Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 «OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur
Kan nye anskaffelsesstrukturer gi fordeler for bestilleren?

2 BackeGruppens organisasjonsstruktur
Ett konsern – familieeid – etablert i 1946 Tre forretningsområder 12 entreprenører, 1 murmesterforretning, 1 maskinutleiefirma BEH – 4. største byggentreprenør i Norge BP – 250 – 350 boliger årlig – – m2 næringsbygg årlig – OPS-satsing - Et selskap i BackeGruppen

3 BackeGruppen – geografisk spredning
KLØFTA Agathon Borgen AS REVETAL Våle Bygg AS RUDSHØGDA Mjøsen Murmesterforretning AS SANDNES Backe Bygg AS SKIEN Buer Entreprenør AS TRONDHEIM Aasen Bygg AS BERGEN Backer Entreprenør AS BÆRUM AS Backe AS Ing. Gunnar M. Backe Backe Prosjekt AS Backe Eiendom Invest AS Forny AS DRAMMEN Bøhmer Entreprenør AS ELVERUM Martin M. Bakken AS FREDRIKSTAD Backe Østfold AS GJØVIK AS Miljøbygg Sør-Norge Hovedkontor på Fornebu Vekst ved oppkjøp og organisk utvikling Entreprenør med lokal forankring 2012; ca 3,5 MRD i omsetning, ca ansatte - Et selskap i BackeGruppen

4 Tradisjonell gjennomføringsmodell
Idè Skisse- prosjekt For- prosjekt Detalj- prosjektering Bygging Drift Byggherre Arkitekt RIB Rådgiver energi Rådgiver VVS Rådgiver elektro Leverandører Entreprenør Arkitekt RIB Rådgiver energi Rådgiver VVS Rådgiver elektro Leverandører Underentreprenører - Et selskap i BackeGruppen

5 Betydningen av å ha kontroll på planlegging, bygging og drift
Prosjektets kostnader avgjøres i den tidlige fasen Påvirkningen er stor og det koster lite å endre løsninger Tradisjonelt styres denne fasen av aktører som ikke har kostnadsansvar I OPS arbeider en utviklingsgruppe bestående av bruker, arkitekt, rådgivere, entreprenør, driftsoperatør og utviklere sammen Samtlige kan i større grad påvirke det endelig resultat; også økonomisk Må tenke og ta ansvar for drifts- og livsløpskostnader; ikke bare investering Entreprenør sitter tettere på leverandørleddet enn konsulenter og sitter på produksjonskompetanse - Et selskap i BackeGruppen

6 Beslutninger versus kostnadspåvirkning
Kr Tradisjonell konkurranse Akkumulerte kostnader Reell handlefrihet Tid Idè Skisse- prosjekt For- prosjekt Detalj- prosjektering Bygging Drift - Et selskap i BackeGruppen

7 Gjennomføring av OPS-konkurranse
Hva gjør kommunen? Definerer krav til funksjon og kvalitet, samt konkurranseregler Utlyser konkurransen, og prekvalifiserer deltakere Hva gjør de prekvalifiserte? Utarbeider komplette tilbud på skisseprosjekt-nivå Gir en fast pris på definert kvalitet og funksjon Gir et fast overtakelsestidspunkt Hva gjør vinneren? Gjennomfører prosjektet i samspill med bruker gjennom forprosjekt-, bygge- og driftsfase Her er det viktig med kompetanse og bruk gjerne ekstern bistand For å oppnå gode priser; - bruk ”standardiserte” og balanserte avtalesett og gjeldende TEK, evt supplert med ytterligere krav til energi/miljø Hamar Politihus, 2009 - Et selskap i BackeGruppen

8 Kommunens medvirkning i OPS-prosjekter
Forprosjektfase Etter kontraktstildeling avholdes et oppstartsmøte for de parter som er berørt av prosessen; dvs. leietaker / bruker, arkitekt, entreprenørens nøkkelpersoner, driftsoperatør, samt utvikler/byggherre Det etableres en brukergruppe som skal spille inn nødvendige tilpasninger Felles prosjekteringsmøter fram til omforent forprosjekt / rammesøknad Byggefase Brukermøter med fokus på brukerbeslutninger og avstemming mot omforente funksjons- og kvalitetskrav Sikre at byggherren leverer det bygget som er bestilt Leieperiode / Driftsfase Brukermøter med avstemming /kontroll av FDV-ytelser - Et selskap i BackeGruppen

9 Hvorfor bør OPS være interessant for offentlige virksomheter?
Reduserer offentliges risiko og gir økt forutsigbarhet for kostnader og tid, både i planleggings-, bygge- og i leieperioden Opsjon på kjøp evt. forlengelse av kontrakt Lav egenressursbruk OPS ser prosjektering, bygging og drift/vedlikehold i sammenheng; èn aktør har det samlede ansvaret Faste og konkurranseutsatte priser og overtakelsestidspunkt Slipper å bygge opp egen kompetanse og kapasitet Kan konsentrere seg om innkjøper-rollen; dvs legge størst vekt på behovsanalyse og kravspesifikasjon Politiets Data og Materielltjeneste, 2010 - Et selskap i BackeGruppen

