Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Ministry of Culture and Church Affairs ”Fra knipsekasser til milliardindustri” - opprydning i spilleautomatmarkedet Kultur- og kirkeminister Valgerd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Ministry of Culture and Church Affairs ”Fra knipsekasser til milliardindustri” - opprydning i spilleautomatmarkedet Kultur- og kirkeminister Valgerd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Ministry of Culture and Church Affairs ”Fra knipsekasser til milliardindustri” - opprydning i spilleautomatmarkedet Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

2 Royal Ministry of Culture and Church Affairs ”Spilleautomatmarkedet løpt løpsk” Utvikling i automatmarkedet i Norge 19942001 Omsetning3,8 mrd kr8,5 mrd kr

3 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Våre naboland NorgeSverigeDanmark Antall automater19 000750014 000 Automatoperatører2001600 Høyeste gevinst2000,- 150,-300,-

4 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hva har regjeringen gjort? Høringsbrev 21.6.2002: Automater kun i lokaler med 18-årsgrense Vesentlig reduksjon av antall automater Omfordeling av inntektene (større andel til organisasjonene) Høringssvar pr 20.9.2002 Ingen aktører i automatmarkedet støtter forslagene Alle spår vesentlig nedgang i overskuddet (880 mill kr i 2001)

5 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hva gjør regjeringen? Nytt høringsbrev 25.10.2002 - opprydning i automatmarkedet, samtidig som organisasjonenes inntekter sikres: Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner blir overskuddsmottakere fra Norsk Tipping Redusere antall automater fra ca 19 000 til ca 10 000 uten at de gode formål taper inntekter Kun automater i kontrollerbare rom (ikke fritt i butikker og kjøpesentre) Norsk Tipping får enerett til automatoppstilling fra 1.1.2006

6 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hvorfor dette grepet? Dagens regler svært liberale For liten andel av overskuddet går til organisasjonene Brudd på forutsetningene for oppstilling Med flere entreprenører vanskelig å gjennomføre endringer i regelverket Økende problem med spilleavhengighet

7 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Konsekvenser for samfunnsnyttige og humanitære org. Inngår i tippenøkkelen fra 2006 Organisasjoner som i dag driver egen automatvirksomhet skal motta fast andel av tippeoverskuddet Idrettens andel skal fordeles direkte til lokale idrettslag og foreninger Fordeling til andre organisasjoner skjer etter søknad. De som i dag har inntekt fra spilleautomater vil bli prioritert Mottar kompensasjon i overgangsperioden 2004 - 2005

8 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Tippenøkkelen etter 2006 (i 2001 tall) Idrettsformål 46 %(1 587 mill kr) Kulturformål 37 %(1 287,5 mill kr) Organisasjoner*17 %(580 mill kr) Røde Kors 35% (200 mill kr) Redningsselskapet 23% (133 mill kr) Handikapforbundet 3% (20 mill kr) Andre organisasjoner39% (227 mill kr) * Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

9 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Konsekvenser for private automateiere Må gradvis avvikle sin virksomhet fram mot 1.1.2006 Eksisterende oppstillingstillatelser gjelder ut avtaleperioden (i inntil 3 år)

10 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Norsk Tippings automatvirksomhet 10 000 nettverksbaserte VLT-automater (Video Lottery Terminals) Full kontroll med pengestrøm og automatenes funksjonsmåte Oppstilling i storkiosker, spillekafeer, serveringssteder og spillehaller Virksomheten skal drives av ca 70 ansatte (mot i dag ca 800)

11 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Finansiering for Norsk Tipping Investeringer (drøyt 1 mrd kr) finansieres med lån fra Norsk Tippings egne midler Kompensasjon for organisasjonene i overgangsperioden finansieres ved midlertidig omdisponering av fondsavsetninger fra Norsk Tipping Pr 31.12.2001 avsatt ca 800 mill kr for å kunne møte endringer i spillemarkedet og investeringsbehov Det vil i årene fram til 2006 kunne avsettes ytterligere midler for å dekke opp inntektsnedgangen i startfasen for Norsk Tipping sin automatvirksomhet (2004-2005)

12 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Spilleavhengighet Antallet som søker behandling har økt sterkt Erfaringer viser at gevinstautomater gir størst problemer Internasjonal forskning tyder på at gevinstautomater kan være mer avhengighetsskapende enn andre pengespill Norske regler for gevinstautomater er i dag svært liberale

13 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Lotteritilsynets rolle Godkjenning av oppstillingssteder Kontroll av Norsk Tippings automatdrift Kontroll i forhold til ulovlig oppstilte automater Håndheving av aldersgrensen Bidra ved fordeling av midler til frivillige organisasjoner Skaffe kunnskap og informasjon om spilleavhengighet

14 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Den videre prosess 25. oktober: Høringsbrev sendes ut med høringsfrist 6.12.2002 Februar/mars: Odelstingsproposisjon sendes Stortinget Vår 2003 Forhåpentligvis Stortingsbehandling av ot. prp. Høst 2003 Nærmere forskrifter utarbeides høsten 2003 1. januar 2004 Iverksettelse med overgangsperiode til 1.1.2006 1. januar 2006Full enerett for Norsk Tipping fra 1.1.2006 Full drift for Norsk Tipping sine automater

15 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Presentasjonen og øvrig informasjon blir lagt ut på Kultur- og kirkedepartementets hjemmeside: http://odin.dep.no/kkd


Laste ned ppt "Royal Ministry of Culture and Church Affairs ”Fra knipsekasser til milliardindustri” - opprydning i spilleautomatmarkedet Kultur- og kirkeminister Valgerd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google