Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer Odd M Reitevold Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer Odd M Reitevold Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer Odd M Reitevold Norges forskningsråd

2 4. Norske myndigheter og virkemidler – et styringsperspektiv (side 32) Den praktiske koordineringen gjøres for eksempel ved at flere departementer bevilger penger gjennom FORNY (FKD, KRD, KD, LMD og NHD). FORNY kan derfor sees på som et nasjonalt koordinerende program som har en mye tydeligere rolle i forhold til politikkutforming enn mange andre programmer i Forskningsrådet. En stor del av aktiviteten for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater ved norske institusjoner er helt eller delvis finansiert med midler fra FORNY og føringene derfra er da svært sentrale i forhold til hvordan forskningsinstitusjonene innretter seg.

3 Resultater fra FORNY-programmet  Totalt vel 250 bedriftsetableringer  150 lisensavtaler  182 patentsøknader  500 mill i verdiskaping (hvorav 160 mill siste år)  11 000 deltakere fra forskningsmiljøene på seminar i 2006

4 Budsjettutvikling 1995-2007

5 4. Norske myndigheter og virkemidler – et styringsperspektiv (side 32) Den praktiske koordineringen gjøres for eksempel ved at flere departementer bevilger penger gjennom FORNY (FKD, KRD, KD, LMD og NHD). FORNY kan derfor sees på som et nasjonalt koordinerende program som har en mye tydeligere rolle i forhold til politikkutforming enn mange andre programmer i Forskningsrådet. En stor del av aktiviteten for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater ved norske institusjoner er helt eller delvis finansiert med midler fra FORNY og føringene derfra er da svært sentrale i forhold til hvordan forskningsinstitusjonene innretter seg.

6 De tilgjengelige midlene for kommersialisering forvaltes i stor grad av FORNY-programmet som dermed er den rådende premissleverandør for utforming av kommersialiseringspraksis ved institusjonene. FORNY-programmet blir generelt sett omtalt som viktig av alle aktørene og ser i hovedsak ut til å ha en fornuftig innretning. To viktige grunner til dette kan være at: 1.FORNY-programmet har stor grad av kontinuitet og forutsigbarhet 2.programmet har vært fleksibelt 6.Virkemidler i kommersialiseringsprosessen – diskusjon og utfordringer (side 66)

7 Kommersialiseringsprosessen og virkemidlene Ide- utvikling Forretnings- modell Oppbygging Utvikling Selskaps- etablering FORNY-programmet Stipender Såkornfond Venturekapital IFU og OFU-kontrakter Etablering av aksjeselskap Inkubatorprogrammet Innovasjon Norge Nær- ings- liv Brukerstyrte programmer Forskning SIVA Forskningsrådet år

8 Kommersialisering av forskningsresultater En stor og langsiktig utfordring Takk for oppmerhsomheten! Odd M Reitevold omr@rcn.no


Laste ned ppt "Kommentarer Odd M Reitevold Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google