Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Innovasjon  Få nye produktidéer (varer og tjenester) Ulike teknologier avløser hverandre, den nye teknologien har ofte dårlig ytelse i starten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Innovasjon  Få nye produktidéer (varer og tjenester) Ulike teknologier avløser hverandre, den nye teknologien har ofte dårlig ytelse i starten."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Innovasjon  Få nye produktidéer (varer og tjenester) Ulike teknologier avløser hverandre, den nye teknologien har ofte dårlig ytelse i starten (S-kurven) Gradvis eller sprangvis innovasjon  Endringer i enkeltkomponenter  Endringer i hvordan komponentene fungerer sammen

2 BUS2402 Innovasjon - S-kurven Tid Ytelse

3 BUS2403 Produktdesign (vare/tjeneste) Markedsføring og salg Produksjon Produkt- design Kunde Forventninger Tolkning av forventninger Produkt- spesifikasjon Produkt Idé

4 BUS2404

5 5 Konsept, pakke og prosess Kunder kjøper KONSEPTER (forventet nytte av produkt eller tjeneste)  Utseende  Evne til å utføre oppgaver  Har tilfredsstillende levetid Konseptet består av en PAKKE av produkt og tjeneste (evt. produkter og tjenester)  Produkt (mat, vaskemaskin)  Tjeneste (servering, garantiordning) Prosesser  Hvordan produktet skal skapes og leveres

6 BUS2406 Stadier i designprosessen Konseptgenerering UtvelgingForeløpig design Evaluering og forbedring Prototyping og endelig design PakkeProsessKonsept

7 BUS2407 Konseptgenerering Markeds- avdeling Interne kilderEksterne kilder Analyse av kundebehov Markeds- analyser Forslag fra personale med kundekontakt Idéer fra FoU- avdeling Konkurrentenes aktiviteter Forslag fra kunder

8 BUS2408 Valg mellom ulike alternativer KAN vi gjøre det? ØNSKER vi alternativet? Hva er RISIKOEN? Kompetanse? Kapasitet? Kapital? Oppnår vi ytelsen? Ønsker kundene det? Hva blir overskuddet? Hva er konsekvensene? Hva hvis alt går galt?

9 BUS2409 Utsortering av ulike konsepter (designtrakten) Screening 1 Screening 2 Screening 3

10 BUS24010 Foreløpig design Komponenter i pakken  Materialliste (Bill of Material, BOM)  Produktstruktur (hvordan sette sammen) Gjør produktet enkelt  Standardisering (begrense antall varianter)  Bruke felles komponenter og systemer i ulike produkter  Modularisering (standardmoduler som kan kombineres på ulike måter)

11 BUS24011 Komponentstruktur NIVÅ 0Telefon NIVÅ 1 Apparat NIVÅ 2 NIVÅ 3MikrofonHøyttaler LedningKontakt Kabel Utvendig deksel Krets- kort Utvendig deksel Krets- kort Led- ning Telefonrør

12 BUS24012 Materialliste for telefonen (BOM) NIVÅ 0NIVÅ 1NIVÅ 2NIVÅ 3ANTALL Telefon Apparat Utvendig deksel Kabel Kretskort Utvendig deksel Kretskort Ledning Telefonrør Ledning Kontakt Høyttaler Mikrofon 1 1 1 1 1 1 1 1

13 BUS24013 Evaluering og forbedring av design Quality Function Deployment (QFD)  Utvikling av produkt med god kvalitet  Metode for å sjekke om et foreslått design realiserer kravene til kvalitet (NB! Kvalitet er å dekke kundenes behov)  Ta utgangspunkt i kundebehov, hvordan dette skal dekkes, sammenhenger og balansegang mellom ulike faktorer og sammenligne egen yteevne og eget produkt med konkurrentene  Brukes til å vurdere totalt produktdesign, design av enkeltdeler, produksjonsprosess og enkeltprosesser

14 BUS24014 Evaluering og forbedring av design II Value Engineering  Hensikten er å redusere kostnaden ved produktet  Produktets formål, basisfunksjoner og tilleggsfunksjoner  Hvordan gjøre samme jobb for lavere kostnad

15 BUS24015 Prototyper og endelig design Data-assistert konstruksjon (DAK) Data-assistert produksjon (DAP) Prototyper  Testing av design  Modeller  Simuleringer  Forenklet ved DAK

16 BUS24016 Interaktiv design Samtidig utvikling av produkt og prosess Kortere tid før lansering (Time to Market)  Dette er blitt en stadig mer viktig konkurransefaktor, jfr. mobiltelefoner Lavere utviklingskostnader Inntektene kommer tidligere og konkurransen er mindre  Mindre konkurranse kan medføre høyere marginer

17 BUS24017 Time-To-Market, bedrift A Utviklings- kostnader Tid Akkumulert kontantstrøm Salgsinntekter, A Netto kontantstrøm, A

18 BUS24018 Time-To-Market, A og B Forsinkelse i økonomisk break-even Forsinkelse i lansering Utviklings- kostnader Tid Akkumulert kontantstrøm Salgsinntekt, A Netto kontantstrøm, A Salgsinntekt, B Netto kontant- strøm, B

19 BUS24019 Parallelle designaktiviteter Tredje stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Første stadium i designaktiviteten osv. Viktig med kommunikasjon mellom stadiene Første stadium i designaktiviteten Andre stadium i designaktiviteten Tredje stadium i designaktiviteten Simultaneous (concurrent) engineering

20 BUS24020 Konfliktløsnings- aktivitet Start Utviklingsprosessen Høy Lav Lang TTM Kort TTM Løs konfliktene tidlig Tid

21 BUS24021 FUNKSJONELL ORGANISASJON PROSJEKT- ORGANISASJON ØKENDE PROSJEKT- ORIENTERING Organisasjonsstrukturer for designaktiviteten MATRISE- ORGANISASJON


Laste ned ppt "BUS2401 Innovasjon  Få nye produktidéer (varer og tjenester) Ulike teknologier avløser hverandre, den nye teknologien har ofte dårlig ytelse i starten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google