Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogaland Januar 2015 HMS en – her og nå – paal Ove.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogaland Januar 2015 HMS en – her og nå – paal Ove."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogaland Januar 2015 HMS en – her og nå – paal Ove

2 HMS i Trafikken - Trafikksikre arbeidstakere?
Kjøring i jobben HMS i Trafikken - Trafikksikre arbeidstakere? Paal Ove Sodefjed

3 Kanskje vi kan se det samme…
Ketil

4 Avklaringer/Begrep Trafikkuhell Trafikkulykke
Arbeidsrelatert trafikkulykke Paal Ove info om arbeidsform

5 Definisjoner Trafikkuhell:
Uhell som medfører materiell skade og eller som har ubetydelig personskade. Trafikkulykke: Ulykke som medfører personskade som ikke er ubetydelig og som skal rapporteres til politiet. Arbeidsrelatert trafikkulykke: Trafikkulykke som involverer minst en fører som er på jobb Ref: TØI 1188/2012

6 Oppgave – Kartlegge omfanget
Hvem har vært involvert i et trafikkuhell med materielle skader.. Hva var årsaken, hva var det som hendt`? Kartlegge omfanget av trafikkuhell blant de tilstedeværende. Akse – med retropespektiv.

7 Årsaker:

8 Vi er i Rogaland….Sjekke tilstanden.
Hvor mange trafikkuhell tror du blir meldt til forsikringsselskapene hvert år fra Rogaland? Link til forsikringsskadene; Hvor mage av disse involverer en som kjører bil i jobb, eller til og fra jobb?

9 Trafikkuhell

10 Kostnader ,- kroner I tillegg legge til kostnader på skadde og drepte personer……

11 Dødsulykker i trafikken 1950 - 2013
151 døde i 2014

12 Arbeidsrelatret trafikkulykke
Hvor stor andel av dødsulykkene i trafikken skjer i jobb sammenheng? Hva kjennetegner disse ulykkene?

13 Arbeidsrelaterte dødsulykker

14

15 Om førere i arbeid når ulykken skjer
Tungbil / buss når føreren er yrkessjåfør, personbil når føreren ikke yrkessjåfør Nesten alltid menn 26 % av de andre som kjørte i arbeid var over 54 år, mot 17 % av yrkessjåførene 57 % av ”andre” kjørte kjøretøy klassifisert som ”utløsende” for ulykken, mot 36 % av yrkessjåførene 37-38 % brukte ikke bilbelte

16

17

18 Systematisk HMS arbeid gir resultater!

19 Styringssystemer for trafikksikkerhet
NS-ISO 39001:2012 Styringssystemer for trafikksikkerhet

20

21

22

23 Alle som går på jobb, skal komme helberget tilbake, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under signeringen av HMS-charteret for byggenæringen 18. juni 2014

24 Styringssystemer for trafikksikkerhet
NS-ISO 39001:2012 Styringssystemer for trafikksikkerhet

25 Tenk gjennom - Hvor mange kjøretøy har din bedrift i aktivitet?
Har din bedrift hatt uhell eller ulykker i trafikken i løpet av de siste fem årene? Dersom ja, hvilke konsekvenser har trafikkulykker for bedriften og den enkelte ansatte? Hvem kan i din bedrift kan påvirke trafikksikkerheten?  Hvilke praktiske konsekvenser har en skade på kjøretøyene for din virksomhet?  Hvilke innsparinger tror du er mulig?

26 Veien videre Hva nå? Hva trenger du/din virksomhet? Hvem tar ansvar?

27 Hvilket bilde ser du nu..et nytt..

28 Spørsmål Hvor relevant er det for din bedrift (slik du ser det) å gå inn på en prosess som en iso prosessen er? Ikke i det hele tatt – kanskje – svært relevant. Hva er begrunnelsen for svaret ? Dersom du ikke vil være med, hva er det som mangler? Hvilke utfordringer må løses? Hvordan vil du løse dem? Hvilke nytte kan dette ha for bedriften? Hva skal tema for et eventuelt neste møte være?

29 Spørsmål til eksterne På hvilken måte holder virksomheten din oversikt over trafikkuhell/skader på egne og/eller innleide kjøretøy?  Hvilke praktiske konsekvenser har en skade på kjøretøyene for din virksomhet?  Hvilke innsparinger tror du er mulig?

30


Laste ned ppt "Rogaland Januar 2015 HMS en – her og nå – paal Ove."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google