Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur Kan nye anskaffelsesstrukturer gi fordeler for bestilleren?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur Kan nye anskaffelsesstrukturer gi fordeler for bestilleren?"— Utskrift av presentasjonen:

1 «OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur Kan nye anskaffelsesstrukturer gi fordeler for bestilleren?

2 BackeGruppens organisasjonsstruktur - Et selskap i BackeGruppen 2

3 3 BackeGruppen – geografisk spredning BERGEN Backer Entreprenør AS BÆRUM AS Backe AS Ing. Gunnar M. Backe Backe Prosjekt AS Backe Eiendom Invest AS Forny AS DRAMMEN Bøhmer Entreprenør AS ELVERUM Martin M. Bakken AS FREDRIKSTAD Backe Østfold AS GJØVIK AS Miljøbygg KLØFTA Agathon Borgen AS REVETAL Våle Bygg AS RUDSHØGDA Mjøsen Murmesterforretning AS SANDNES Backe Bygg AS SKIEN Buer Entreprenør AS TRONDHEIM Aasen Bygg AS

4 Tradisjonell gjennomføringsmodell - Et selskap i BackeGruppen 4 Idè Skisse- prosjekt For- prosjekt Detalj- prosjekt ering ByggingDrift Byggherre ArkitektRIBRådgiver energiRådgiver VVSRådgiver elektroLeverandører Entreprenør ArkitektRIBRådgiver energiRådgiver VVSRådgiver elektroLeverandører Underentreprenører

5 Betydningen av å ha kontroll på planlegging, bygging og drift Prosjektets kostnader avgjøres i den tidlige fasen – Påvirkningen er stor og det koster lite å endre løsninger Tradisjonelt styres denne fasen av aktører som ikke har kostnadsansvar I OPS arbeider en utviklingsgruppe bestående av bruker, arkitekt, rådgivere, entreprenør, driftsoperatør og utviklere sammen – Samtlige kan i større grad påvirke det endelig resultat; også økonomisk – Må tenke og ta ansvar for drifts- og livsløpskostnader; ikke bare investering - Et selskap i BackeGruppen 5

6 Beslutninger versus kostnadspåvirkning - Et selskap i BackeGruppen 6 Idè Skisse- prosjek t For- prosjek t Detalj- prosjek tering ByggingDrift Tid Kr Tradisjonell konkurranse Akkumulerte kostnader Reell handlefrihet

7 Gjennomføring av OPS-konkurranse Hva gjør kommunen? – Definerer krav til funksjon og kvalitet, samt konkurranseregler – Utlyser konkurransen, og prekvalifiserer 3 - 5 deltakere Hva gjør de prekvalifiserte? – Utarbeider komplette tilbud på skisseprosjekt- nivå – Gir en fast pris på definert kvalitet og funksjon – Gir et fast overtakelsestidspunkt Hva gjør vinneren? – Gjennomfører prosjektet i samspill med bruker gjennom forprosjekt-, bygge- og driftsfase - Et selskap i BackeGruppen 7 Hamar Politihus, 2009

8 Kommunens medvirkning i OPS-prosjekter Forprosjektfase – Etter kontraktstildeling avholdes et oppstartsmøte for de parter som er berørt av prosessen; dvs. leietaker / bruker, arkitekt, entreprenørens nøkkelpersoner, driftsoperatør, samt utvikler/byggherre – Det etableres en brukergruppe som skal spille inn nødvendige tilpasninger – Felles prosjekteringsmøter fram til omforent forprosjekt / rammesøknad Byggefase – Brukermøter med fokus på brukerbeslutninger og avstemming mot omforente funksjons- og kvalitetskrav – Sikre at byggherren leverer det bygget som er bestilt Leieperiode / Driftsfase – Brukermøter med avstemming /kontroll av FDV-ytelser - Et selskap i BackeGruppen 8

