Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Langseth Rita Riksaasen Martin Meland Program for Lærerutdanning PP-tjenesten Fosen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Langseth Rita Riksaasen Martin Meland Program for Lærerutdanning PP-tjenesten Fosen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Langseth Rita Riksaasen Martin Meland Program for Lærerutdanning PP-tjenesten Fosen

2 Forskende partnerskap Forskning: Kartlegging, intervju, observasjon, spørreskjema, organisasjonsanalyse, modellæring og inspirasjon, endringsanalyse Målet er endring Motivasjon Samarbeid Kompetanse i engelsk Bedre gjennomføring

3 Aksjonsforskning Fokus er rettet mot handlinger og forskning rundt disse handlingene Fokuserer på utvikling av praksis og teori knyttet til praksisen innenfor organisasjonens rammer Et likeverdig samarbeid mellom forskere og deltakere Kvalitet på forskningen måles ut i fra endringer

4 Kompetansemiljøet

5 Modelling Felles begrepsforståelse Vurdering for læring ( fremovermeldinger) Vurdering av læring ( tilbakemeldinger) Vurdering for undervisning ( elevens utviklingssone) Vurderingsgrunnlag (prosess) Vurderingssituasjon ( aktiviteter)

6 Scaffolding Kompetansemål – delmål – tema ( i undervisning) Tema: relatert til elevene, lærer ( COF) Innhold: finne –systematisere informasjon ( notater) Scaffolding lesing – systematisere Struktur: lese, lytte til og produsere tekster Scaffloding skriving –skriverammer Scaffolding snakking –snakkerammer Språk: egenutvikling Scaffloding kartleggingsprøver

7 Coaching Hjelpe lærere i prosessen Læreres læring Elevers læring Kompetansemiljøets læring Samarbeidslæring Observasjon, refleksjon og drøfting Utprøving

8 Reflexion, articulation Lærere og ledere: Reflektere over egen praksis og egen praksisteori Behaviourisme, Konstruktivisme, sosialkonstruktivisme Presentere egne tanker ( i dag) Lærere Ledere Kompetansemiljø

9 Exploration Nye veier


Laste ned ppt "Inger Langseth Rita Riksaasen Martin Meland Program for Lærerutdanning PP-tjenesten Fosen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google