10 OPS-modell Byggherre Entreprenør Konkurransegrunnlag Idè Skisse-
prosjekt For- prosjekt Detalj- prosjektering Bygging Drift Entreprenør Arkitekt RIB Rådgiver energi Rådgiver VVS Rådgiver elektro UE Leverandører Byggherre Arkitekt RIM RIB Rådgiver VVS Rådgiver elektro Entreprenør Forvaltning Konkurransegrunnlag Tidsbruk; 6 mnd konkurranse; 1,5 prekval – 3 tilbud – 1,5 forhandling 3-6 mnd forprosjekt 12-24 mnd bygging - Et selskap i BackeGruppen

11 OPS – organisering i (konkurranse-) og forprosjektfase
Utleier / Utvikler Leietaker / Bruker FDV Arkitekt RIM Entreprenør Konsulenter - Et selskap i BackeGruppen

12 Kan OPS-prosjekter være økonomisk lønnsomme for det offentlige ?
Ingen kan låne penger billigere enn det offentlige. En langsiktig leieavtale bli gunstig med en offentlig bruker Vil det bli dyrere fordi noen skal tjene penger ? Optimalisert design, bygging, drift og vedlikehold gir reduserte totalkostnader. Leietakeren kan ikke gå konkurs Høy belåning; gunstige renter Lavere krav til avkastning på egenkapital Det er private entreprenører som skal bygge uansett gjennomføringsmodell. Alle aktører i offentlige prosesser skal også tjene penger … på tross vav høyere finansieringskostnader Gran ungdomsskole, Oslo, 2015 - Et selskap i BackeGruppen

13 OPS – skoler – samspill nytter
Intern sammenligning blant ulike skoleprosjekter UDE, Oslo kommune – hyggelige tall kostnad pr. elev på Veitvet og Gran Asak; prosjektkostnad MNOK 120 – MNOK 4,5 (3,8%) i brukerinitierte endringer fra oppstart forprosjekt til innflytting Asak skole og barnehage, Skedsmo, 2011 - Et selskap i BackeGruppen

14 Fordeler / ulemper samspill
Utfordringer/barrierer Ett prosjektteam - unngår dobbeltarbeid, bedre prosjektering og færre endringer Bedre planlegging = lavere kostnad Bedre arealeffektivitet Bedre tekniske og mer kostnadsoptimale løsninger Lavere livssykluskostnader Bedre risikostyring gir mer forutsigbare kostnader Inntil 20% kostnadsbesparelse før finansiering Lite utprøvd modell Noen av aktørene ”fristes” til å prise høyt pga manglende konkurranse – dvs det kreves rederlige aktører. Arkitekten ”mister” makt Kommunen ønsker utvikling og bygging i egen regi og er vant til konkurranseutsetting etter gjennomført forprosjekt Vi (utvikling og entreprenører i BG) synes det er givende å jobbe etter en slik modell Gode tilbakemeldinger også fra våre medhjelpere (ARK, konsulenter og UE/lev) - Et selskap i BackeGruppen

15 OPS – preferanser – forutsetninger for en vellykket prosess
Politisk forankring Bestillerkompetanse To-trinns anskaffelse Konkurransegrunnlag Romprogram Funksjonsbasert overordnet ytelsesbeskrivelse Avtaleverk som er enkelt å forvalte Balansert risikofordeling – den som har best forutsetning for påvirkning av risiko, har ansvaret Klart definerte evalueringskriterier – prekvalifisering / tilbud – konkurranse med forhandling med 3-5 tilbydere Kostnadskrevende å delta – må være god sannsynlighet for å vinne IKA Kongsberg, 2014 - Et selskap i BackeGruppen

16 Backes deltakelse i OPS-konkurranser siste 8 år
Oppdragsgiver Konkurranseoppstart Resultat Sykehjem Henrik Sørensensvei Sykehjemsetaten Oslo Kommune 2013 Pågår IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKS 2012 1 Veitvet barne- og ungdomsskole Gran ungdomsskole Undervisningsetaten Oslo kommune 4 Søreide skole Bergen kommune 2011 2 Nødetatene i Lunner og Gran Lunner og Gran kommuner Oppland politidistrikt 2010 Lier kulturhus Lier kommune 2 – avlyst Asak skole Skedsmo kommune PDMT Politiets data og materielltjeneste 2008 Hamar politihus Hedmark politidistrikt 2006 Gjøvik vg skole Oppland fylkeskommune 2005 1 – realisert som totalentreprise - Et selskap i BackeGruppen

17 Takk for oppmerksomheten
- Et selskap i BackeGruppen


Laste ned ppt "«OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google