Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva slags samarbeidsparter trengs for å skape en bedrift? Case og erfaring fra Dtech as og Aromaselskaper kft 2. November 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva slags samarbeidsparter trengs for å skape en bedrift? Case og erfaring fra Dtech as og Aromaselskaper kft 2. November 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva slags samarbeidsparter trengs for å skape en bedrift? Case og erfaring fra Dtech as og Aromaselskaper kft 2. November 2004

2 Grunnarbeidet er startet

3 Status november 2004 Frysetørkeanlegg under bygging i Ungarn To datterselskaper etablert i Ungarn Fabrikken kjøres i gang mai/juni 2005 Fabrikken i Ungarn finansiert med: –Egenkapital fra Dtech –Banklån i Ungarn –Støtte fra EU – (Sapard)

4 VP-tørkeanlegget med 2 tørkekammer

5 Partners imoportant in a food processing value chain R&D Finished goods /food producers Retail Distributors Technology suppliers Dtech core business – Alfa Laval – FMC – Cabin-Plant – NIRO – Hosokawa – Kiremko –Unilever –Kraft –Nestlé –Rieber & Søn –General Mills Providers of turnkey solutions Plant owners/ operators –Rema –RIMI –Ahold Primary Agents –Worlee –Pacific Farms –Heinz –J.L. Priestley –ABB –FMC –Cabin-Plant –NIRO –Unipektin Dtech - supplier of drying technology Dtech partnerships with turnkey providers Examples of key players –J L Priestley –Heinz –Independents

6 Partners in the value chain of the market of freeze dried products Aroma Dry will purchase state of the art drying technology from Dtech Contracts are signed with large distributors. Supply of first class sweet corn and peas secured through longterm contract Seed Drying Sales/ Distribution Growing Pentafrost Rt.Aroma Dry Kft. Harvesting Pre- processing Freeze/ storage JL Priestley, Pacific Farm Heinz (Industrial partner)(Dtech technology) Labour intensive part of value chain (raw material side of process) 100% export

7 Kompleksitet: hendelser - samarbeidsparter HendelserInterntEksternt 1998Etablert med startkapital Første forretningesplan Tilbakeføring av lisens fra Kværner Eiere med Len og Sintef i spissen etablerer selskapet Lite fokus eksternt 1999Styret jobber med konkretisering av planerStyret jobber med strategier for selskapet Noe kontakt eksternt 2000Ny ledelse tiltrer Nye kommersialiseringsstrategier vurderes Lisensavtale forhandles med SINVENT og LEN Fokus på: Teknologimuligheter og teknologiforbedringer, Markedsmuligheter og produkttester til distributører Kjøper opp tørkeanlegg basert på teknologien Kapitaltilførsel for oppkjøp av Gvarv Styret jobber med nye planer Styret jobber med å få ny ledelse Styret og ledelse jobber med å få etablert videre kortsiktig finansiering Flere personer trekkes inn i organisasjonen Offentlig støtte fra SND Salgsfremstøt i Europa Avtale med Kværner Oppkjøp av Arctic Aroma Bankavtale vedr Gvarv FKT som nye eiere 2001Letter of intent med tysk distributør Testprodukter fremstiklles og introduseres/distribueres Redesign og ombygging av tørke Gvarv Prosjektutvikling i Polen Emisjonsprospekt forberedes JV som forretningsmodell Styret jobber med ny forretningsmodell Eiere må inn med kortsiktig finansiering ”Stadige” emisjoner Viktig med eiersamarbeid Mange styremøter Råvareleverandører i Polen Distributører i Europa, USA og Asia JV partner i Ungarn Ekstern testing av produkter mot kunder Mekaniske leverandører ombygging

8 2002Forhandler avtaler med partnere Salgsavtaler signeres Etablering av JV selskaper AA, senere AD Råvareavtale Prosjektutvikling Ungarn og byggetillatelse Låneavtale og tingsinnskudd fra eiere Tilrettelegging for emisjon Avtalesignering ved kongebesøk Klar til avtaler med underleverandører Styret fokus på avtaler, fremdrift, finansiering og emisjonsprospekt Justering av planer og budsjetter, Management som utarbeider teknisk, finansielt og juridisk underlag og gjennomfører forhandlinger Tilretteleggere Pot industrielle og finansielle eiere Potensiell 1. partner i Ungarn Kundesamarbeid Ordførere Off myndigheter for byggegodkjenning Banker, GIEK Jurister og andre spesialister i Ungarn Pot 2. partner i Ungarn Leverandører av mekanisk utstyr 2003Problemer knyttet til eierskap, avtaler, finansiering, Etablerer planer om oppkjøp fabrikk, due dill Ny finansiering fra eierne må etableres Forhandler med nye partnere/råvareleverandører Får signert råvareavtale Inngår avtale om tomt, søker om byggetillatelse Søker om bankfinansiering og forbereder søknad om offentlig støtte Nye planer Nye avtaler med partnere forhandles Ny kortsiktig låneavtale og finansiering Endring i prosjekt og nye budsjetter Nye eiere knyttet til partnerselskap Nye eiere knyttet til frysefabrikker Nye råvareleverandører Landbruksministeren Nye off myndigheter 2004Søker om Sapardstøtte Får stadig etablert kortsiktig finansieiring fra eierne Endelig prosjektfinansiering fra eierne Starter prosjektet sommeren 2004 Får off støtte og bankfinfnsieirng sensommer Skal nedlegge grunnsteing nov 2004 Eiere og styret etablerer lansiktig finansiering Avtaler mellom eierne inngås Prosjektet låses mht investeringsplaner, fremdrift, finansiering, Datterselskaper oppkapitaliseres Alle formaliteter etableres Bankforbindelse langsiktig lån, Bankforbindelse driftsfinansiering, Tett kontakt off myndigheter Samarbeidspartnere off støtteordninger Tett kontakt partner Kundekontakt Leverandørkontrakter

9 Videre løp for Dtech Videre fremdrift i Ungarn: –Grunnstein legges 18. november 2004 –Rekruttering/opplæring fra januar 2005 –Mekanisk utstyr monteres januar 2005 –Testing starter april/mai 2005 –Driftsklart juli 2005 Benytte prosjektet i Ungarn som springbrett for nye prosjekter

10 Betydning av LEN - SIM Representerer kontinuitet, vilje, tro Representerer teknologi og penger Utfordrer og samarbeider Kritisk og konstruktiv Støttespiller for nye eiere Deltar i styrearbeid Erfaring fra langsiktig satsing


Laste ned ppt "Hva slags samarbeidsparter trengs for å skape en bedrift? Case og erfaring fra Dtech as og Aromaselskaper kft 2. November 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google