Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historikk Oppdrettsnæringa starta med Bergstø på Øyerhamn, Varaldsøy i lag med Ivar Heggen frå Valldal Ca 1962 Kvinnherad har i dag 37 lokalitetar for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historikk Oppdrettsnæringa starta med Bergstø på Øyerhamn, Varaldsøy i lag med Ivar Heggen frå Valldal Ca 1962 Kvinnherad har i dag 37 lokalitetar for."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Historikk Oppdrettsnæringa starta med Bergstø på Øyerhamn, Varaldsøy i lag med Ivar Heggen frå Valldal Ca 1962 Kvinnherad har i dag 37 lokalitetar for oppdrett - dei fleste er i bruk. 8 større firma er etablert i tillegg til fleire mindre selskap 1985 var produksjonskostnadene kr 70 Pr kg, i 2003 kr 15 Pr kg og no mellom kr 25 og kr 30 Pr kg.

3 Fakta frå fiskeridirektoratet
De siste oppdaterte tallene Fiskeridirektoratet har, viser at det i 2015 har rømt til sammen laks og regnbueørret i Hordaland. Vi har totalt fått inn åtte meldinger om rømminger i fisk rømte før uværet «Nina». regnbueørret fra Sjøtroll Havbruk sitt anlegg ved Angelskår i Osterfjorden( ikkePd-virus) steril laks fra Fyllingsnes sitt anlegg ved Ospeneset i Lindås 2200 steril laks fra Eide Fjordbruk sitt anlegg ved Hågardsneset i Kvinnherad laks fra Engesund Fiskeoppdrett sitt anlegg ved Leirvika i Masfjorden Ukjent antall laks fra Eide Fjordbruk sitt anlegg ved Brandaskuta i Kvinneherad Ukjent antall laks fra Blom Fiskeoppdrett sitt anlegg ved Otterholmen i Radøy Ukjent antall laks fra Bolaks sitt anlegg ved Lyngnes i Fusa Til sammen blir dette rundt rømte laks og regnbueørret. I tillegg rømte laks fra Marine Harvest sitt anlegg ved Høysteinen i Varaldsøy før stormen. Denne rømminga kan ha pågått siden slutten av desember I merden var det laks på 2,8 kg. Kr 500 Pr fisk for de som leverer. Det har altså rømt totalt fisk i Hordaland i desember-januar.

4 Rømming Beredskap for rømt fisk Nullvisjon frå næringa si side
Rømmingsutval nedsett i 2005 Ukjente rømminger - Fiskeridirektoratet: «Fiskeridirektoratet har fått inn enkelte meldinger om mistanke om rømming også fra andre steder i landet, men vi vet ikke om det har rømt fisk og om eventuelt antall ennå. Det kan også være fisk i sjøen fra ukjente rømminger. Vi ber om at alle melder fra på døgnåpen telefon, 03415, dersom de observerer eller fanger fisk som ser ut til å være rømt oppdrettsfisk».

5 Lakselus Villfanga leppefisk som rensefisk
Rognkjeks som rensefisk - oppdrettarar produserer sjølv. Den er langt meir effektiv enn vill-fanga leppefisk som er inaktiv om vinteren. Utvide tida på land slik at fisken veg 1 kg ved utsetting. (Øyerhamn på Varaldsøy har planar) I 2013 og 2014 : omtrent like mykje lus, men meir bruk av rensefisk og hydrogenperoksid for å nå måla.

6 35 600 fisk tatt i gjenfangst ( FISKERIDIREKTORAT)
Det ble etablert mottaksordninger sju ulike steder i fylket med dusør fra 50 til 500 kroner per fisk. Hvor mye oppdrettsselskapene vil gi i dusør, er frivillig. Oppdretterne skal rapportere til Fiskeridirektoratet hvilke tiltak de har satt i verk for gjenfangst og resultatene av gjenfangsten. Pålegg om gjenfangst Fiskeridirektoratet har gitt Sjøtroll Havbruk pålegg om å overvåke vassdragene i området og ta ut fisk der dette er mulig. De har vurdert tilsvarende pålegg i andre saker, men har i samråd med fylkesmannen, valgt å avvente situasjonen. Fylkesmannen vurderer at det er en vesentlig risiko for bifangst av sjøørret. 41 rømminger siden 2013 i Hordaland – ingen har fått bot før .

7 Miljø Havbruksnæringa sitt miljøfond frå 2011(frivillig)
Det vert arbeid med ny forskrift for fellesansvar i Samarbeid mellom næring og myndigheter(obligatorisk) Hardangerfjord villfiskarlag : Interesseorganisasjon for grunn og elveeigar lag og jakt og fiskarforeningar i Granvin, Jondal, Kvinnherad ,Kvam, Odda ,Ullensvang og Ulvik. Arrangør av Hardangerfjordseminar årleg. Fiskeridirektoratet har ansvar for opprydding der eigar ikkje kan ( t.d. ved konkurs)

8 Janfolfol

9 Alternativ til auka produksjon
Opne merdar på kysten som no. Opne merdar offshore vert minst 4 gongar dyrare. Lukka merdar i skjerma farvatn Landbaserte oppdrettsanlegg: NB Store krav til areal og vatn.

10 Pressemelding frå Marine Harvest
Skade på not på oppdrettsanlegg i Kvinnherad kommune har ført til rømming.  Det ble onsdag 7. januar oppdaget hull i en not på Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg Høysteinen i Kvinnherad kommune. Skaden ble umiddelbart utbedret og hendelsen rapportert til Fiskeridirektoratet. Årsaken til og omfanget av hendelsen er foreløpig uklar. I merden var det 166 000 fisk med en snittvekt på 2,8 kg. Et eksternt dykkerselskap har undersøkt alle merdene i anlegget tre ganger med undervannsfartøy etter at det ble meldt bekymring for rømming i området i desember, uten å finne noen skade. Marine Harvest ser svært alvorlig på hendelsen og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandører undersøke hvordan skaden har oppstått. Det er ikke åpnet for utvidet gjenfangstfiske av hensyn til sjøørretbestanden. Marine Harvest ønsker likevel at fanget fisk leveres selskapet. Dette vil kompenseres med NOK 500 per fisk fra anlegget.  Med vennlig hilsen / Best regards ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ola Helge Hjetland

11 Kommunen si rolle Leggje til rette.
Arealavgift er på trappene – få kompensasjon Eigedomsskatten . Med dagens reglar utgjer dette små summar. ROS- analyse Kvinnherad 2014 Beredskap i høve til rømming?.

12

13


Laste ned ppt "Historikk Oppdrettsnæringa starta med Bergstø på Øyerhamn, Varaldsøy i lag med Ivar Heggen frå Valldal Ca 1962 Kvinnherad har i dag 37 lokalitetar for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google