Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Instituttleder/professor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Instituttleder/professor."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Instituttleder/professor

2 2 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Agenda Overordnet struktur IDIs interne organisering Nøkkeltall Utdanning –Studieprogrammene, summarisk –Rekruttering til studiene Forskning og formidling Doktorgradstudiene, –rekruttering, –gjennomføring og –finansiering Bemanning Budsjett for 2007 og budsjettutsikter for årene framover Strategiske planer på de forskjellige nivå

3 3 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Overordnet struktur NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Det er 7 fakulteter ved NTNU –IME: Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk –6 studieprogrammer for teknologifag –3 for allmennvitenskapelige fag –Fakultetet koordinerer, administrerer studentene, driver ikke undervisning –Institutt (6 institutter ved IME: IDI, ITEM, KYB, IET, Elkraft, IMF) –IDI Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap –180 ansatte inkludert stipendiatene 28 forskjellige nasjoner er representert ved IDI –Driver undervisning og forskning –Hovedansvaret for: Studieprogrammet i datateknikk (teknologistudiet, 130 studieplasser) Studieprogram i informatikk (master: 40 studieplasser, bachelor 100 studieplasser) –Undervisning i datafag for alle som har datafag i sitt studieprogram

4 4 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 IDIs interne organisering og prosjektorganisering IDI er organisert etter faglig nærhet, disiplintilhørighet –Ikke etter anvendelsesområde eller bransje 4 Seksjoner –10 faggrupper ansatte i vitenskapelig stilling, –stipendiater, forskere, prosjekt- og hovedoppgavestudenter IDI har også tversgående faggrupper eller interessegrupper: –Bioinformatikk –Helseinformatikk –IKT og læring Prosjektene har gjerne deltakere fra: –Forskjellige faggrupper –Forskjellige institutter på NTNU –Viktig for NTNU: Tverrfaglige eller flerfaglige prosjekter, teknologien brukes sammen med mange andre fagområder

5 5 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 IDIs organisering, oversikt

6 6 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, nøkkeltall: Budsjett 2006: ca 69 MNOK (NTNU) + 15 MNOK (eksterne) Personale: totalt ca. 180 –22 midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling (faglærer, post doc, forsker) –80 stipendiater, ca. halvparten fra andre land enn Norge –Hvert semester engasjerer vi ca. 100 studenter som læringsassistenter Fagtilbud: –Mer enn 100 fag Retter ca. 6000 besvarelser per år, halvparten er ”andres” studenter 43 faste vitenskapelige stillinger derav 22 professorer –God blanding aldersmessig, 6 kvinner derav 3 professorer, mange nasjonaliteter Utdanner ca 150 sivilingeniører i datateknikk og 30 master i informatikk hvert år

7 7 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Utdanning IDIs studieprogrammer Master i teknologi, 5 år (sivingstudiet) Master i teknologi, 2 år (sivingstudiet) Bachelor i informatikk, 3 år Master i informatikk, 2 år Årsenhet i informatikk PLU – Program for lærerutdanning Teknologilektoren Master in medical technology –Health informatics –Bioinformatics Master in information systems Nye fordypninger: –Spillteknologi –Offentlige informasjonssystemer

8 8 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Rekruttering Rekruttering til siving-studiet i datateknikk (1. årskurs) (+komtek til og med 1998)

9 9 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Rekruttering, opptak datateknikk

10 10 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Forskning Mange nye prosjekter fra NFR i 2006 Verdi per år? –Incitament fra fakultetet virker godt 50 000 NOK for NFR-søknad som går inn 100 000 NOK for EU-søknad som går inn Halvparten for søknader som ikke går inn 29 eksterne prosjekter i alt –Mange nye stipendiater og forskere/post doc –Bekymring er om det er nok søkere til stillingene

11 11 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Samarbeidsavtaler Telenor FAST Skattedirektoratet

12 12 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Innovasjon IDI har en lang tradisjon for gründervirksomhet Mest kjente selskap med opprinnelse på IDI er FAST Fast har en liten avlegger som heter Interagon Et annet selskap som også er godt kjent er Clustra, nå SUN Microsystems, avdeling Trondheim. –Sun har en vesentlig del av databasekompetansen sin i Trondheim Yahoo og Google har avdelinger i Trondheim – søkemotorbyen Falanx nå ARM Falanx fikk nettopp Reodorprisen Mer enn 20 selskap har sitt utspring fra IDI de siste 15 år

