Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALG 2012 Live 08/04/2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALG 2012 Live 08/04/2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 VALG 2012 Live 08/04/2017

2 Hovedpunkter Introduksjon av Valgkomitéen Valg 2012 til 2014:
Styret Hovedverneombud og verneombud Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Nominasjonsprosessen Valguke

3 Valgkomitéen Live Johansen (Oslo) Kjell Kongelf (Oslo)
Tonje Raaen Nilsen (Trondheim) Ken Skjevik (Trondheim) Monica Fristad (Bergen) May-Britt Sande (Bergen) Unn Asker Olsen (Shops) Tony Tuddenham (Shops)

4 Valg 2012 I følge Arbeidsmiljøloven skal firma med flere enn 50 ansatte ha både en verneombudsordning og et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Alle ansatte har iht. samme lov rett til å være kandidater samt stemmeberettiget. Videre regulerer Aksjeloven de ansattes rett til representasjon i TeliaSonera Norge AS styre; dersom det er flere enn 200 ansatte har de ansatte rett på tre representanter med varamedlem. 08/04/2017

5 Valg 2012 For perioden 2012 til 2014 skal det velges tillitspersoner til tre ulike områder i TeliaSonera Norge: Styret (slide 6-8) Hovedverneombud og verneombud (slide 9-10) Arbeidsmiljøutvalg (AMU) (slide 11)

6 Styret TeliaSonera Norge AS sitt styre inkluderer tre ansattrepresentanter, samt tre vararepresentanter. Disse velges av de ansatte for en to-årsperiode. Det er 4 styremøter pr. år, pluss evt. ekstraordinære møter. All styredokumentasjon er på engelsk. Ikke honorar på deltakelse i styret Må ha ekstraordinær Generalforsamling ved nytt styre.

7 Styrerepresentantenes oppgaver:
Studere styrepapirene godt på forhånd (sendes ut ca. én uke i forveien). Sette seg inn i de forskjellige sakene. Drøfte/forberede eventuelle saker med de andre styrerepresentantene på forhånd. Delta saklig og rolig i diskusjonene på styremøtet. Tørre å spørre, tørre å mene. Se de store linjene og hva som er bra for TeliaSonera Norge AS. Finne argumentasjon, sammen med administrasjonen, for «TeliaSonera Norge-syn". Ikke ta opp "småsaker" av administrativ art.

8 Til vervet som styrerepresentant er det viktig å være klar over følgende:
Arbeidet krever tid, ofte utover normal arbeidstid til for eksempel forberedelser God kjennskap til TeliaSonera Norges organisasjon er en ubetinget fordel Være engasjert - for selskapets eiere, kunder og ansatte Ha god forretningsmessig forståelse Ikke ha autoritetsfrykt Kunne være objektiv og ikke la seg påvirke av egeninteresser Disiplinert. Vite når man skal si noe og når man ikke skal si noe Utvise en rolig og trygg personlig fremtreden Ha evnen til å sette seg inn i nye ting raskt Gode ”sosiale antenner” er viktig

9 Hovedverneombud og verneombud
TeliaSonera Norge AS vil ha ett hovedverneombud og 8 verneombud. Hovedverneombud er leder for verneombudene som finnes i de forskjellige verneområdene (se neste slide). Hvert verneombud sitter i sitt verv i to år, og velges av de ansatte i TeliaSonera Norge AS som tilhører aktuelt verneområde. Alle verneombudene deltar i Samarbeidsforum, som har fire faste møter i året. Her tas det opp saker av interesse for verneombudene. I tillegg forberedes saker for ansattutvalget og AMU. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet er en eskaleringsinstans for generelle problemer eller for enkeltproblemer der henvendelser via normal tjenestevei ikke fungerer.

10 Verneombudsområde Verneområdene følger som hovedregel organisasjons-strukturen for enheten og i TeliaSonera Norge AS har vi følgende inndeling: Business Consumer Sales Customer Operations NUF MTS Chess NetCom butikker Hovedverneombud og verneombudene vil ha vararepresentanter

11 Arbeidsmiljøutvalg AMU møtes 4 ganger i året og tar opp tema om HMS, sykefravær, overtid og turnover Loven sier at det må sitte like mange representanter på arbeidsgiver og arbeidstaker siden i AMU I TeliaSonera Norge AS vil det sitte 5 representanter fra arbeidstaker siden, og disse vil representere: Hovedverneombud 4 øvrige valgte kandidater fra: 1x Shops, 1x Chess 2x NetCom

12 Veien videre… Nominasjonsprosessen Valguke
Frist for ansatte å melde seg til verv, eller nominere kandidater er 27. mai 2012. Valguke Selve valget kjøres uke 22 (29.mai – 31. mai).

13 GODT VALG!


Laste ned ppt "VALG 2012 Live 08/04/2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google