Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving
Presentasjon på x-y og z konferansen Bergen 13. Januar Harald Johnsen

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING, LITT OM PROSESSEN DELTAKERE
HVA STANDARDEN OMHANDLER HVA ER IKKE MED I STANDARDEN EKSEMPLER FRA STANDARDEN NÅR STANDARDEN IKKE KAN BENYTTES

3 Bakgrunn Startet opp som et forsalg i SLG forumet
Kontaktet Norsk Standard Nedsatte en arbeidsgruppe og valgte leder Samlet inn penger Startet arbeidene med kartlegging Så utarbeidelsen av selve standarden Det skulle være konsensus i gruppa Standarden har vært ute på høring

4 Deltakere Følgende har vært representert KS – bedrift
VA og VVS produsentene Hafslund Nett Telenor Hafslund Varme (Norsk Fjernvarmeforening) Post- og teletilsynet REN Norsk Vann Høyspent as Bærum kommune Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Vegdirektoratet Oslo kommune Norconsult Standard Norge

5 Ny standard er snart klar

6 Standarden omhandler krav om avstander

7 Standarden omhandler Grunnleggende krav, minimumsavstander og anbefalt innbyrdes plassering for ledninger i grunnen. Bestemmelsene er viktig for funksjon og vedlikehold av anleggene. Avstandskravene gjelder for: Vann og avløpsledninger Fjernvarme- og fjernkjøling Gassledning Ledning for avfallssug Kabler strøm; elektronisk kommunikasjon (ekom) Krav og målsetninger er først angitt for hvert av fagene. Standarden angir også anbefalte samordnede fagkombinasjoner tilpasset flere vanlige gate- eller vegtyper.

8 Overdekning er ikke med

9 Standarden omhandler…..
Litt generelt om plassering i vei Krav og målsetninger til de ulike aktørene Forhold der det er trangt Nærføring til andre aktører Plassering i ulike type gatetverrsnitt

10 HMS er ikke med

11 Avstandskrav i VA - grøfter

12 VA- grøfter ved trange forhold
Tegnforklaring 1 profillinje (terreng, veg) 2 kryssende konstruksjoner, rør og lignende 3 kabler, rør og lette konstruksjoner på et høyere nivå DN mm a b c g h q min maks 200 150 ≥ 200 ≥1000 500 - 225 250 350 700 425 400 1200

13 Avstandskrav i kabelgrøfter

14 Avstandskrav for fjernvarme og fjernkjøling

15 Gate med fortau og hus på begge sider
Tegnforklaring A: Hovedføringer strøm og ekom B: Fundamenter og trær C: Sandfang D: VA E: FV og FK F: Strøm og ekom

16 Når en ikke kan tilfredsstille avstandskravene

17 Der standarden kommer til kort
Ta kontakt med aktuelle ledningseiere i en tidlig fase Vær konstruktiv, og se på ulike løsninger sammen med de som er berørt Det kan være fullt

18 Viktig med dokumentasjon

19 Noen ganger er det veldig enkelt 
Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google