Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«EAs Prosjektoppskrift» En oversikt over prosjektprosessen i EA og Prosjektmodellens styrende dokumenter Oppdatert 22.08.2014 Marianne M. Rieber-Mohn «EAs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«EAs Prosjektoppskrift» En oversikt over prosjektprosessen i EA og Prosjektmodellens styrende dokumenter Oppdatert 22.08.2014 Marianne M. Rieber-Mohn «EAs."— Utskrift av presentasjonen:

1 «EAs Prosjektoppskrift» En oversikt over prosjektprosessen i EA og Prosjektmodellens styrende dokumenter Oppdatert 22.08.2014 Marianne M. Rieber-Mohn «EAs Prosjektoppskrift» En oversikt over prosjektprosessen i EA og Prosjektmodellens styrende dokumenter Oppdatert 22.08.2014 Marianne M. Rieber-Mohn Eiendomsavdelingen (EA)

2 Mål og mening med Prosjektoppskriften: Ideen er at denne «Prosjektoppskriften» skal vise hvordan arbeidsflyten er når man gjennomfører et byggeprosjekt i henhold til EA sin Prosjektmodell. Prosjektoppskriften skal også vise hvordan man lager og håndterer/arkiverer de ulike styrende dokumentene som prosjektmodellen legger opp til. Prosjektmodellen er vist i figuren under.

3 6. Opprette sak i Ephorte Output: Ephorte- saksnr som skal inn i mandat 6. Opprette sak i Ephorte Output: Ephorte- saksnr som skal inn i mandat 1. Tildeler prosjekt til PL PE PL 2. Lage Mandat i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/adm/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektstyring/index.html.https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/adm/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektstyring/index.html Prosjektmandatet lagres i mappe 0. i prosjektarkivet. 2. Lage Mandat i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/adm/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektstyring/index.html.https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/adm/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektstyring/index.html Prosjektmandatet lagres i mappe 0. i prosjektarkivet. 3. Sende mandat per mail til PE og PØ. 7. Oppdatere word- versjonen av PM med ePhorte- nummer. Laste opp PM og ØO i ePhorte og sende de til godkjenning av PE. 8. Godkjenne PM og ØO i ePhorte og videresende det til ???. Nivå 3 for opprettelse av Prosjektmandat (PM) PØ 4. Innkalle og forberede oppstartsmøte med PL og PE. Tenk gjennom: budsjett, rapportering osv Generere prosjektnummer. 4. Innkalle og forberede oppstartsmøte med PL og PE. Tenk gjennom: budsjett, rapportering osv Generere prosjektnummer. Spørsmål: i i i 5. Gjennomføre økonomisk oppstartsmøte med PL og PE. Nødvendige endringer foreslås til mandat. Gjennomgå dokument «økonomisk oppstart» (ØO). PL mottar prosjektnummer. Kan nå starte prosjektarbeidet! PO Før prosjekt 1.Hvor permanent er mandatet? Hva skal til for at det endres? 2.Hvem skal ha kopi av mandatet? Forvaltning, D&V? Renskrive dokumentet «Økonomisk Oppstart» og sende det per mail til PL.

4 PE PL 1. Har mottatt prosjektnr. fra PØ og kan starte prosjekt- arbeidet Nivå 3 for opprettelse av Prosjektplan (PP) Innkjøp 5. Oppdatere word- dokumentet med nødvendige endringer. Laste opp PP i Ephorte og sende det til godkjenning av PE. 6. Godkjenne PP i ePhorte i i 7. Forberede anbuds- forespørsel. Jobbe sammen med innkjøp. PO Etablering og prosjektering A Bistå PL med dokumenter som er nødvendige for anbuds- forespørsel 8. Utlyse anbuds- forespørsel 2. Lage Prosjektplan i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Prosjektmandatet lagres i mappe 0. i prosjektarkivet. 2. Lage Prosjektplan i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Prosjektmandatet lagres i mappe 0. i prosjektarkivet. 4. Møte med PL og PE hvor man går gjennom PP og PE påpeker evt. nødvendige endringer. 3. Sende PP per mail til PE og innkalle til kort møte.