13 13 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Innovasjon (2) 30/11 - Falanx Microsystems won "Reodorprisen" Falanx Microsystems has been awarded Reodorprisen for it’s 3D chip for mobile devices. The award was presented by Innovasjon Norge at a seremony in Oslo 29th of November.Innovasjon Norge Falanx Microsystems is a Trondheim based company, which was acquired by ARM in June 2006. The company was founded in 2001 by three students from our department and one student from Department of Electronics and Telecommunications. The company has it’s roots in projects done during their last year at the University, supervised by Professor Lasse Natvig, Professor Letizia Jaccheri and Professor Einar Aas (Department of Electronics and Telecommunications).ARMDepartment of Electronics and TelecommunicationsLasse NatvigLetizia Jaccheri

14 14 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Innovasjon (3) 9/11 - Artificial Intelligence Aiding the Oil IndustryArtificial Intelligence Aiding the Oil Industry IDI's professor Agnar Aamodt and adjunct associate professor Ketil Bø (Trollhetta) have succeeded in developing software which has the potential to prevent halts due to drill strings getting stuck in the well during drilling operations.Agnar AamodtKetil Bø During the next two years a system to prevent stuck pipe and other unwanted events during drilling will be developed. Aamodt and Bø has, together with associate professor Pål Skalle of the Department of Petroleum Technology, succeeded in having Statoil, ProVenture Seed, and NFR invest a total of 20MNOK in the establishing of the new company Volve AS and funding of its first R&D project.Volve AS The technology is based on results from many years of research at NTNU on case-based and model-based reasoning targeted at the oil and gas domain, as well as advanced use of pattern recognition methods, and the company expects to hire several new employees, primarly software developers or programmers, in near future.

15 15 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Innovasjon (4) 30/11 - The Capital of Search Schrödingers katt, a science television show by NRK (Norway's public broadcaster), recently made a special feature on Trondheim as the World Capital of Search, in which professor Arne Halaas appeared.Schrödingers katt Arne Halaas Full interview (streaming video)Full interview

16 16 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Formidling 28/11 - Disseminator of the Year at IME IDI's professor Letizia Jaccheri was awarded "Disseminator of the Year" at the faculty's traditional Christmas Buffet on November 27.Letizia Jaccheri It was pointed out by the dean of the faculty, professor Arne Sølvberg, that Jaccheri not only has written the book "Cuore e Computer" ("Heart and Computer"); she has also been heavily engaged in cooperation with the Trondheim art scene and NTNU's Faculty of Architecture and Fine Art, active in the Open Source Software (OSS) community as well as being a highly visible role model for female computer scientists and engineers. Congratulations!

17 17 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 ”Prestisjeprosjekter” Deltar i to ”Sentre for forskningsbasert innovasjon” (SFI), oppstart nå –8 års prosjekter –Finansiert av NFR –Ca. 10 MNOK per SFI iAD – Information Access Disruptions, vert: FAST –Omfang ved IDI: 4MNOK/år IO - Integrated Operations, vert: Institutt for petroleumsteknologi, NTNU –Omfang ved IDI: 2 MNOK/år

18 18 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Tungt inne: NSEP - Norsk senter for elektroniske pasientjournaler Samarbeidsprosjekt mellom DMF, SVT og IDI NTNU har en klar strategi på å fremme samarbeid mellom forskjellige fagmiljø IDI bidrar årlig med ca. 10 årsverk

19 19 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Samarbeid med næringsliv og forvaltning (1/2) Lang tradisjon fra NTH-tiden Hovedoppgaver fra det ”virkelige liv”, medveileder fra bedrift/institusjon, 4 mnd. 1-2 studenter PhD-stipendiat finansiert fra bedrift/etat –Residensplikt minimum ett år –Varighet 3-4 år avhengig om vedkommende deltar i undervisning eller ikke (25%) Gaveprofessorat, lyses ut, minimum 4 år Professor II/førsteamanuensis II. –20% stilling, årlig kostnad 200- 250’ NOK avhengig av reiseutgifte

