Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig Slørdahl (NTNU) OK

2 Bedre helse og velferd - et spørsmål om kompetanse

3

4 The global challenge Figure 7

5 Hva er utfordringene? Befolkningens sammensetning og behov endres
Tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

6 Helseutgifter (2009): 229 mrd BNP Fastlands Norge 3 1 Ca. 10 %
Primærhelsetjeneste + Spesialisthelsetjeneste Helseutgifter (2009): 229 mrd Ca. 10 % Investeringer + Drift Morgendagens+ pasienter (FOU) Dagens pasienter BNP Fastlands Norge Psykisk helsevern/+ rusbehandling Somatikk 3 1 Kostnad døgnopphold Kostnad dagbehandling og poliklinikk +

7 Helse- og omsorgsdepartementet Kunnskaps- departementet
Alternative modeller for enhetlig ledelse

8 Trondheim helseklynge
Infrastruktur for samarbeidsprosjekt Initierer og leder prosesser med å skape samarbeidsprosjekt Eks.: SeSam, SeVel og utdanning

9 Eksempler på forskningsprosjekt
Samarbeid sykehus, kommune og universitet Slagenhet med oppfølging i kommunen (Fjærtoft,Indredavik) The Trondheim Model / Søbstad intermediærenhet (Garåsen) Samhandlingsskjeden kronisk syke / Helhetlig pasientforløp til eget hjem (Grimsmo, Garåsen) Trondheim Hip fracture Trial / orto-geriatristudien med utvidet geriatrisk oppfølging (Slettvold)

10 Utvidet kunnskapsgrunnlag
Innovasjonsbehov Felles initiativ fra helsetjeneste og universiteter Utvidet kunnskapsgrunnlag Kommuneprofiler - grunnlag for forebyggende arbeid HUNT ( ) - eks. utvikling fedme menn år

11 Rekrutteringsutfordringen – basert på framskriving av dagens drift
Balanse i arbeidsmarkedet for sykepleiere, leger og helsefagarbeider fram mot 2030(HELSEMOD)

12 Spesialistutdanning / phd
Jobbgliding mellom tjenestenivå mellom fag Grunnutdanning Turnus Spesialistutdanning / phd Oppgavefordeling mellom lokalsykehus og universitetssykehus Ny kunnskap Håndholdt ultralyd

13

14 Tverrprofesjonell samspillslæring
Utdanningstiltak i jan studenter fra 6 ulike profesjonsutdanninger inkludert medisin Tverrfaglig samhandlingskompetanse Tema: Samhandling Pasientforløp Tverrfaglig forståelse Meldingsutveksling «Hvordan bidra til at neste ledd i kjeden kan gjør en bedre jobb»

15 Forskning for å skape bedre helsetjenester
Kvalitet Universitetet Helsetjenesten Lavest prioritert Relevans

16 Sykdomsbelastning vs forskningsinnsats

17

18

19 Hva så med stortingsmeldingene
Hva så med stortingsmeldingene? (Forskningsmeldingen og Meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet) Felles samfunnsoppdrag ”Alt henger sammen med alt” Stortingsmeldingene vs. tellekanter/rapportering Stimulere til tverrsektorielt samarbeid Alle norske enkeltmiljøer er små Helsetjenesten og utdanningssektoren - store offentlige ressurser - organiseringen er lite forskningsbasert

20 Helsetjenesten kan bidra
til et godt liv men den skaper det ikke


Laste ned ppt "Tverrsektorielt forskningssamarbeid mellom sykehus, universitet og kommune for bedre helse og helsetjenester Gunnar Bovim (Helse Midt-Norge RHF) Stig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google