Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig Slørdahl (NTNU)

2 2 Bedre helse og velferd - et spørsmål om kompetanse

3 3

4 4 Figure 7 The global challenge

5 5 – Befolkningens sammensetning og behov endres – Tydeligere krav til dokumentert kvalitet – Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor – Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Hva er utfordringene?

6 6 Investeringer + Drift BNP Fastlands Norge Ca. 10 % Helseutgifter (2009) : 229 mrd Primærhelsetjeneste + Spesialisthelsetjeneste Psykisk helsevern/ + rusbehandling Somatikk Kostnad døgnopphold Kostnad dagbehandling og poliklinikk + 3131 + Morgendagens + pasienter (FOU) Dagens pasienter

7 7 Helse- og omsorgsdepartementet Kunnskaps- departementet Alternative modeller for enhetlig ledelse

8 8 Trondheim helseklynge www.helseklyngen Infrastruktur for samarbeidsprosjekt –Initierer og leder prosesser med å skape samarbeidsprosjekt Eks.: SeSam, SeVel og utdanning

9 9 Eksempler på forskningsprosjekt Samarbeid sykehus, kommune og universitet Slagenhet med oppfølging i kommunen (Fjærtoft,Indredavik) The Trondheim Model / Søbstad intermediærenhet (Garåsen) Samhandlingsskjeden kronisk syke / Helhetlig pasientforløp til eget hjem (Grimsmo, Garåsen) Trondheim Hip fracture Trial / orto-geriatristudien med utvidet geriatrisk oppfølging (Slettvold)

10 10 Innovasjonsbehov Felles initiativ fra helsetjeneste og universiteter Utvidet kunnskapsgrunnlag Kommuneprofiler - grunnlag for forebyggende arbeid HUNT 1-2-3 (1986-1997-2008) - eks. utvikling fedme menn 30-69 år

11 11 Rekrutteringsutfordringen – basert på framskriving av dagens drift Balanse i arbeidsmarkedet for sykepleiere, leger og helsefagarbeider fram mot 2030(HELSEMOD)

12 12 Turnus Grunnutdanning Spesialistutdanning / phd Jobbgliding - mellom tjenestenivå - mellom fag Ny kunnskap Oppgavefordeling mellom lokalsykehus og universitetssykehus Håndholdt ultralyd

13 13

14 14 Tverrprofesjonell samspillslæring Utdanningstiltak i jan. 2013 600 studenter fra 6 ulike profesjonsutdanninger inkludert medisin Tverrfaglig samhandlingskompetanse Tema: Samhandling Pasientforløp Tverrfaglig forståelse Meldingsutveksling «Hvordan bidra til at neste ledd i kjeden kan gjør en bedre jobb»

15 15 Forskning for å skape bedre helsetjenester Kvalitet Relevans Universitetet Helsetjenesten Lavest prioritert

16 16 Sykdomsbelastning vs forskningsinnsats

17 17

18 18

19 19 Hva så med stortingsmeldingene? (Forskningsmeldingen og Meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet) Felles samfunnsoppdrag ”Alt henger sammen med alt” Stortingsmeldingene vs. tellekanter/rapportering Stimulere til tverrsektorielt samarbeid Alle norske enkeltmiljøer er små Helsetjenesten og utdanningssektoren - store offentlige ressurser - organiseringen er lite forskningsbasert

20 20 Helsetjenesten kan bidra til et godt liv men den skaper det ikke


Laste ned ppt "1 Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google