20 20 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Samarbeid med næringsliv og forvaltning (2/2) Felles forskningssøknader: EU/NFR/helseforetak/andre Oppdragsforskning Følgeforskning til PhD eller hovedoppgaver IDI har i dag 19 eksternfinansierte prosjekter, se http://www.idi.ntnu.no/research/projects.php

21 21 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Doktorgradsstudiene, Rekruttering –Situasjonen har vært tilfredsstillende, gradvis vanskeligere å rekruttere norske –Bare 1 på doktorskolen i år –Utlendinger søker ! Gjennomføring –Ca 35% faller ut –2 obligatoriske biveiledere –Midtveisevaluering –Snaut 10 per år i gjennomsnitt har fullført Finansiering –I perioden med finansiell vekst ansatte vi mange på interne midler, kortsiktig forpliktelse –Nå reduseres dette kraftig, viktig med ekstern finansiering

22 22 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Doktorgrader 2000-2010 Sluttdato i 2006: 7 ferdige, 8 forsinket Etterslep (vs sluttdato) ved utgangen av 2006 8 nye, 5 gamle (3 gamle har levert i 2006) 13 forsinkede totalt, 11 med realistisk fullføring Prognosetallene (2007-2010) er eksklusivt forsinkede Prognosen for 2007 er uten 4 svært usikre prosjekter

23 23 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Bemanning i detalj Per 1.6 2006 (lønnsoppgjøret) –182 i 20% stilling eller mer. –145 i 100% stilling 22 Professorer, 1 begynner 1.7 2007 2 Professor II 16 Førsteamanuensis, 1 begynner 1.7.2007 7 Førsteamanuensis II, 1 slutter 1.1.2007 5 Amanuensis 3 Universitetslektor (0,8 årsverk) 7 Post doc 12 Forsker 63 stipendiater

24 24 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Bemanning (2) Professor i språkteknologi, Stephan Oepen begynner 1. juli 2007 Førsteamanuensis i helseinformatikk Pieter Toussaint, begynner i løpet av sommeren 2007 Arbeider med to utlysninger: –Professor i visualisering –Professor eller førsteamanuensis i bioinformatikk Har lagt på is: –Professorat i drift av datasystemer (utlyst en gang) –Professorat i simulering –Førsteamanuensis i IKT og læring (utlyst en gang) –Førsteamanuensis i bildebehandling –Førsteamanuensis i ytelsesvurdering 11 personer må slutte i de neste 10 år pga oppnådd aldersgrense

25 25 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Aldersmatrisen, avgang ved 70 år ProfFamAm 2007-2016713 2017-2026612 2027-2036870 2037-170

26 26 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 HMS-betraktninger Merker slitasje i forskjellige sammenhenger IDI har vært under kontinuerlig omstilling og kamp for fag og posisjon helt siden før opprettelsen i 1972 Siste 4 år har vi hatt flere langtidssyke (nytt for IDI) –Somatiske sykdommer –Stress eller pressrelaterte sykdommer Årsaker: –Eldre stab –Flere –Prestasjonsmiljø, legger stort press på den enkelte, kommer innenfra, ikke lett kontrollerbart –Innføring av nye datasystemer –Kvalitetesreformen –Bøter ved for sein sensur –Press på stipendiatene –Høyt arbeidspress over lang tid, underbemanning –En viss økonomisk usikkerhet når budsjettene går ned –Mange engasjementer, kan ikke love fast stillinger –…

27 27 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Budsjett for 2007 og budsjettutsikter for årene framover ÅrNTNU 200266 200369 200478 200578,5 200669 200765,5

28 28 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Budsjetthistorie inkl eksterne inntekter ÅrNTNUEksternSum 200266 2003691382 2004781088 200578,51694,5 2006691483 200765,51681,5

29 29 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Økonomi Vi har aldri fylt topprammen helt, budsjettmodellene har vært ustabile –Nedgang i studenttall –Vi flyter ennå på høye opptakstall rett etter 2000, antall hovedfagskandidater vil synke drastisk Overgang fra stasjonære PC-er til egne bærbare PC-er vil gi konsekvenser i tilskudd til utstyr og drift av utstyr Utgjør ca. 8 MNOK nå, forventes å reduseres til under halvparten ganske fort Konsoliderer fagporteføljen og frigjør tid til forskning Viktig med prosjekter over eget budsjett, gir belønning i budsjettmodellen

