Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier LP-nettverksmøte, 05.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier LP-nettverksmøte, 05.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier LP-nettverksmøte, 05.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

2 2 Agenda Endringer av prislistene i Maconomy Omgruppering av medarbeiderkategoriene Kost- og salgsprisliste og avanse Endringer av innhold i vinduer i Maconomy Framtidige revisjoner av prislistene Tidsplan for endringer Konsekvenser av endringene Oppsummering og konklusjon Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

3 3 Endringer av prislistene Oppdatert lønnstabell –Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.2008 Justert sats for forventet framtidig lønnsøkning: 4,8% –Endret fra 4,5% –Kilde: Statistisk Sentralbyrå, data for lønnsutvikling i staten 2001 - 2007 ”Holdbarhetsdato” for prislistene –Hver ny versjon gjelder f.o.m. 1. juni i et gitt år Påslag for å korrigere for 1 mnd. etterslep: 0,4% –Prislistene er basert på lønnstabell som gjelder f.o.m. 1.mai –Prislistene legges ut med virkning f.o.m. 1.juni Endret beregningsmetode for salgsprislister Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

4 4 ”Holdbarhetsdato” for prislistene Priser endrer seg over tid Én versjon av hver prisliste for hvert budsjettår –F.eks.: Kostprisliste 2 for 2008-09, Kostprisliste 2 for 2009-10, osv. –Hver versjon får startdato 1. juni Prisøkning basert på forventet kostnadsøkning –Lønnsøkning for et gitt lønnstrinn Prislister 5 år fram i tid Formål –Mer korrekt budsjett for hele prosjektets varighet Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

5 5 Endret beregningsmetode for salgsprislister Prosentvis påslag på kostprisliste 2 (for ordinære forskningsprosjekter) Full dekning av indirekte kostnader, men ikke noe overskudd: –Kostprisliste 2 og salgsprisliste 3 –40% avanse Salgsprisliste nr.Avanse SLP 10,0 % SLP 220,0 % SLP 340,0 % SLP 460,0 % SLP 580,0 % SLP 6100,0 % Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

6 6 Omgruppering av medarbeiderkategoriene Vitenskapelige medarbeiderkategorier Teknisk/administrative medarbeiderkategorier Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Beregning av representativt lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Konsekvenser av endring av lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

7 7 Vitenskapelige medarbeiderkategorier Forsker 1Forsker 2Forsker 3Forsker 4 1404 Professor0796 Sjefpsykolog1198 Førstelektor1378 Stipendiat 1013 Professor 1304 Psykol.M/Godkj.Spes.1010 Amanuensis1017 Stipendiat 1111 Forskningssjef9301 Professor ii1109 Forsker1020 Vitenskapelig Ass 1532 Dosent1183 Forsker1007 Høgskolelærer/Øvings1019 Vitenskapelig ass 1110 Forsker8029 Universitetslektor I1018 Vitenskapelig ass 1011 Førsteamanuensis1352 Post Doktor 8028 Førsteamanuensis ii1308 Klinikkveterinær 1009 Universitetslektor 1108 Forsker Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

