Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS
ASSS Rapport Kultur ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS

2

3 Kap 2 Regnskapsanalyse

4 Kap 3 Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

5 3.8.1 Befolkningsutvikling og prognoser

6 0 – 5 år

7 6 – 15 år

8 67 – 79 år

9 Demografikostnader

10 Kap 4 Kultur

11 Helhetsvurdering av tjenesteområdet
Styringsindikatorene viser at kommunene har satset på kultur i perioden 2007 – 09. I denne perioden økte 8 av 10 kommuner i ASSS-nettverket netto driftsutgifter pr innbygger til kulturtjenesten. Perioden har også vært preget av overgangen til KOSTRA-konserntall. Det er gjennomført opprydding/harmonering av kommunenes regnskapsføring og rapportering med svingninger i nivå på nøkkeltall, styringsindikatorer og gjennomsnitt.

12 Helhetsvurdering - Kulturskolen
Brutto driftsutgifter til kulturskolen viser også at 8 av 10 kommuner bruker mer på dette kulturtilbudet. Inntektene i kulturskolen fra brukerbetaling og eksterne tilskudd/-overføringer varierer en god del og går både opp og ned i perioden. Det har vært en økning i inntektene for 7 av 10 kommuner. Dekningsgraden i kulturskolen har vært stabil på et svært lavt nivå rundt 8,8 %. Dette må være en stor utfordring for de fleste ASSS-kommunene. Her er Tromsø er unntaket med en dekningsgrad på 17.6% i aldersgruppen 6 – 20 år, høyest netto drifts-utgifter og høyest inntektsnivå i forhold til brutto driftsutgifter. De ga de et variert tilbud til en stor andel barn og unge i brukergruppene.

13 Helhetsvurdering - fortsatt
I arbeidet med årets rapport er det også avdekt utfordringer i ”kvaliteten” på de valgte styrings-indikatorene. Kommuner med store investeringer i kulturbygg og idrettsbygg og -anlegg, spesielt for prosjekt som har gått over flere år har fått utfordringer i føring av konsernregnskap og rapportering til KOSTRA. Momsrefusjon, overføring av ubrukte tilskudd fra tidligere år og avskrivninger av kombinasjonsbygg påvirker nøkkeltallene. I føring av konsernregnskap og i KOSTRA-rapporteringen er dette forhold som kommunene må finne gode løsninger på. I 2009 kan det se ut som Tromsø har hatt utfordringer på dette området. Flere kommuner fikk i 09 en stor økning i netto drifts-utgifter til kunstformidling pga sentrale avtaler med Stat og Fylkeskommune.

14 Kap 4 - ASSS Tjenesteprofil - Tromsø

15 Netto driftsutgifter 2007 - 09

16

17

18

19

20 Aktivitet for barn/unge + kulturskoler

21

22

23 Kunstformidling – matkultur?

24 ASSS Sykefravær

25 Kap 4.12 God praksis

26 Rapport 2009 – andre tjenesteprofiler
ASSS Rapport Kultur.doc

27 SLUTT

28

29 Folkebibliotek - kvalitet

30

31


Laste ned ppt "ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google