Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse
Morgendagens aktivitetssenter - et forskningsprosjekt Røde Kors, Høgskolen i Telemark , Pensjonistforbundet En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse Røde kors, Høyskolen i Telemark, Røa eldresenter, Pensjonistforbundet, Studenter fra HIAOK Del I: Presentasjon av prosjektet Del II: Inspirasjonssamlinger Del III: Forskningsdelen

2 Formål med Morgendagens aktivitetssenter
Vi har kartlagt hva som skal til for at pensjonister i alle aldersgrupper skal ønske å bruke sine ressurser i Morgendagens aktivitetssenter.

3 Forprosjekt Eldresentrene i dag Forprosjekt foretatt for Pensjonistforbundet av TNS samfunn & politikk Besøk av ulike typer eldre/seniorsenter Samtaler med unge eldre(64-74) Pilot; gruppeintervju Brosjyrer Mail og telefonkontakt Høringer i kommunenes og fylkenes eldreråd Presentasjon av prosjektet Eldresenter- tankegangen er moden for oppussing/unge eldre –ny eldreolle

4 Dagens eldresenter Forprosjekt foretatt for Pensjonistforbundet av TNS samfunn & politikk
Over 80% av respondentene mener at eldre/seniorsentre er et riktig forebyggende virkemiddel for eldre i egen kommune. Nesten 40 % oppgir at de har ett eldresenter i kommunen. Nær 20 prosent har ingen. 74 prosent av kommuner uten eldresenter mener det er behov for slike, mens 41 prosent blant kommuner som har senter mener det er behov for flere. Det er flest eldre/seniorsentre i de største kommunene med over innbyggere. Færrest seniorsentre finner vi i Trøndelag og Nord-Norge hvor 3 av 10 kommuner ikke har dette tilbudet. Flest seniorsentre finner vi i Oslo/Akershus.

5 Dagens eldresenter forts.
Flest kommuner oppgir en gjennomsnittsalder for brukere av seniorsentrene på 80 år. Mellom prosent av seniorsentrene tilbyr kulturell underholdning, håndarbeid og trimtilbud. Kun 40 prosent tilbyr helsefremmende kurs. Kun 13 prosent tilbyr språkkurs. 1 av 4 kommuner (24 prosent) har ikke et eget transporttilbud knyttet til seniorsentrene. Utvikling og nytenking ; hvordan skal eldresenteret utvikles for å bli et fremtidig aktivitetssenter for alle grupper eldre –også de unge eldre. Hva er et aktivitetssenter?

6 Piloten Kaffelattegenerasjonen – en ny eldrerolle
Fortsatt aktiv i samfunnslivet, aktiv aldring, individualistisk livssyn , selvrealisering og engasjement Annet syn på alderdommen og det gode liv Myten om eldre Eldresentrene er for de gamle Vi vil ha en ungdomsklubb for eldre Frivilligheten – passer ikke inn Organisasjonsdeltagelse - vi har det for travelt Eldrerådene – hva er det ? Uten pensjonistene stopper Norge nytt Vi har så fulle dager Uten pensjonistene stopper Norge Myten om eldre Eldresenter – du trår over en terskel. Da er du gammel. Vi vil ha en ungdomsklubb for eldre

7 Morgendagens aktivitetssenter
Hvem er morgendagens pensjonister? Vs dagens pensjonister Hvordan tror dere pensjonistene har det i dag? Hva forbinder morgendagens pensjonistene med eldresentrene/aktivitetssenter? Hvordan ser dere for dere morgendagens aktivitetssenter? Hva med morgendagens frivillighet? Hva ønsker morgendagens eldre å bruke tiden på?

8 Fra presentasjon til inspirasjonsmøter
100 Inspirasjonssamlinger i hele Norge Hensikt Gjensidig informasjon, - og kunnskapssutveksling Ringer i vannet Dialog lokalt Spre de gode eksemplene Holdningsendring Budskap Det er prosessen lokalt som avgjør – ikke aktivitetene Fra eldresenter til aktivitetssenter Betydningen av frivillig deltagelse Frivillig deltagelse og folkehelse + unge eldre = Lokal bærekraft Eldre + frivillighet = lokal bærekraft Politikere, ansatte og administrasjon i kommunene, eldrerådene, andre organisasjoner lokalt, eldrerådene og pensjonistforeninger

9 Utfordringene er Brukernes gjennomsnittsalder er ofte godt over 75 år
Unge eldres rolleforståelse Mangel på nytenking/utvikling av sentrene Tiltakene og tilbudene er i liten grad fundamentert i utredninger og behovsanalyser lokalt Liten dialog med, og informasjon til, eldre Manglende samarbeid mellom kommunene og organisasjonene lokalt Lite koordinerte og fragmenterte tiltak - tiltakene prater ikke med hverandre For lite kunnskap om hva andre driver på med Økonomi – lite forutsigbarhet og langsiktighet i tiltakene En eller flere til å holde ånden over prosjektene, Nok ansatte, godt koordinert, samarbeid på tvers, utredninger bunnen, når ut med informasjonen,

10 Alle steder har noe å bygge på
Lokal forankring og eierskap Samarbeid og dialog: Nettverksbygging lokalt Kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling Utviklere og drivere av aktivitetssenter må spørre seg selv Morgendagens eldre har andre krav og ønsker for sin pensjonisttilværelse, hvem er de eldre hos oss og hvilke behov har de? Hva er hensiktsmessige aktivitetsarenaer for eldre i vår kommune Hvilke aktører bør vi, og hvordan bør vi, samarbeide her hos oss Hvordan bør vi utvikle oss og hvor får vi støtte til nytenkning organisering Hvordan lykkes Kunnskap som plattform for utviklingen Alle organisasjonene lokalt må engasjere seg ; Lokal profil Brukernes aktive deltakelse og eierskap i prosjektet avgjørende Behovsrettede tilbud må med Aktivitetssenteret må løses ved hjelp av frivillighet Generasjonssamarbeid Noen til å koordinere det hele Utfordrende for lokalsamfunnsdemokratiet og nå målene om bedre folkehelse, økt satsing på forebygging og frivillig deltagelse Tusenhjemmet Bodø, Manglerud gård treffsenter 60 + og Stoppestedet på Lilleaker i Oslo og Naustdal kommune,

11 Seniorkraft En samfunnsgevinst – men hvordan. Hva med de unge eldre
Seniorkraft En samfunnsgevinst – men hvordan? Hva med de unge eldre? Vi sløser med samfunnsressursene «Ingen har spurt meg» Tørre å spørre andre spørsmål Tenke nytt ; andre aktiviteter Vi må også samarbeide på nye måter Nye tilnærmelser – nye rekrutteringsmetoder Organisere oss annerledes – også lokalt Informere på andre måter Veien videre i prosjektet Bruke forskningsresultatene til å inspirere videre, spre kunnskaper og endre rolleforståelse hos unge eldre Fokusgruppeintervju Frokostmøte Rapport Modell Utstillingsvindu Bety noe for andre, fortsatt deltagelse i samfunnet og betydelig bedre helse selv ;nærmiljøet, kommunen


Laste ned ppt "En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google