8 8 Teknisk/administrative medarbeiderkategorier Tekn/adm 1 Tekn/adm 2Tekn/adm 3Tekn/adm 4Tekn/adm 4 (forts.) 1004 Rektor1200 Førstebibliotekar1515 Bibliotekar1083 Ingeniør1216 Driftsoperatør 1062 Direktør1181 Senioringeniør0807 Sykepleier1029 Avdelingsleder1512 Forsk.tekniker 9305 Prorektor1054 Kontorsjef1408 Førstekonsulent1064 Konsulent1078 Betjent 1474 Dekan1113 Prosjektleder1085 Avdelingsingeniør1120 Mester1362 Lærling (reform 94) 1061 Assist. Direktør1351 Spes.Fysioterapeut1178 Avdelingsbibliotekar1275 Ingeniør1362 Lærling (Reform -94) 1060 Avdelingsdirektør1199 Univ. bibliotekar1411 Avdelingsingeniør1132 Renholdsleder1090 Tekniker 0791 Bedriftslege1434 Rådgiver1213 Bibliotekar1063 Førstesekretær1129 Renholdsbetjent 1407 Avdelingsleder0790 Bedriftssykepleier1134 Sekretær/Kurator1136 Driftstekniker9300 Stilling utenfor reg 1059 Underdirektør1087 Overingeniør1084 Avdelingsingeniør1203 Fagarbeider1068 Fullmektig 1364 Seniorrådgiver1363 Seniorkonsulent1065 Konsulent1069 Førstefullmektig1096 Laboratorieassistent 1211 Seksjonssjef1077 Hovedbibliotekar1137 Driftsleder1180 Sjåfør 1088 Sjefingeniør0816 Avdelingssykepleier1410 Bibliotekar1070 Sekretær 1182 Seniorarkitekt1206 Undervisningsleder1067 Førstekonsulent1130 Renholder Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

9 9 Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Medarbeider- kategori Representativt lønnstrinn Medarbeider- kategori Representativt lønnstrinn Gml.NyEndr.Gml.NyEndr. Forsker 18476-8Tekn/adm 16070+10 Forsker 27165-6Tekn/adm 25257+5 Forsker 358 ---Tekn/adm 34446+2 Forsker 44546+1Tekn/adm 43635 Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

10 10 Beregning av representativt lønnstrinn for medarbeiderkat. 1.Nåværende gjennomsnittlig lønnstrinn for hver stillingskode Ikke vektet for stillingsbrøk 2.Vektet snitt av nåværende lønnstrinn pr. medarbeiderkat. Vektet m.h.t. antall ansatte pr. stillingskode 2 stillingskoder unntatt fra grunnlag (1019 Vit. ass., 1018 Vit. ass.) Ikke relevant for EFV-prosjekter, ville påvirke snittet betydelig 3.Resultatet av pkt. 2 tillagt 2 lønnstrinn For å ta høyde for forventet lønnsglidning Forventet tidshorisont for et prosjektbudsjett: 4 år F.o.m. prosjekt opprettes i Maconomy (dvs. kontrakt signert) Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

11 11 Konsekvenser av endring av lønns- trinn for medarbeiderkategoriene Betyr ikke at noen får mer eller mindre lønn enn før Riktigere pris for arbeid på prosjekter –Basert på faktisk gjennomsnittlig lønn Timeføring i Maconomy har ingen automatisk kobling til utbetaling av lønn –Hensikten er å synligjøre riktig kostnad for et prosjekt og riktig salgspris som kunden skal betale Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

12 12 Praktiske konsekvenser Endringer i representative lønnstrinn for Tekn./Adm. 1-4 –Ingen praktiske konsekvenser for igangværende prosjekter –Kun 2 prosjekter registrert med prisopplysninger for Tekn./Adm. kategori Endringer i representative lønnstrinn for Forsker 1-4 –Lavere pris for Forsker 1-2 Flere timer innenfor en gitt budsjettramme –Marginalt høyere pris for Forsker 4 Nesten ikke merkbar forskjell (1 lønnstrinn) Litt færre timer innenfor en gitt budsjettramme Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

13 13 Kost- og salgsprisliste og avanse Forutsetning for disse avansesatsene: –Kostpris for medarbeider lik kostpris for medarbeiderkategori Kostprisliste, salgsprisliste og avanse Prisliste nr.KPL 1KPL 2KPL 3KPL 4 SLP 123,1 %0,0 %-16,5 %-28,5 % SLP 247,7 %20,0 %0,2 %-14,2 % SLP 372,3 %40,0 %16,8 %0,2 % SLP 496,9 %60,0 %33,5 %14,5 % SLP 5121,5 %80,0 %50,2 %28,8 % SLP 6146,2 %100,0 %66,9 %43,1 % Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