9 Hvorfor bør OPS være interessant for offentlige virksomheter? Reduserer offentliges risiko og gir økt forutsigbarhet for kostnader og tid, både i planleggings-, bygge- og i leieperioden Opsjon på kjøp evt. forlengelse av kontrakt Lav egenressursbruk OPS ser prosjektering, bygging og drift/vedlikehold i sammenheng; èn aktør har det samlede ansvaret - Et selskap i BackeGruppen 9 Politiets Data og Materielltjeneste, 2010

10 OPS-modell - Et selskap i BackeGruppen 10 DriftIdè Skisse- prosjekt For- prosjekt Detalj- prosjekt ering Bygging Entreprenør ArkitektRIBRådgiver energiRådgiver VVSRådgiver elektroUE Leverandører Byggherre ArkitektRIMRIBRådgiver VVSRådgiver elektroEntreprenør Forvaltning Konkurranse grunnlag

11 OPS – organisering i (konkurranse-) og forprosjektfase - Et selskap i BackeGruppen 11 Utleier / Utvikler ArkitektRIMEntreprenørKonsulenter Leietaker / Bruker FDV

12 Kan OPS-prosjekter være økonomisk lønnsomme for det offentlige ? Ingen kan låne penger billigere enn det offentlige. En langsiktig leieavtale bli gunstig med en offentlig bruker Vil det bli dyrere fordi noen skal tjene penger ? Optimalisert design, bygging, drift og vedlikehold gir reduserte totalkostnader. - Et selskap i BackeGruppen 12 Gran ungdomsskole, Oslo, 2015

13 OPS – skoler – samspill nytter - Et selskap i BackeGruppen 13 Asak skole og barnehage, Skedsmo, 2011

14 Fordeler / ulemper samspill - Et selskap i BackeGruppen 14 Fordeler Utfordringer/barrierer Ett prosjektteam - unngår dobbeltarbeid, bedre prosjektering og færre endringer Bedre planlegging = lavere kostnad Bedre arealeffektivitet Bedre tekniske og mer kostnadsoptimale løsninger Lavere livssykluskostnader Bedre risikostyring gir mer forutsigbare kostnader Inntil 20% kostnadsbesparelse før finansiering Lite utprøvd modell Noen av aktørene ”fristes” til å prise høyt pga manglende konkurranse – dvs det kreves rederlige aktører. Arkitekten ”mister” makt Kommunen ønsker utvikling og bygging i egen regi og er vant til konkurranseutsetting etter gjennomført forprosjekt

15 OPS – preferanser – forutsetninger for en vellykket prosess Politisk forankring Bestillerkompetanse To-trinns anskaffelse Konkurransegrunnlag Romprogram Funksjonsbasert overordnet ytelsesbeskrivelse Avtaleverk som er enkelt å forvalte Balansert risikofordeling – den som har best forutsetning for påvirkning av risiko, har ansvaret Klart definerte evalueringskriterier - Et selskap i BackeGruppen 15 IKA Kongsberg, 2014

16 Backes deltakelse i OPS-konkurranser siste 8 år - Et selskap i BackeGruppen 16 KonkurranseOppdragsgiverKonkurranseoppstartResultat Sykehjem Henrik Sørensensvei Sykehjemsetaten Oslo Kommune 2013Pågår IKA KongsbergIKA Kongsberg IKS20121 Veitvet barne- og ungdomsskole Gran ungdomsskole Undervisningsetaten Oslo kommune 20124141 Søreide skoleBergen kommune20112 Nødetatene i Lunner og Gran Lunner og Gran kommuner Oppland politidistrikt 20102 Lier kulturhusLier kommune20102 – avlyst Asak skoleSkedsmo kommune20101 PDMTPolitiets data og materielltjeneste 20081 Hamar politihusHedmark politidistrikt20061 Gjøvik vg skoleOppland fylkeskommune20051 – realisert som totalentreprise

17 Takk for oppmerksomheten - Et selskap i BackeGruppen 17 www.backegruppen.no post@backegruppen.no


Laste ned ppt "«OPS» - Privat finansiering av offentlig infrastruktur Kan nye anskaffelsesstrukturer gi fordeler for bestilleren?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google