Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til ny akvakulturlov Fiskeriforum Vest 13. januar 2005 Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til ny akvakulturlov Fiskeriforum Vest 13. januar 2005 Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til ny akvakulturlov Fiskeriforum Vest 13. januar 2005 Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim

2 Verdier fra havet – Norges framtid Oppdrettsloven av 1985 Havbeiteloven av 2000 Den nye loven erstatter… - Lovforslaget viderefører sentrale elementer fra disse lovene, men moderniserer virkemidlene

3 Verdier fra havet – Norges framtid Fokus flyttes fra hvem som eier til hvordan virksomheten drives Framdriftsplan: Høringsfrist 24. januar Ot.prp. før påske (samtidig med St.meld. om marin næringsutvikling) slik at forslaget kan bli behandlet i løpet av Stortingets vårsesjon 2005 Mulig ikrafttredelse 1. januar 2006 Nytt ståsted

4 Verdier fra havet – Norges framtid Oppdrettsloven av 1985 § 6 LAKS OG ØRRET ANDRE ARTER SETTEFISK MATFISK

5 Verdier fra havet – Norges framtid Adgang til overføring og pantsetting av tillatelser for å øke kapitaltilgang og bedre omstillingsevnen Et klarere miljøansvar for virksomhetene fra etablering til avvikling Klare retningslinjer for interesseavveining ved næringens arealbruk i kystsonen Effektivisere ulike sektormyndigheters saksbehandling ved etablering av havbruksvirksomhet, evt. med tidsfrister for forvaltningens behandling Nye generelle virkemidler

6 Verdier fra havet – Norges framtid Ufravikelige krav til forsvarlig miljø Opprydningsplikt ved avvikling Mulighet for krav om økonomisk garanti for gjennomføring av opprydding Obligatoriske miljøundersøkelser samt miljøovervåking Sertifisering av utstyr og anlegg (NYTEK) Beskyttelse av bestemte områder Miljøhensyn

7 Verdier fra havet – Norges framtid Forenkling – effektiv og samordnet saksbehandling

8 Verdier fra havet – Norges framtid Overføring og pantsettelse av tillatelser Frie transaksjoner av tillatelser mellom private Transaksjonenes notoritet og rettslige troverdighet ivaretas gjennom et eget akvakulturregister Fokus på hvordan virksomheten drives Akvakulturregisteret gir oversikten over hvem som er ansvarlige for driften. Innebærer forenkling for næring og forvaltning Gir økt tilgang på kapital og større handlefrihet for næringen

9 Verdier fra havet – Norges framtid Særlig om laks og ørret LAKS OG ØRRET ANDRE ARTER SETTEFISK MATFISK

10 Verdier fra havet – Norges framtid Særlig om laks og ørret… Fokus flyttes fra hvem som eier til hvordan virksomheten drives Taket på hvor mange tillatelser et selskap kan inneha regionalt (50%) og nasjonalt (20%/35%) videreføres i eierbegrensingsforskriften Objektive tildelingsmåter gjennom prekvalifisering og utvelgelse av kvalifiserte søkere gjennom trekning - Høringsinstansene er også forelagt spørsmål om Beredskapshjemmel for tilpasning av produksjon til markedet

11 Verdier fra havet – Norges framtid Forenkling av tildeling – prekvalifisering og trekning Et alternativ til ”skjønnhetskonkurranse” – søkere som er ”gode nok” kan tildeles tillatelse. Ikke ”finsikting” av små nyanser mellom søkerne. –Vil være mer effektivt og tidsbesparende. –Vil spare næring og forvaltning for ressurser. –Innebærer at forvaltningens ressursbruk omdisponeres fra klager og prosesser til økt servicenivå. - Høringsinstansene er også forelagt spørsmål om Bruk av auksjon som metode for fastsettelse av vederlag

12 Verdier fra havet – Norges framtid Fremdriftsplan ny akvakulturlov Høringsfrist 24. januar Innspill kan gis elektronisk på Fiskeri- og kystdepartementets nettsider: www.fkd.dep.no under lenken ”Oppdrett og havbruk”


Laste ned ppt "Forslag til ny akvakulturlov Fiskeriforum Vest 13. januar 2005 Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google