Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fixed Økonomi i Consumer Oppgaver og medarbeidere – høst 2006 Jarle Flaglien – økonomileder (100%) Inger Bårdsen Haviken – Inntektscontroller Telefoni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fixed Økonomi i Consumer Oppgaver og medarbeidere – høst 2006 Jarle Flaglien – økonomileder (100%) Inger Bårdsen Haviken – Inntektscontroller Telefoni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fixed Økonomi i Consumer Oppgaver og medarbeidere – høst 2006 Jarle Flaglien – økonomileder (100%) Inger Bårdsen Haviken – Inntektscontroller Telefoni (100%) Lene Fladager – Inntektscontroller Internett (50%) Kamal Kamboj – Inntektssikring Internett/Telefoni (100%)

2 Økonomileder Fixed Ansvar for utarbeidelse av all finansiell rapportering (månedlig/kvartal, budsjett, guiding/prognose, forretningsplan) for fixed verdikjede i Consumer (P&L ansvar) Ansvar for all inntektscontrolling og inntektssikring i fixed Consumer Etablere og videreutvikle tett relasjon til relevante miljøer i Fixed Økonomi og beslutningsstøtte i Consumer Være den primære bidragsyteren i kostnadseffektiviseringsprosesser iverksatt for hele fixed verdikjede i Consumer Være ansvarlig for å levere et budsjett for hele fixed i Consumer og drive denne prosessen i samarbeid med leder for finansiell rapportering Sikre at SOA Financial close retningslinjer er implementert og etterleves, samt påse at den operasjonelle enheten har fokus på SOA Støtte leder for divisjonen samt økonomidirektør med å påse at Corporate Governance følges og etterleves Evne til å tilegne seg regnskapskompetanse, sette seg inn i praktiske regnskapsproblemstillinger, søke selvstendig løsning og veilede medarbeiderene Identifisere, iverksette og følge opp tiltak knyttet til ledelse, motivasjon, IVS, visjon og verdier Bjørn-slide

3 Oppgaver Fixed litt mer konkret Ansvar for utarbeidelse av all finansiell rapportering (månedlig/kvartal, budsjett, guiding/prognose, forretningsplan) for fixed verdikjede i Consumer (P&L ansvar) –Lage månedsrapport (kostnader fra kostnadsenheten, inntekter internett og telefoni. Døtre må avklares) –Månedlig guiding (sammen med BS) på inntekter – bør få fra ”kostnader” men utarbeides som et samspill slik at volum/inntektsgenererte kostnader blir ivaretatt –Styre budsjettprosess for Fixed verdikjede sammen med Leder for finansiell rapportering og i relasjon med SØ Fixed Ansvar for all inntektscontrolling og inntektssikring i fixed Consumer –Inntektssikring Internett fortsetter som før –Inntektssikring Telefoni ønsker økt fokus på trafikkinntekter, BBT (ATA) og andre findings (evnt. gi Kamal 30 dager på å gjøre en ”research” for å finne fokusområder innenfor Telefoni som bør tas tak i og ta det derfra? –Styrke analysekompetanse på inntektscontrolling som bla innebærer etablering av analysemodell til månedsrapportering. Forståelse for verdikjede krever samarbeid med BS, Kostnader, Fixed, Kundeservice mv –Gjelder i hovedsak Økonomileder Fixed Sikre at SOA retningslinjer er implementert og etterleves, samt påse at den operasjonelle enheten har fokus på SOA –Leder er kontrolleier på Revenue Recognition og skal aktivt pushe eier av inntektsprosessene 1.04 Consumer Telephony og 1.05 Consumer Internet (Nå kun Olav) –Sikre at vi har mest effektive retningslinjer ihht. krav til enhver tid. –Proaktivt søke forbedringer og forenklinger Støtte leder for divisjonen samt økonomidirektør med å påse at Corporate Governance følges og etterleves PROAKTIVT søke forbedring og effektivisering innenfor Økonomi og Fixed –Ansvaret ligger på oss alle!