14 14 Avanse – med og uten overstyring av prislister Uten overstyring av prislister –Gjennomsnittlig avanse for hele NTNU omtrent som i tabellen på forrige side –Avanse for hver medarbeider vil kunne avvike fra avansen for medarbeiderkategorien Kostpris hentes fra medarbeiderens lønnstrinn Salgspris hentes fra vedkommendes medarbeiderkategori Med overstyring av prislister –Fast avanse kan legges på: Medarbeiderkategori All timeføring (oppgave 9501) Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

15 15 Konkrete løsninger for utvalgte prosjekttyper Forskningsprosjekter finansiert av NFR –Kostprisliste 2 og 60% avanse –Dette tilsvarer 1,6‰ av brutto regulativlønn (aksepteres av NFR) –Unntak: Rundsumfinansierte stipendiater og Post doc Spesielle programmer/utlysinger med særskilte regler for prising/finansiering EU-prosjekter –Kostprisliste 1 og avanse, dvs. ikke salgsprisliste –Avansen er avhengig av typen EU-prosjekt Ta kontakt i hvert tilfelle! Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

16 16 Endringer av innhold i vinduer i Maconomy Fanen ”Budsjett” (Budsjettering) –Ny kolonne for startdato for den prislisten som skal brukes for budsjettlinjen –Hvis du skriver –Systemet henter prisene for budsjettlinjen fra prislisten som har startdato på Vinduet for periodisering av budsjett –Ny kolonne for startdato for den prislisten som skal brukes for budsjettlinjen –Datoene er skrivebeskyttet i dette vinduet Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

17 17 Fanen ”Budsjett” (Budsjettering) Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

18 18 Vinduet for periodisering av budsjett Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

19 19 Praktiske budsjettips - Timer Dette gjelder kun for budsjettlinjer for oppgave 9501 –dvs. alt som har med timer å gjøre Legg inn en budsjettlinje for hvert budsjettår for alt som har med timer å gjøre (oppgave 9501) Tenk på perioden juni-mai som budsjettår for et prosjekt Hvis du skal budsjettere for et kalenderår: –Legg inn en budsjettlinje for januar-mai og en budsjettlinje for juni- desember Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

20 20 Tidsplan for endringer Legges ut idag (forventes ferdig til lunsj): –Nye prislister Legges ut snarlig –Omgrupperte medarbeiderkategorier Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

21 21 Framtidige revisjoner av prislistene Årlig revisjon Når? –Månedskiftet mai/juni –Antar at ny lønnstabell normalt vil være utarbeidet innen slutten av mai Hva revideres? –Oppdatert versjon av prislistene som skal gjelde f.o.m. 1.juni inneværende år Formål: Regnskapsføring av timer til riktig pris –Prislister for År 5 (dvs. f.o.m. 1.juni om 5 år fra dags dato) Prislistene for År 2 - 4 endres ikke –Oppdatert beregning av gjennomsnittlig lønnsnivå for hver stillingskode Vurdere flytting av stillingskoder mellom medarbeiderkategorier Oppdatere representativt lønnstrinn for medarbeiderkategoriene Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

22 22 Konsekvenser av endringene Timeføring –Timer som anvises etter at prislistene er endret vil få ny pris Budsjetter –Budsjetter som opprettes etter at prislistene er endret vil få nye priser –Budsjetter som revideres etter at prislistene er endret vil få nye priser –Veiledning om revisjon av budsjetter vil bli gitt Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08

23 23 Oppsummering og konklusjon Prislister kan brukes ved timeføring Priser oppdatert i.f.t. gjeldende lønnstabell Ny sammensetning av medarbeiderkategorier Prislister 5 år fram i tid Egne prislister for hvert år Hver versjon av en gitt prisliste gjelder: –F.o.m. 1. juni i År n –T.o.m. 31. mai i År n+1 Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier. Per Inge Andresen. 05.06.08


Laste ned ppt "1 Timeregistrering: Endringer av prislister og medarbeiderkategorier LP-nettverksmøte, 05.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google