Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak for å sikre rettferdig konkurranse Forbundsleder Per Madsen Norges Lastebileier-Forbund Senterkonferansen 2015 søndag 11. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak for å sikre rettferdig konkurranse Forbundsleder Per Madsen Norges Lastebileier-Forbund Senterkonferansen 2015 søndag 11. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak for å sikre rettferdig konkurranse Forbundsleder Per Madsen Norges Lastebileier-Forbund Senterkonferansen 2015 søndag 11. januar 2015

2 Internasjonal transport brer om seg – også i Norge Norges tilknytning til EU/EØS, globalisering av handel og kabotasje 2

3 Gjennomsnittlige årlige lønnskostnader i veitransport i Europa Kilde: Eurostat Lønnsnivået i Øst-EU er ca. 20 % av det norske – ikke tilrettelagt for konkurranse på like vilkår

4 Norsk dieselavgift er 45-58% over Øst-EU Kilde: EU Oil Bulletin Petrolier/Norsk Petroleumsinstitutt Valutakurs mot EURO 7,468 Kilde: Norges Bank + 45%+ 58%

5 Norsk bedrift Utenlandsk bedrift Registrert selskapet i norsk register ѵ X Registrert ansatte i norsk register ѵ X Registrert kjøretøy i norsk register ѵ X Betaler skatter og avgifter i Norge ѵ X Betaler arbeidsgiveravgift i Norge ѵ X Leverer regnskap i Norge ѵ X Har løyve og løyvegaranti ѵ X HMS-/internkontrollsystem ѵ ? Verneombud – opplæring daglig leder ѵ X Betaler bompenger ѵ ? Følger kjøre- og hviletid og arbeidstidsregler ѵ ? Internasjonal transportbransje er særpreget av ulike konkurransevilkår Etablerings- og driftskostnaderAdgang til yrket og til markedet

6 NLF vil ha pliktig registrering i mva- registeret – uavhengig av omsetning Fakta: mva-fritt gir 25 % prisfordel - næringens driftsmargin er 3-4 % -undergraves kravet om at transportører som vil drive i Norge må registrere seg i Norge -går staten glipp av store mva-inntekter -tilrettelegger staten for svart omsetning og prisdumping slik at norske transportører taper oppdag i Norge -taper staten både mva- og skatteinntekter på oppdrag som går til utenlandske foretak -tas muligheten for prisdumping pga «mva-fordel» bort og gjør norsk transportnæring mer konkurransedyktig -forsvinner all tvil om fakturering og betaling av 25% mva -hvordan vet transportkjøper om transportselger er mva-pliktig? -hvordan vet transportør om han er mva-pliktig på «dette oppdraget»? -gjøres effektiv kontroll mulig – både for myndigheter og kjøpere Uten 0-grense: Med 0-grense:

7 Behov for samordnet kontroll – «Transportpoliti» 7 Like konkurransevilkår Bedre trafikksikkerhet Hindre kriminalitet MålsettingDagens organisering Politi Tollvesen Skatt Arbeidstilsyn Vegvesen Politi Tollvesen Skatt Arbeidstilsyn Vegvesen «Transportpoliti»

8 8 Sanksjoner Gebyr Forenklet forelegg Kompetanse Påtalemyndighet Komplett mobil verktøykasse for et kompleks kontrollbehov Kabotasje Mva-registrering Bombrikke Kjøre- og hviletid Arbeidstid Ferdsskriver Førerkort Sjåførkort Teknisk stand Dekk Kjetting Avgiftsfri diesel Vekt Lastsikring Farlig gods Rus Smugling Dieseltyveri ….. Komplett, systematisk, målrettet kontroll langs veg og i bedrift Konsekvent håndhevelse Sjekkliste Politi Tollvesen Skatt Arbeidstilsyn Vegvesen TP

9 Felles innsats = gode resultater

10 Kapittel 8 Tverretatlige utfordringer erfarer at man ofte kommer til kort i møte med de mest kyniske aktørene at de kriminelle har større mobilitet enn tidligere, er årsak til at det er vanskelig å følge opp med sanksjoner observasjoner og dokumentasjon som avdekker straffbare forhold under en annen etat, deles ikke «En etatsdelt tilnærming til sakene, der den enkelte kontrolletat skal gjennomføre sin kontroll og deretter overlate saken til politiet, er verken gunstig eller ønskelig.»

11 Felles innsats = gode resultater Kapittel 4 Bekjempelse av sosial dumping krever ekstraordinære tiltak og metoder bekjempelsen av sosial dumping stopper litt opp når man kun tar i bruk virkemidlene til én etat et forpliktende tverretatlig samarbeid må til flere samordnede kontroller, koordinering av kontroller og økt fokus på informasjons- utveksling mellom etater på alle nivåer. «Samarbeid med andre etater. Det er det viktigste punktet. Sosial dumping kommer ikke til å reduseres dersom ikke alle nødvendige etater finner en felles og, ikke minst, fast plattform for samarbeid.»


Laste ned ppt "Tiltak for å sikre rettferdig konkurranse Forbundsleder Per Madsen Norges Lastebileier-Forbund Senterkonferansen 2015 søndag 11. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google