30 30 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Økonomi (2) Doktorstudentene må fullføre eller avbryte tidligst mulig hvis motivasjon ikke er god nok. –Større krav til doktorstudent og veileder –Meget viktig å være selektiv ved tilsetting av stipendiater –Alle ”nye” intervjues før evt. tilsetting Fagporteføljen må være attraktiv – også for andre programs studenter Kompaktering og konsolidering av eksisterende portefølje frigjør også ressurser til nye fag Rekruttering til studiene er viktig –Også rekruttering av utenlandske studenter –Må ha finansiering av disse

31 31 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Strategiske planer på 3 nivå (1) Mål 2010 Indikator NTNUIMEIDI Forskning Endring publikasjonspoeng (utgangspunkt 2005) 35 % NTNU har som overordnet målsetting å produsere 25% av de nasjonale publikasjonspoeng i 2010. Status pt. er 19,8 %. Andel publikasjonspoeng på nivå 2 (andel av total publisering) 15 % Nivå 2 er definert som "Vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje." NTNU har som overordnet målsetting å produsere 25% av de nasjonale publikasjonspoeng på nivå 2 i 2010. Status pt. er 15,9 %. Uteksaminerte PhD-kandidater 3506015 Økning av eksternfinansiert forskning (økning basert på kostnadsendring) (utgangspunkt 2005) 35 %25 %50 % Økning av EU-finansiert forskning (økning basert på kostnadsendring) (utgangspunkt 2005) 100 %75 %100 %Mål fakultetet vil bli utarbeidet med bakgrunn i instituttenes tall. Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakultet 15 %10 %15 %Mål fakultetet vil bli utarbeidet med bakgrunn i instituttenes tall.

32 32 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Strategiske planer på 3 nivå (2) Mål 2010 Indikator NTNUIMEIDI Utdanning Antall primærsøkere pr. studieplass 2,52,02Pt. IME: 1,4. Mål fakultetet vil bli utarbeidet med bakgrunn i instituttenes tall. Andel internasjonale studenter på master 10,0 %12 %10 %Mål fakultetet vil bli utarbeidet med bakgrunn i instituttenes tall. Formidling Økning i publikasjoner/tiltak (utgangspunkt 2005) 20 %10 %20 % Nyskaping Bedriftsetableringer eller lisensavtaler 2051 Bedriftsetableringer med studentdeltakelse 1031 Organisasjon og ressurser Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger 30 %15 %

33 33 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Velkommen til Norges beste og største datamiljø! Foto: Roger Midtstraum

34 34 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 IDIs – historie - sivilingeniørutdanningen IDI (IDB -Institutt for databehandling) ble etablert i 1972, 30-årsjubileum i for 4 år siden –(undertegnede har vært ansatt siden 1969!) Fagkombinasjon datateknikk fra 1972 –Datafag siste 1,5 år i det 4,5 årige sivilingeniørstudiet ved NTH Studieretning fra 1974, overgang til data etter 2 år ved sivilingeniørstudiet NTH (25 studenter per år) Linjen for datateknikk fra 1978, 4,5 års sivilingeniørstudium –32% jenter i første opptak!! 1985: IDB slås sammen med datamaskingruppen ved ITK og Telematikkgruppen på Teleteknikk og blir IDT – Institutt for datateknikk og telematikk 1996: IDT mister telematikkgruppen og slår seg sammen med IFI ved AVH og blir IDI Felles historie, informatikk og datateknikk fra 1996!

35 35 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 IDIs – historie – De frie studier i informatikk Institutt for informatikk (IFI) ble etablert ved AVH – Den Allmennvitenskapelige høyskolen ved Universitetet i Trondheim i 1984. –Informatikk –Informasjonsvitenskap –Datafag i lærerutdanningen Tradisjonell universitetsmodell –Krav til opptak: Generell studiekompetanse –Grunnfag i informatikk –Mellomfag i informatikk –Velger et antall datafag opp til et antall studiepoeng for hvert trinn, noen obligatoriske fag, men preget av stor valgfrihet –Veldig mange studenter ved AVH tok et års utdanning i datafag som et støttefag. Slått sammen med IDT til IDI i 1996 –Slår sammen fagporteføljen –Opprettholder og utvider fagtilbudet

