Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morgendagens aktivitetssenter - et forskningsprosjekt Røde Kors, Høgskolen i Telemark, Pensjonistforbundet En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morgendagens aktivitetssenter - et forskningsprosjekt Røde Kors, Høgskolen i Telemark, Pensjonistforbundet En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morgendagens aktivitetssenter - et forskningsprosjekt Røde Kors, Høgskolen i Telemark, Pensjonistforbundet En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse

2 Formål med Morgendagens aktivitetssenter Vi har kartlagt hva som skal til for at pensjonister i alle aldersgrupper skal ønske å bruke sine ressurser i Morgendagens aktivitetssenter. 2

3 Forprosjekt Eldresentrene i dag Forprosjekt foretatt for Pensjonistforbundet av TNS samfunn & politikk Besøk av ulike typer eldre/seniorsenter Samtaler med unge eldre(64-74) Pilot; gruppeintervju Brosjyrer Mail og telefonkontakt Høringer i kommunenes og fylkenes eldreråd Presentasjon av prosjektet 3

4 Dagens eldresenter Forprosjekt foretatt for Pensjonistforbundet av TNS samfunn & politikk Over 80% av respondentene mener at eldre/seniorsentre er et riktig forebyggende virkemiddel for eldre i egen kommune. Nesten 40 % oppgir at de har ett eldresenter i kommunen. Nær 20 prosent har ingen. 74 prosent av kommuner uten eldresenter mener det er behov for slike, mens 41 prosent blant kommuner som har senter mener det er behov for flere. Det er flest eldre/seniorsentre i de største kommunene med over 20 000 innbyggere. Færrest seniorsentre finner vi i Trøndelag og Nord-Norge hvor 3 av 10 kommuner ikke har dette tilbudet. Flest seniorsentre finner vi i Oslo/Akershus.

5 Dagens eldresenter forts. Flest kommuner oppgir en gjennomsnittsalder for brukere av seniorsentrene på 80 år. Mellom 80-90 prosent av seniorsentrene tilbyr kulturell underholdning, håndarbeid og trimtilbud. Kun 40 prosent tilbyr helsefremmende kurs. Kun 13 prosent tilbyr språkkurs. 1 av 4 kommuner (24 prosent) har ikke et eget transporttilbud knyttet til seniorsentrene. 5

6 Piloten Kaffelattegenerasjonen – en ny eldrerolle Fortsatt aktiv i samfunnslivet, aktiv aldring, individualistisk livssyn, selvrealisering og engasjement Annet syn på alderdommen og det gode liv Myten om eldre Eldresentrene er for de gamle Vi vil ha en ungdomsklubb for eldre Frivilligheten – passer ikke inn Organisasjonsdeltagelse - vi har det for travelt Eldrerådene – hva er det ? Uten pensjonistene stopper Norge 6

7 Morgendagens aktivitetssenter Hvem er morgendagens pensjonister? Vs dagens pensjonister Hvordan tror dere pensjonistene har det i dag? Hva forbinder morgendagens pensjonistene med eldresentrene/aktivitetssenter? Hvordan ser dere for dere morgendagens aktivitetssenter? Hva med morgendagens frivillighet? Hva ønsker morgendagens eldre å bruke tiden på? 7

8 Fra presentasjon til inspirasjonsmøter 100 Inspirasjonssamlinger i hele Norge Hensikt Gjensidig informasjon, - og kunnskapssutveksling Ringer i vannet Dialog lokalt Spre de gode eksemplene Holdningsendring Budskap Det er prosessen lokalt som avgjør – ikke aktivitetene Fra eldresenter til aktivitetssenter Betydningen av frivillig deltagelse Frivillig deltagelse og folkehelse + unge eldre = Lokal bærekraft 8

9 Utfordringene er Brukernes gjennomsnittsalder er ofte godt over 75 år Unge eldres rolleforståelse Mangel på nytenking/utvikling av sentrene Tiltakene og tilbudene er i liten grad fundamentert i utredninger og behovsanalyser lokalt Liten dialog med, og informasjon til, eldre Manglende samarbeid mellom kommunene og organisasjonene lokalt Lite koordinerte og fragmenterte tiltak - tiltakene prater ikke med hverandre For lite kunnskap om hva andre driver på med Økonomi – lite forutsigbarhet og langsiktighet i tiltakene 9

10 Alle steder har noe å bygge på Lokal forankring og eierskap Samarbeid og dialog: Nettverksbygging lokalt Kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling Utviklere og drivere av aktivitetssenter må spørre seg selv Morgendagens eldre har andre krav og ønsker for sin pensjonisttilværelse, hvem er de eldre hos oss og hvilke behov har de? Hva er hensiktsmessige aktivitetsarenaer for eldre i vår kommune Hvilke aktører bør vi, og hvordan bør vi, samarbeide her hos oss Hvordan bør vi utvikle oss og hvor får vi støtte til nytenkning organisering Hvordan lykkes Kunnskap som plattform for utviklingen Alle organisasjonene lokalt må engasjere seg ; Lokal profil Brukernes aktive deltakelse og eierskap i prosjektet avgjørende Behovsrettede tilbud må med Aktivitetssenteret må løses ved hjelp av frivillighet Generasjonssamarbeid Noen til å koordinere det hele

11 Seniorkraft En samfunnsgevinst – men hvordan? Hva med de unge eldre? Vi sløser med samfunnsressursene «Ingen har spurt meg» Tørre å spørre andre spørsmål Tenke nytt ; andre aktiviteter Vi må også samarbeide på nye måter Nye tilnærmelser – nye rekrutteringsmetoder Organisere oss annerledes – også lokalt Informere på andre måter Veien videre i prosjektet Bruke forskningsresultatene til å inspirere videre, spre kunnskaper og endre rolleforståelse hos unge eldre Fokusgruppeintervju Frokostmøte Rapport Modell Utstillingsvindu


Laste ned ppt "Morgendagens aktivitetssenter - et forskningsprosjekt Røde Kors, Høgskolen i Telemark, Pensjonistforbundet En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google