Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving Presentasjon på x-y og z konferansen Bergen 13. Januar Harald Johnsen s.1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving Presentasjon på x-y og z konferansen Bergen 13. Januar Harald Johnsen s.1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving Presentasjon på x-y og z konferansen Bergen 13. Januar Harald Johnsen s.1

2 Innholdsfortegnelse s.2 1INNLEDNING, LITT OM PROSESSEN 2DELTAKERE 3HVA STANDARDEN OMHANDLER 4HVA ER IKKE MED I STANDARDEN 5EKSEMPLER FRA STANDARDEN 6NÅR STANDARDEN IKKE KAN BENYTTES

3 Bakgrunn Startet opp som et forsalg i SLG forumet Kontaktet Norsk Standard Nedsatte en arbeidsgruppe og valgte leder Samlet inn penger Startet arbeidene med kartlegging Så utarbeidelsen av selve standarden Det skulle være konsensus i gruppa Standarden har vært ute på høring s.3

4 Deltakere Følgende har vært representert –KS – bedrift –VA og VVS produsentene –Hafslund Nett –Telenor –Hafslund Varme (Norsk Fjernvarmeforening) –Post- og teletilsynet –REN –Norsk Vann –Høyspent as –Bærum kommune –Maskinentreprenørenes forbund (MEF) –Vegdirektoratet –Oslo kommune –Norconsult –Standard Norge s.4

5 Ny standard er snart klar s.5

6 Standarden omhandler krav om avstander s.6

7 Standarden omhandler Grunnleggende krav, minimumsavstander og anbefalt innbyrdes plassering for ledninger i grunnen. Bestemmelsene er viktig for funksjon og vedlikehold av anleggene. Avstandskravene gjelder for: Vann og avløpsledninger Fjernvarme- og fjernkjøling Gassledning Ledning for avfallssug Kabler –strøm; –elektronisk kommunikasjon (ekom) Krav og målsetninger er først angitt for hvert av fagene. Standarden angir også anbefalte samordnede fagkombinasjoner tilpasset flere vanlige gate- eller vegtyper. s.7

8 Overdekning er ikke med s.8

9 Standarden omhandler….. Litt generelt om plassering i vei Krav og målsetninger til de ulike aktørene Forhold der det er trangt Nærføring til andre aktører Plassering i ulike type gatetverrsnitt

10 HMS er ikke med s.10

11 Avstandskrav i VA - grøfter s.11

12 VA- grøfter ved trange forhold s.12 Tegnforklaring 1 profillinje (terreng, veg) 2 kryssende konstruksjoner, rør og lignende 3 kabler, rør og lette konstruksjoner på et høyere nivå DN mm a mm b mm c mm g mm h mm q mm minmaks200 150≥ 200≥1000500 -225250200150≥ 200≥1000500 225350 250150≥ 200≥1000500 350700425400150≥ 200≥1000500 7001200500 150≥ 200≥1000500 1200-500 150≥ 200≥1000500

13 Avstandskrav i kabelgrøfter

14 Avstandskrav for fjernvarme og fjernkjøling

15 Gate med fortau og hus på begge sider s.15 Tegnforklaring A: Hovedføringer strøm og ekom B: Fundamenter og trær C: Sandfang D: VA E: FV og FK F: Strøm og ekom

16 Når en ikke kan tilfredsstille avstandskravene s.16

17 Der standarden kommer til kort Ta kontakt med aktuelle ledningseiere i en tidlig fase Vær konstruktiv, og se på ulike løsninger sammen med de som er berørt Det kan være fullt s.17

18 Viktig med dokumentasjon s.18

19 Noen ganger er det veldig enkelt s.19 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ny Standard Samordning av ledninger i grunnen Del 1: Avstandskraving Presentasjon på x-y og z konferansen Bergen 13. Januar Harald Johnsen s.1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google