5 PE PL 1. Motta tilbud fra Amesto og kvalitetssikre tilbydere. Informere PL Nivå 3 for opprettelse av Godkjenne Bestilling (GB) Innkjøp 5. Oppdatere word- dokumentet med nødvendige endringer. Laste opp GB i ePhorte og sende det til godkjenning av PE. 6. Godkjenne GB i ePhorte i i 7. Forberede Kontraktsmøte A Anskaffelse K Forberede kontrakts- dokumenter. 8. Holde kontraktsmøte 3. Lage Godkjenne Bestilling (GB) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 3. Lage Godkjenne Bestilling (GB) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 5. Møte med PL og PE hvor man går gjennom GB og PE påpeker evt. nødvendige endringer. 4. Sende GB per mail til PE og innkalle til kort møte. 2. Vurdere tilbudene. Velge tilbyder i samarbeid med innkjøp.

6 PE PL Nivå 3 for opprettelse av Overlevering til D&V (ODV) D&V 5. Oppdatere word- dokumentet med nødvendige endringer. Laste opp ODV i ePhorte og sende det til godkjenning av PE. 6. Godkjenne ODV i ePhorte i i 7. Forberede Overtakelses- befaring K Bygging O Forberede seg til overtakelses- befaring 8. Holde overtakelses- befaring 3. Lage Overlevering til D/V (ODV) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 3. Lage Overlevering til D/V (ODV) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 5. Møte med PL og D&V hvor man går gjennom ODV og PE påpeker evt. nødvendige endringer. 4. Sende ODV per mail til PE og D&V og innkalle til kort møte. Overvåke bygging sammen med BL. Forberede overlevering i møter med D&V. Komme med innspill til ODV i møter.

7 PE PL Nivå 3 for opprettelse av Gevinstsikring (GS) D&V 5. Laste opp ODV i ePhorte og sende det til godkjenning av D&V. 6. Godkjenne ODV i ePhorte i i 7. Begynner å lage dokumentet Sluttrapport O Gevinstsikring S 3. Møte med PL og D&V hvor man går gjennom GS og PL påpeker evt. nødvendige endringer. 2. Sende GS per mail til PL og innkalle til kort møte. 1. Lage Gevinstsikring (GS) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 1. Lage Gevinstsikring (GS) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 4. Oppdatere word- dokumentet med nødvendige endringer og sende det ferdige dokumentet per mail til PL.

8 PE PL Nivå 3 for opprettelse av Sluttrapport (SR) PØ 6. Godkjenne SR i ePhorte. Gi beskjed til PØ om at prosjekt kan avsluttes. i 7 Arkivere resterende dokumenter – og rydde opp – i prosjektarkivet. Lagre nøkkeltall i erfaringsdatabase. O Avslutning S 4. Møte med PL, PE og PØ hvor man går gjennom SR og PE påpeker evt. nødvendige endringer. 3. Sende SR per mail til PE og PL og innkalle til kort møte. 2. Lage Sluttrapport (SR) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 2. Lage Sluttrapport (SR) i Word. Bruk mal som ligger her: https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html. https://www.uio.no/for- ansatte/organisasjon/ad m/ea/verktoy-og- arbeidsstotte/prosjektst yring/index.html Dokumentet lagres i mappe 0 i prosjektarkivet. 5. Oppdatere word- dokumentet med nødvendige endringer. Prosjektregnskap legges inn som vedlegg. Laste opp SR i ePhorte og sende det til godkjenning av PE. 8. Prosjektnummeret lukkes 1. Motta ferdig GS- dokument fra D&V 8. Lage avsluttende prosjektregnskap og sende det per mail til PL. i

9


Laste ned ppt "«EAs Prosjektoppskrift» En oversikt over prosjektprosessen i EA og Prosjektmodellens styrende dokumenter Oppdatert 22.08.2014 Marianne M. Rieber-Mohn «EAs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google