Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS Rapport 2010 - Kultur ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS Rapport 2010 - Kultur ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS Rapport 2010 - Kultur ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS

2 KS Utko

3 Kap 2 Regnskapsanalyse

4 KS Utko Kap 3 Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk

5 KS Utko 3.8.1 Befolkningsutvikling og prognoser

6 KS Utko 0 – 5 år

7 KS Utko 6 – 15 år

8 KS Utko 67 – 79 år

9 KS Utko Demografikostnader

10 KS Utko Kap 4 Kultur

11 KS Utko Helhetsvurdering av tjenesteområdet Styringsindikatorene viser at kommunene har satset på kultur i perioden 2007 – 09. I denne perioden økte 8 av 10 kommuner i ASSS- nettverket netto driftsutgifter pr innbygger til kulturtjenesten. Perioden har også vært preget av overgangen til KOSTRA-konserntall. Det er gjennomført opprydding/harmonering av kommunenes regnskapsføring og rapportering med svingninger i nivå på nøkkeltall, styringsindikatorer og gjennomsnitt.

12 KS Utko Helhetsvurdering - Kulturskolen Brutto driftsutgifter til kulturskolen viser også at 8 av 10 kommuner bruker mer på dette kulturtilbudet. Inntektene i kulturskolen fra brukerbetaling og eksterne tilskudd/-overføringer varierer en god del og går både opp og ned i perioden. Det har vært en økning i inntektene for 7 av 10 kommuner. Dekningsgraden i kulturskolen har vært stabil på et svært lavt nivå rundt 8,8 %. Dette må være en stor utfordring for de fleste ASSS-kommunene. Her er Tromsø er unntaket med en dekningsgrad på 17.6% i aldersgruppen 6 – 20 år, høyest netto drifts- utgifter og høyest inntektsnivå i forhold til brutto driftsutgifter. De ga de et variert tilbud til en stor andel barn og unge i brukergruppene.

13 KS Utko Helhetsvurdering - fortsatt I arbeidet med årets rapport er det også avdekt utfordringer i ”kvaliteten” på de valgte styrings- indikatorene. Kommuner med store investeringer i kulturbygg og idrettsbygg og -anlegg, spesielt for prosjekt som har gått over flere år har fått utfordringer i føring av konsernregnskap og rapportering til KOSTRA. Momsrefusjon, overføring av ubrukte tilskudd fra tidligere år og avskrivninger av kombinasjonsbygg påvirker nøkkeltallene. I føring av konsernregnskap og i KOSTRA-rapporteringen er dette forhold som kommunene må finne gode løsninger på. I 2009 kan det se ut som Tromsø har hatt utfordringer på dette området. Flere kommuner fikk i 09 en stor økning i netto drifts- utgifter til kunstformidling pga sentrale avtaler med Stat og Fylkeskommune.

14 KS Utko Kap 4 - ASSS Tjenesteprofil - Tromsø

15 KS Utko Netto driftsutgifter 2007 - 09

16 KS Utko

17

18

19

20 Aktivitet for barn/unge + kulturskoler

21 KS Utko

22

23 Kunstformidling – matkultur?

24 KS Utko ASSS Sykefravær 2007 - 09

25 KS Utko Kap 4.12 God praksis

26 KS Utko Rapport 2009 – andre tjenesteprofiler ASSS Rapport 2010 - Kultur.doc

27 KS Utko SLUTT

28 KS Utko

29 Folkebibliotek - kvalitet

30 KS Utko

31


Laste ned ppt "ASSS Rapport 2010 - Kultur ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google