, Gulskogen og Trondheim S 6.Internasjonale ruter og togets utgangsdato 7.Relaterte kunngjøringer og uspesifisert kunngjøring

5 1.1 Foretakskvittering Jernbaneforetak som ønsker det, kan bekrefte mottak og videre fordeling av kunngjøringer om infrastruktur i FIDO. Det betyr at kunngjøringene får et «foretaksmerke» i FIDO. Fører trenger da ikke kvittere for mottak av kunngjøringen i FIDO.

6 1.2 Foretakskvittering TJN 2.6.3 Utfyllende bestemmelser om fordeling, erkjennelse og kvittering Fordeling, erkjennelse og kvittering foregår på følgende måter: 1. Fordeling av kunngjøringer: a) via Jernbaneverkets elektroniske distribusjonsportal b) via fastsatte fordelingssteder hos jernbaneforetak og Jernbaneverket c) ved fordeling direkte til den operative funksjon som mottar kunngjøringen over togradio 2. Erkjennelse av kunngjøringer: a) kunngjøringer som mottas via den elektroniske distribusjonsportalen erkjennes via denne b) den som har fordelingsansvar på fordelingsstedet, skal bekrefte mottak av kunngjøringer til utsteder eller annen oppgitt kontaktinformasjon ved å oppgi jernbaneforetak/tjenestested, navn/signatur, kunngjøringens identifikasjonsnummer og hvem kunngjøringen skal fordeles til.

7 1.3 Foretakskvittering Ny kunngjøring mottatt hos Flytoget

8 1.4 Foretakskvittering Tostegs knapper (valg må bekreftes) Når fordeling er utført internt i jernbaneforetaket, bekreftes det overfor Jernbaneverket at jernbaneforetaket har overtatt ansvaret for fordelingen.

9 1.5 Foretakskvittering Om togets rute bare har kunngjøringer som er fordelt av jernbaneforetaket, er toget klart for avgang Kunngjøringer vises i togets rute

10 2.1 Personlige kvitteringer Hver gang en fører kvitterer på en kunngjøring, registreres denne i førers «profil». Neste gang fører henter opp en rute for et tog, vil kunngjøringen markeres med, som viser at fører har kvittert for denne kunngjøringen tidligere.

11 2.2 Personlige kvitteringer Når fører har kvittert for alle kunngjøringer på strekningen toget skal fremføres, kan kvitteringer registreres på toget. Kvitteringer settes da på togets rute og markeres med som et tegn på at kvitteringer er registrert på toget. Om fører forsøker å registrere toget klart for avgang mer enn 15 timer før rutemessig avgangstid, gis det tilbakemelding om at avgangstid er langt frem i tid og at dato bør sjekkes.

12 2.3 Personlige kvitteringer Om det er personalbytte og fører 2 blir presentert for en ny kunngjøring, vises dette med. Dette betyr at det er kvittert for kunngjøringen på toget, men denne kunngjøringen er ny for fører 2 Om fører underveis får en ny kunngjøring, vises denne med som betyr at kunngjøringen er ny for toget (Merk: For å motta kunngjøringer underveis må man ha nettdekning. Det er togleders ansvar å fordele kunngjøringer under togets fremføring)

13 2.4 Personlige kvitteringer Ny kunngjøring. Kvittering(er) er ikke registrert på toget

14 2.5 Personlige kvitteringer Det er 2 kunngjøringer på Vikersund stasjon med forskjellig kvitteringsstatus

15 2.6 Personlige kvitteringer Fordelt av jernbaneforetak Kvittering er utført personlig Det er 2 kunngjøringer på Vikersund stasjon med forskjellig kvitteringsstatus

16 2.7 Personlige kvitteringer Kvittering er utført for toget, men kunngjøring er ny for fører 2

17 = Kvittering(er) er ikke registrert på toget = Kvittering(er) er utført personlig = Kvittering(er) er utført for toget = Kvittering(er) er utført og fordelt av jernbaneforetak = Kvittering(er) er utført for toget, men kunngjøring er ny for fører (scenario ved førerbytte) = Det er flere kunngjøringer på stasjonen i togets rute, med forskjellig kvitteringsstatus 2.8 Oversikt over symboler for fører

18 3.1 Visning av nye kunngjøringer For fører vises det hvor mange kunngjøringer som er nye for dagen på knappen for kunngjøringer. Dette gjør at fører på en enkel måte kan identifisere at det er noe nytt for dagen på strekningen toget fremføres. 3 kunngjøringer, (2) er nye for dagen Grønne tall betyr at kvitteringene er registrert på toget, og toget er registrert klart for avgang

19 4.1 Nettilgang og siste oppdatering av visning Nettbrett har kontakt med fido.jbv.no

20 4.2 Nettilgang og siste oppdatering av visning Nettbrett har ikke hatt kontakt med fido.jbv.no siden 21.1.2015 kl. 14:50

21 4.3 Nettilgang og siste oppdatering av visning Varsel vises med dato og klokkeslett for siste oppdatering om det er 30 min eller mer siden nettbrettet hadde kontakt med fido.jbv.no

22 5.1 Skifting med FIDO Et tog har kunngjøringer relevant for skifting inkludert i rute for toget på utgangs- og avgangsstasjon. På den måten er fører klar til å utføre skifting på togets utgangsstasjon eller ankomststasjon. Eksempel: Tog 62 har kunngjøringer relevant for skifting på Oslo S og Bergen stasjon. Tog 3707 har kunngjøringer relevant for skifting på Drammen og Gardermoen stasjon.