36 36 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Forskningsbasert utdanning Forskning ! Utdanningen gis av faglærere som selv er aktive forskere Forskningen er nødvendig for vår egen utvikling og kvalitetssikring Forskningen er nøkkelen til innpass i andre fagmiljøer Finansiert av: –NFR – Norges forskningsråd –EU –Næringsliv og forvaltning –Egne prosjekter Drives av faglærere, doktorstipendiater, post doc, korttidstilsatte forskere, prosjektoppgaver og hovedoppgaver for masterstudenter Samarbeidspartnere: –Næringsliv og forvaltning –Forskningsinstitutter –Andre universiteter

37 37 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 IDIs organisering, oversikt

38 38 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 IDIs interne organisering og prosjektorganisering IDI er organisert etter faglig nærhet, disiplintilhørighet –Ikke etter anvendelsesområde eller bransje 4 Seksjoner –10 faggrupper ansatte i vitenskapelig stilling, –stipendiater, forskere, prosjekt- og hovedoppgavestudenter IDI har også tversgående faggrupper eller interessegrupper: –Bioinformatikk –Helseinformatikk –IKT og læring Prosjektene har gjerne deltakere fra: –Forskjellige faggrupper –Forskjellige institutter på NTNU –Viktig for NTNU: Tverrfaglige eller flerfaglige prosjekter, teknologien brukes sammen med mange andre fagområder

39 39 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Seksjon for komplekse datasystemer Datamaskingruppen (DM) –Datamaskinarkitektur Adaptiv og feiltolerant maskinvare Bioinspirert maskinvare –Datamaskinkonstruksjon Flerkjerneprosessorer Strømsparende konstruksjoner –Rekonfigurerbar maskinvare –Bioinformatikk Gruppe for algoritmekonstruksjon og visualisering (AKV) –Algoritmer –Søketeknologi for komplekse og ustrukturerte data –Algoritmeintensiv bioinformatikk –Beregningsvitenskap (tungregning) –Dataspillteknologi anvendt til formidlingsformål –Medisinske anvendelser av VR-teknologi –Fysisk realistisk modellering og animasjon

40 40 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Seksjon for intelligente systemer Intelligente læringsarenaer (ILA) Kunnskapsbaserte systemer (KBS): –Kunnskapsmodellering og case-basert resonnering –Bildetolkning, kunstig syn og grafikk –Datamining og maskinlæring Logikk og språkteknologi (LAT) –Forståelse av naturlige språk. Selvorganiserende systemer –Konneksjonisme (”hjerneteori”), maskinlæring, evolusjon

41 41 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Seksjon for data- og informasjonsforvaltning Gruppe for databaseteknikk (DB) –Databaser og databasesystemer –Systemer for lagring og forvaltning av data og informasjon (også over lang tid) –Operativsystemer, distribuerte systemer, plattformer og mellomvare –Tjenstekvalitet, tilgjengelighet og pålitelighet i forvaltning av data og informasjon –Ytelsesvurdering og simulering –Drift av datasystemer Gruppe for informasjonsforvaltning (IF) –Informasjonsgjenfinning, bioinformatikk, helseinformatikk –Bruk og forvaltning av stedfestede data –Metadata og informsjonsmodellering –“Open archives”

42 42 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Seksjon for utvikling og bruk av IT-systemer Gruppe for design og bruk av informasjonssystemer (SA-MMI) –Store virksomhetsomfattende informasjonssystemer –Integrert/ forløpbasert IT-støtte for helsesektoren –E-læringssystemer –Kvalitetsmetrikker for sikkerhetskritiske systemer –Menneske-Maskin Interaksjon (brukergrensesnitt) Gruppe for systemutvikling (SU) –Software engineering –Programvarekvalitetet, prosessforbedring, prosessmodellering –Programvarearkitektur, konfigurasjonsstyring, OO, gjenbruk av programvare –Pålitelighet og sikkerhet Gruppe for informasjonssystemer (IS) –IS i privat og offentlig sektor –Modeller for informasjon og informasjonsprosesser –”Workflow” analyse og design –Semantisk web –ehandel

43 43 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Velkommen til Norges beste og største datamiljø! Foto: Roger Midtstraum


Laste ned ppt "1 IDIs rådsmøte 6. desember 2006 Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen Instituttleder/professor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google