Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid mellom 9 likeverdige partnere om areal, transport og miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid mellom 9 likeverdige partnere om areal, transport og miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid mellom 9 likeverdige partnere om areal, transport og miljø

2 Avtalebasert Ingen myndighetsoverføring til samarbeidet De enkelte kommunestyrer og fylkestinget gjør selvstendige vedtak Konsensusbasert Felles saksfremlegg til by-/kommunestyrene og fylkestinget ved viktige beslutninger

3 Kilde: SSB, juni 2014 SSBs befolkningsutvikling Buskerudbyen er Norges femte største byregion Er forventet å vokse nest raskest i landet

4 Behov for endret transportfordeling for å unngå kø, kork og kaos Krav i Nasjonal Transportplan at trafikkveksten i de største byområdene må hovedsakelig tas av kollektiv, sykkel og gange

5 Buskerudbysamarbeidets resultater 1.Felles areal- og transportplan 2013 – 2023 2.Buskerudbyen prioritert nasjonalt blant ni større byområder (NTP – bymiljøavtaler) 3.Buskerudbypakke1 (2010 – 2013) 280 mill.kr. fra staten i belønningsmidler. Ny avtale 2014-17: 308 mill. 4.Grunnlag for Buskerudbypakke2.

6 Areal- og transportplanen Visjon: Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurranse- kraftig byregion av betydelig nasjonal interesse Hovedmål Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere - Bidra til at trafikkveksten i persontrafikken skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gange. Mål for transport fram mot 2023: - Dobling i andel kollektivreisende - Dobling i andel syklende - Flere går Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutvikling og transportsystemet.

7 Sykkel i Buskerudbyen Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at i Norge står sykkelen for 4,2 % av alle reiser. I Buskerudbyen: Mål for sykling i Buskerudbyen: Sykkeltrafikken i Kongsberg skal være minimum 15 % i 2023. Sykkeltrafikken i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker skal være minimum 8 % i 2023 Delmål: Legge til rette for sykling til jobb, skole, fritidsaktiviteter og handling Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 80 % av barn og unge som ikke har skoleskyss skal gå eller sykle til og fra skolen BuskerudbyenKongsbergØvre EikerNedre EikerDrammenLier 4,59,94,13,833,6

8 Buskerudbyen og Sykle til Jobben Avtale med Bedriftsidretten om at alle private og offentlige virksomheter i de fem kommune får delta gratis. Markedsføring BB-sekretariatet bidrar i arbeidet med markedsføring: Det står spesifikk i innbydelse til alle i buskerudbyen at de ikke skal betale, nyhetsartikkel på sykletiljobben. no og nyhetsbrev. Buskerud Bedriftsidrett stiller på lokalt arrangement NBIJ sender ut lokaltilpasset og skreddersydd invitasjon til bedriftsidrettslag og virksomheter i Buskerudbyen Mulighet for krysspublisering av relevante artikler på partneres nettsider Nasjonale og lokal premiering

9 Aksjonens målsetting Mål: 2 500 deltakere i Buskerudbyen. Delmål: Færre skal kjøre bil til jobb Sette fokus på sykling som et godt alternativ til bil for innbyggerne i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg Økt helsegevinst for deltakerne Samarbeidsmål: Økt samarbeid med næringslivet for å oppnå endring i transportmønsteret Økt engasjement hos partnerne

10

11 Hvordan jobber vi med Sykle til Jobben Partnerne i Buskerudbyen utpeker en eller flere kontaktpersoner i egen organisasjon. Denne personen organiserer aktiviteter og kampanjer for å få flest mulig til å delta. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Buskerud Bedriftsidrett. Bedriftsidretten promoterer aksjonen mot næringslivet ellers. Partnernes kontaktpersoner kommer med innspill på mulige deltakerbedrifter i de ulike kommunene. Buskerudbysamarbeidet oppfordrer alle ledere til å oppmuntre og tilrettelegge for at deres ansatte deltar i aksjonen. Noen av partnerne har hatt konkurranser seg imellom – Øvre Eiker/Nedre Eiker. Intern konkurranse mellom partnerne (antall ansatte som deltar) Kontaktpersonene er i løpende dialog med Bedriftsidretten og har ansvaret for premier og premiering.

12

13

14 Aksjonens resultater Deltakertall i de fem kommunene har variert kraftig de årene Buskerudbysamarbeidet har vært involvert i aksjonen; 2011: 3 000 deltakere 2012: 1 100 deltakere 2013: 1 697 deltakere 2014: 1 679 deltakere

15

16 Aksjonens resultater Spørreundersøkelse - Svarene distribuerer til partnerne som kan bruke resultatene i konkret drift og vedlikeholds arbeid. Kjennetegn ved deltakerne av undersøkelsen Til sammen har 808 personer (43% - svarprosent) gjennomført undersøkelsen i Buskerud. Av disse var 61 % kvinner og 39 % menn. Den største aldersgruppen er deltakere mellom 51 og 60 år (28 %). 73 % av deltakerne har utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. 61 % av deltakerne er ansatt i en offentlig virksomhet, 34 % i en privat virksomhet. 28 % av deltakerne jobber innen helse og omsorg. 21 % av deltakerne sitter i en lederposisjon. 55 % av deltakerne arbeider i virksomheter med mer enn 50 ansatte.

17 Aksjonens resultater Deltakernes sykkelhverdag 33 % av deltakerne bor 10 km eller lenger unna arbeidsplassen sin. 43 % av deltakerne bor 2 – 5 km unna arbeidsplassen sin. 8 % av deltakerne benytter ikke sykkel vanligvis. Om lag 60 % oppgir at de benytter sykkel på fritiden og til og fra jobb. 3 % benytter el-sykkel til og fra jobb, og 34 % vil vurdere å bruke el- sykkel i fremtiden. 77 % oppgir at de har tilstrekkelige parkeringsmuligheter for sykkelen der de ferdes. 80 % foretrekker å sykle på fortauet/gang-sykkelvei.

18


Laste ned ppt "Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid mellom 9 likeverdige partnere om areal, transport og miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google