23 5.2 Skifting med FIDO BergenOslo S Drammen Hønefoss Ål Voss Kunngjøringer relevant for skifting inkludert i togets rute på Oslo S og i Bergen. Ved skifting på stasjoner underveis, må funksjon for å hente ut kunngjøringer relevant for skifting benyttes («skiftemodus») Tog fra Oslo S til Bergen

24 5.3 Skifting med FIDO Kunngjøringer relevant for skifting på Loenga og Lodalen er inkludert i ruter som har avgangs- eller ankomststasjon Oslo S Kunngjøringer relevant for skifting på Sundland er inkludert i ruter som har avgangs- eller ankomststasjon på Drammen og Gulskogen Kunngjøringer relevant for skifting på Trondheim M er inkludert i ruter som har avgangs- eller ankomststasjon Trondheim S

25 Ruter for tog som har Oslo S som utgangs- eller ankomststasjon har kunngjøringer relevant for skifting på Lodalen og Loenga inkludert i ruta. 5.4 Oslo S Oslo S Lillestrøm Lodalen Loenga

26 5.5 Drammen Drammen Sundland Gulskogen Kobbervik Rute som har Drammen som avgangs- eller ankomststasjon har kunngjøringer relevant for skifting på Sundland i sin rute Rute som har Gulskogen som avgangs- eller ankomststasjon har kunngjøringer relevant for skifting på Sundland i sin rute

27 5.6 Trondheim S Trondheim S Trondheim M Leangen Selsbakk Rute som har Trondheim S som avgangs- eller ankomststasjon har kunngjøringer relevant for skifting på Trondheim M i sin rute

28 5.7 Skifting registrert av fører/skifteleder Fører trykker «Registrer og vis kunngjøringer» Fører registrerer inn funksjonelt nr. og stasjon (eventuelt strekning på Oslo S, Drammen og Trondheim) Fører velger «Hent kunngjøringer om infrastruktur relevant for skifting»

29 Skifting registreres i systemet på stasjonen og fører får opp eventuelle kunngjøringer det må kvitteres for. Kommer det nye kunngjøringer på stasjonen mens det utføres skifting, vises disse som nye og må kvitteres for. 5.8 Skifting registrert av fører/skifteleder

30 5.9 Skifting registrert av fører/skifteleder Når man er ferdig med skiftingen skal fører trykke på knappen «Skifting er avsluttet»

31 5.10 Visning for togleder Merk at på togets avgangs- og ankomststasjon er det ikke nødvendig for fører å registrere skifting, da kunngjøringer relevant for skifting er inkludert i togets rute. Togleder ser under fanen «Varslinger» de stasjonene der det er registrert skifting. Det varsles om det ikke er kvittert for kunngjøringer. Togleder kan registrere at skifting er avsluttet. Dette fjerner registrert skifting på stasjonen.

32 5.11 Visning i operativ togoppgave Merk at på togets avgangs- og ankomststasjon er det ikke nødvendig for fører å registrere skifting, da kunngjøringer relevant for skifting er inkludert i togets rute. Togekspeditør og driftsoperatør ser under fanen «Togoppgave» at det er registrert skifting på stasjonen. Togekspeditør/driftsoperatør kan registrere at skifting er avsluttet. Dette fjerner registrert skifting på stasjonen. Det varsles om det ikke er kvittert for kunngjøringer.

33 6.1 Internasjonale ruter og togets utgangsdato På internasjonale ruter endrer FIDO på det noen er vant til når det gjelder utgangsdato og -stasjon i Norge. FIDO tar utgangspunkt i togets utgangsdato og -stasjon, uavhengig av om det er i Norge eller Sverige.

34 6.2 Internasjonale ruter og togets utgangsdato Det er togets utgangsdato fra Peuravaara 22.01.2015 som gjelder, selv om toget passerer Bjørnfjell etter midnatt. Svenske stasjoner er skrevet med grå tekst for å tydeliggjøre at informasjon fra svenske Trafikverket ikke er inkludert i togets rute.

35 6.3 Internasjonale ruter og togets utgangsdato Det gis et varsel hvis fører søker opp et tog med svensk utgangsstasjon som ankommer Norge etter midnatt. Dette for å hjelpe fører til å velge rett utgangsdato.

36 7.1 Relaterte kunngjøringer og uspesifisert kunngjøring Kunngjøringer som ikke kan plasseres i togets rute, vises i fanen «Relaterte kunngjøringer» Dette kan være kunngjøringer som i dag mottas som informasjonsmelding i dagens TTS- system, eller andre kunngjøringer togleder tildeler toget

37 Mer informasjon En fullstendig beskrivelse av funksjonalitet i FIDO finnes i: – «Brukermanual – Distribusjonsportalen for Jernbaneverket infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter»


Laste ned ppt "Presentasjon av ny funksjonalitet for fører i FIDO Jernbaneverket Trafikk og teknikk fido.jbv.no 23.01.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google