Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ullensaker Idrettsråd Handlingsplan 2005 - 2007. NIF’s strategier ”de 11 løfter” Handlingsplanen 2005 – 2007 til Ullensaker Idrettsråd tar utgangspunkt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ullensaker Idrettsråd Handlingsplan 2005 - 2007. NIF’s strategier ”de 11 løfter” Handlingsplanen 2005 – 2007 til Ullensaker Idrettsråd tar utgangspunkt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ullensaker Idrettsråd Handlingsplan 2005 - 2007

2 NIF’s strategier ”de 11 løfter” Handlingsplanen 2005 – 2007 til Ullensaker Idrettsråd tar utgangspunkt i NIF’s overordnede mål: 1.Det skal være gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for alle under 25 år. 2.Flerbruks- og nærmiljøanlegg skal prioriteres framfor store og kostbare konkurranseanlegg 3.De totale tilskudd fra kommunene til idretten skal øke. 4.Grensen for at årsomsetningen skal utløse avgiftsplikt, heves til kr. 200.000,- for hver gruppe og hvert lag. 5.Beløpsgrensene for arbeidsgiveravgift og skattetrekk av honorar og lønn til tillitsvalgte i lagene heves. 6.Gaver til idrettsorganisasjoner skal bli fradragsberettiget. 7.Alle idrettslag skal få tilbud om ”Fremtidskvelder” for å finne løsninger på utfordringer som idrettslaget står overfor. 8.Kontantstøtte blir gitt til konkretet tiltak rettet mot frafall og rekruttering av ungdom mellom 13-18 år, som utøvere, trenere og ledere. 9.Alle ungdommer under 25 år som sitter i styrer skal få tilbud om gratis lederutdanning. 10.Deltakelse i frivillig arbeid og utdanningstiltak skal gi realkompetanse ved jobb- og utdanningssøkning. 11.Idrettslag som har bidratt til utvikling av toppidrettsutøvere, mottar en rettferdig del av den økonomiske inntjening disse toppidrettsutøverne oppnår.

3 Ullensaker IR Handlingsplan 2005 - 2007 Hovedmål 1; Økonomiske rammer. Bedre de økonomiske rammevilkårene for UIR Delmål: –Arbeide for en deltidstilling i UIR. Det arbeides med å se på mulighetene sammen med UK. -Fordeling av ABC-midler i henhold til kriterier fra UK og søknader fra IL Arbeidet med fordelingen skjer på april/mai styremøtene i UIR. –Fordeling av LAM-midler i henhold til regler og vedtekter Årsmøte vedtar retningslinjene for arbeidet med fordelingen av LAM-midler. Fordelingen skal være oversendt AIK før 1. juli –Søke UK hvert år for midler til Barne- og Ungdomsprosjektet Søknaden sendes i forkant av starten i det politiske budsjettarbeidet for neste år –Være oppdatert på utlyste midler som UIR kan søke på til idrettsrådets drift Dette er en jobb som gjøres til en hver tid

4 Ullensaker IR Handlingsplan 2005 - 2007 Hovedmål 2; Samarbeid mellom idrettslag og Idrettsråd Styrke samarbeidet mellom UIR og Idrettslagene Delmål: - Idrettslagene må motiveres til å bruke NIF-linjen mer, slik at samarbeidet blir sterkere mellom Ullensaker Idrettsråd og idrettslagene. - Ha årlige møter med alle idrettslagene i kommunen Ullensaker Idrettsråd inviterte alle idrettslagene til å delta på styremøte som ble avholdt på Toppidrettssenteret i Oktober, samme helg som Den Store Kurshelgen ble avholdt. Det var kun 2 lag som deltok på møtet og middagen etter på.

5 Ullensaker IR Handlingsplan 2005 - 2007 Hovedmål 3; Politisk og kommunalt samarbeid. Styrke samarbeidet mellom UIR og Ullensaker kommune (politikere og administrasjonen) og idrettslagene Delmål; -Fortsette å utvikle utradisjonelle samarbeidsformer for barn/ungdom gjennom Barne- og ungdomsprosjektet Prosjektet videreføres, viser til årsmeldingen pkt 07 og handlingsplanen 2006. –Ha et årlig møte med alle de politiske partiene i kommunen, samt ordfører og rådmann Leder i idrettsrådet og ordfører har jevnlige møter. Viser til representasjonsdagbok – årsmelding 2005. –Vedta en modell som sikrer gratis adgang til idrettsanleggene i kommunen for barn/ungdom opptil 25 år –Varmtvannsbassenget på Gjestad Rehabiliteringssenter er det eneste kommunale anlegget hvor det ikke er gratis leie for barn og unge. På styremøte i desember 2005 vedtok Idrettsrådet å dekke 100 % av denne leien, siden det er kun ett lag som betaler leie på kommunale anlegg. Dette dekkes gjennom ABC-midlene. –Fortsette å utvikle samarbeide med ”Fast forum for barn og ungdom” i UK. Ullensaker Idrettsråd har en representant i dette forumet gjennom Barne- og Ungdomsprosjektet. Forumet har månedlige møter.

6 Ullensaker IR Handlingsplan 2005 - 2007 Hovedmål 4; Aktivitets- og idrettsanlegg Påvirke til å legge forholdene til rette for et allsidig tilbud om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. Delmål; –Følge opp anleggsplanen i kommunen og innspill til byplanlegging Jessheim Idrettsrådet sendte inn forslag til kommunen og arbeidsgruppe har blitt satt ned. –Følge opp ULLKISA stadionprosjekt Stadionprosjektet er skrinlagt, det vil bli tribuneanlegg og friidrettsanlegg –Følge opp Kløfta IL idretts- og aktivitetspark Kunstgressbanen og ballbingen er ferdig, klubbhus og garderober med møterom i Bakkedalen er vedtatt i HST. –Arrangere anleggsmøte i august hvert år med alle idrettslagene, før kommunedelsplanen blir revidert i desember Avholdes i august hvert år. –Arbeide for økt hallkapasitet. Ullensaker Kommune har avsatt kr. 800 000,- for leie av Balderhallen, avventer tilmakemelding fra Thon. Idrettsrådet har inngått en intensjonsavtale med HoppenSprett Barnehager vedr halltid i en evnt. ny idrettshall/barnehage. –Arbeide for at aktivitets- og idrettsanleggene i kommunen blir en del av kommunens infrastruktur. Det har blitt oversendt et brev til kommunen vedr. idretten og infrastruktur, men det ble dessverre avslått. Det arbeides fortsatt med delmålet


Laste ned ppt "Ullensaker Idrettsråd Handlingsplan 2005 - 2007. NIF’s strategier ”de 11 løfter” Handlingsplanen 2005 – 2007 til Ullensaker Idrettsråd tar utgangspunkt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google