4 Økonomileder Fixed – Jarle 100% Økonomileveranser/prosesser –Månedsrapportering: –Skriftlig månedsrapport til Fixed –Closing Meeting med SØ Fixed –SOA og Corporate Governance –Guiding av inntekter og kostnader –Økonomidelen av BR-slides –Datterselskaper (ABC og Direkte) –Budsjett/forretningsplan –Koordinering og styring av prosessen i Consumer sammen med leder for finansiell rapportering –Utfordre og verdiøke inntektsprediksjon sammen med Beslutningsstøtte Utvikling/helhet –Etablere og videreutvikle tett relasjon til relevante miljøer i Fixed Økonomi og beslutningsstøtte i Consumer –Være den primære bidragsyteren i kostnadseffektiviseringsprosesser iverksatt for hele fixed verdikjede i Consumer. Krever god kostnadsforståelse innenfor verdikjeden (KS, CRM, WEB, Salg, Marked etc.) –SOA og Corporate Governance er implementert og utvikles Ledelse (medarbeider og fag) –Aktiv deltakelse i ledermøter (Bredbånd og Telefoni enhet samt økonomi) –Identifisere, iverksette og følge opp tiltak knyttet til ledelse, motivasjon, IVS, visjon og verdier –Evne til å tilegne seg regnskapskompetanse, sette seg inn i praktiske regnskapsproblemstillinger, søke selvstendig løsning og veilede medarbeiderene

5 Inntektscontroller – Inger 100% Telefoni som i dag samt… –Tilknytningsinntekter og IFRS på Telefoni som Astri tidligere har gjort –Kollegakontroll av Lene krever forståelse for Internettinntektene –Vi perioriterer overlapp mot telefoni først, og deretter overlapp mot internett –Analysemodellen er viktig!!! –Overlapp mot Internett på mellomlang sikt –Hensikt er å gjøre oss mindre sårbare samt å få andre øyne på det Internett har gjort –Overføring av telefonikompetanse til Lene og Kamal –Sette Kamal inn i utfordringene på trafikkinntektene –Kollegakontroll av Astri utgår Pri 1 – Analysemodellen ferdigstilt

6 Inntektscontroller – Lene 50% Internett inntekt som i dag (ikke 50%) samt… –Kollegakontroll av Inger krever forståelse for telefoniinntektene –Overlapp mot Telefoni vil ta noe tid på kort sikt –Hensikt –å gjøre oss mindre sårbare –å få andre øyne på det Telefoni har gjort i ”uminnelige” tider…og være konstruktivt kritisk til hvordan ting er gjort –Tanker på ”litt lengre” sikt… –KPI – rapportering, BR ”ansvarlig” –Analysemodellen (etablert felles analysemodell for inntekter i Fixed) –Oppfølging av datterselskaper –Kontaktperson ift. prosesser og rapportering –Salgsrapportering overføres til kostnadsenheten Pri 1 – Innsikt Forhandlersalg Mobil Pri 2 – Telefonikompetanse Resterende 50% stilling hos forhandlersalg Mobil på provisjonsoppfølging

7 Inntektssikring – Kamal 100% Inntektssikring på Internett ikke 100% –Fortsette igangsatte inntektssikringsoppgaver –Internett som før –Rabatter og krediteringer er igangsatt –Ta tak i Trafikk telefoni og BBT (ATA)! –Har ”et ben” inn i dette allerede men krever inngående forståelse av telefoni –Bruke tid på kort sikt for å sette seg inn i telefonisiden og finne evnt. fokusområder å ta tak i fremover –Konkret bruke 30 dager på å sette seg inn i Telefoni mtp. å trekke ut relevante områder for videre prosess ift. inntektssikring –Aktivt søke støtte hos leder og mot RA-miljøet i Fixed –Over tid jobbe inn mot inntektscontrolling dersom inntektssikring ikke dekker 100% –Overføring av inntektssikringskompetanse til Jarle Pri 1 – Trafikkinntekter Telefoni

8 Tanker om fremtiden (oppdatert 3/10) Inntekter –Identifisere fokuseringsområder innenfor Telefoni inntektssikring som bør tas tak i –Videreutvikle og effektivisere SOA innenfor Fixed –Opprydding av produktstrukturer –Samt underliggende rabattstrukturer –Etablering av en analysemodell på inntekter vil vurderes over tid –En gjør følgende oppgaver –En controller tar alle PAI-baserte avsetninger og vice versa –En controller tar totalkunderabatt Kostnader –Kritisk gjennomgang av KS –Målstyrer vi KS ihht. strategien på inntekter? –Incitamenter, samhandling osv. osv. –Sammenheng mellom salgsmål og KS-mål… –Innkjøpsproffesjonalisering –Eies av enhet for kostnader. Kontakt med Bjørn Lundbø


Laste ned ppt "Fixed Økonomi i Consumer Oppgaver og medarbeidere – høst 2006 Jarle Flaglien – økonomileder (100%) Inger Bårdsen Haviken – Inntektscontroller Telefoni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google