Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 1 VIRCLASS The Virtual Classroom for social work in Europe Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 1 VIRCLASS The Virtual Classroom for social work in Europe Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 1 VIRCLASS The Virtual Classroom for social work in Europe Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid ved bruk av IKT i internasjonale studier

2 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 2 Agenda ► Bakgrunn for prosjektet og deltakere ► Finansiering ► Prosjektets mål og oppgaver ► Framtids visjoner ► Studieplan - Faglig innhold - pedagogikk ► Erfaringer og arbeid videre ► Utvikling av digitalt læringsmateriell

3 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 3 Hvordan og hvorfor prosjektet startet ► November 2002 startet prosjektet EUSW-TN ► Ide om e-læringsstudier i forkant av en planlagt sommerskole i 2005 ► Gi økte muligheter for internasjonalisering og for opptjening av studiepoeng

4 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 4 Partnere i prosjektet VIRCLASS prosjektet ble etablert i 2003 11 partnere er involvert i Virclass prosjektet:  Bergen University College  University of Wales, Swansea  School of Health Sciences, Jønkøping University, Sweden  University of Vytautas Magnus, Kaunas, Lithuania  University of Parma, Italy  University of Complutense, Madrid, Spain  City of Bergen, Bergen, Norway  Institute Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugal  University of Warmia and Mazuri, Olsztyn, Poland  University of Applied Science Vorarlberg, Austria  University of Applied Science Mannheim, Germany  INHOLLAND University, Haarlem, Nederlands

5 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 5 Økonomisk støtte ► Fram til høsten 2004 støttet EUSW kostnader ved arbeidsgruppe møter ► SOFF/NUV 2004 -2005 ► SOFF/NUV 2006 ► Høgskolen i Bergen 2003-2007 ► Partnerbidrag i form av arbeidskraft og støtte til møter og konferanser

6 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 6 Prosjektets mål ► Utvikle et e-lærings miljø for studenter og praktikere innen sosialt arbeid i Europa ► Integrere felles internasjonale moduler i BA og MA programmer ► Utvikle et lærerfellesskap og styrke samarbeidet mellom mange universitet i Europa og praksisfeltet ► Skape grunnlag for felles forskningsprosjekter

7 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 7 Dette skal gjennomføres ved å: Dette skal gjennomføres ved å:  Utvikle en felles studieplan med felles pensum  Fokusere på komparative perspektiver på sosialt arbeid  Skape en mulighet for å lære fra hverandre og dele erfaringer  Skape en mulighet for å ta del i internasjonale studier uavhengig av forskjeller i sosial situasjon, økonomi og familiesituasjon

8 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 8 Prosjektet skal utvikle: Prosjektet skal utvikle: ► e-læringsmoduler ut fra en felles studieplan som stimulerer deltakerne til samarbeid om sosialt arbeid i et Europeisk perspektiv ► faglig og administrativt samarbeid som kan vare utover prosjektperioden ► godt læringsmiljø og en god standard for en virtuell campus for sosialt arbeid ► digitale lærerkompetansen ► e-læringspedagogikk ► digitale læringsressurser som er fleksible og anvendbare uavhengig av hvilket LMS som velges ► Forskning og spredning av resultat gjennom artikler og konferanser

9 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 9 Målgruppen ► Bachelor studenter i sosialt arbeid (fra og med 2.studieår) ► Etterutdanningsstudenter/MA studenter ► Profesjonelle sosialarbeider som ønsker et internasjonalt perspektiv på sosialt arbeid

10 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 10 Framtidsvisjoner ► Å utvikle et Bachelor program i sosialt arbeid med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, med felles terminer for internasjonale studier og studentutveksling, og en bachelor oppgave som skrives på engelsk med et internasjonalt komparativt perspektiv på sosialt arbeid med felles terminer for internasjonale studier og studentutveksling, og en bachelor oppgave som skrives på engelsk med et internasjonalt komparativt perspektiv på sosialt arbeid

11 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 11 Nye moduler ► En multi kontinental e-læringsmodul i  Comparative Community Work ► På Masternivå med deltakere fra Europa, Latin-Amerika, Afrika

12 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 12 Struktur og faglig innhold i nåværende studieplan Struktur og faglig innhold i nåværende studieplan ► En felles studieplan på 15 ECTS ► 2 e-lærings moduler

13 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 13 Faglig innhold ► Module 1: Social Work in Europe. Commonalities and Differences ► Module 2: Comparative Social Work. European Perspective on Core aspect of Social Work ► 2A: Discrimination, Oppression and Ethnic diverstiy as phenomenon in Europe. Antioppressive approaches to Social work ► 2B: Poverty and Welfare systems in Europe. Anti oppressive approaches to Social Work Anti oppressive approaches to Social Work ► 2C: Social Work Theories and Methods in Context

14 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 14 Læringsmål Få kunnskap og forståelse om: ► Likheter og forskjeller i sosialt arbeid som fag og profesjon i Europa ► Ikke undertrykkende praksis i sosialt arbeid ► Sosiale forhold ved å sammenlikne og analysere situasjoner i forskjellige land ► Velferdssystemer og sosial politikk og betydningen for sosialt arbeid ► Sosialt arbeids utdanning. Metodikk og teorier for profesjonell praksis i forskjellige kontekster

15 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 15 Pedagogikk ► Oppgaveorientert problembasert tilnærming ► Samarbeidslæring ► Akademisk skriving

16 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 16 Erfaringer fra den første pilot gjennomføringen ► 62 studenter fra 16 Europeiske land deltok i programmet

17 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 17 Hvor kom de fra studentene som deltok Hvor kom de fra studentene som deltok ► Finland ► Germany ► Greece ► Iceland ► Italy ► Lithuania ► Norway ► Portugal ► Romania ► Sweden ► Turkey ► Macedonia ► Spain ► Estonia ► Poland ► Austria Alder: Fra 19-50 – majoritet under 25 år

18 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 18 Studentenes meninger om studiet Studentenes meninger om studiet ► Before starting this course I had a strong provision that distance learning is not suitable for social work studies. I was definitely wrong. Modern technologies provide us with possibilities to communicate in a different way, which also widen our view on a field of social work

19 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 19 Lærernes erfaringer ► De fleste lærerne deltok i e-læringsstudier for første gang ► Vanskelig å planlegge framgang og arbeidsmengde fra uke til uke ► E-læringspedagogikk krever bruk av nye ferdigheter i undervisning ► Det tar tid å lære hvordan en arbeider på en læringsplatform (It:s Learning) ► De fleste lærere gjorde dette arbeidet på toppen av sin vanlige arbeidsplan.

20 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 20 Lærernes erfaringer noen nøkkel ord fra evalueringen ► Bekymret for sine engelsk språklig ferdigheter ► Nysgjerrig og interessert i å gjøre nye erfaringer ► Vanskelig å ikke kunne ha F-2-F kommunikasjons ► Innspirerende ► Virtuelle synkrone lærerkonferanser ble opplevd som positive ► For mye arbeid skaper stress ► Ta tilbake week-ends

21 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 21 Hvor prosjektet står nå ► Studiet gjennomføres nå for 2. gang med justert studieplan ► 70 studenter fra 11 land ble tatt opp denne gangen ► En Virtuell Bok er laget i løpet av 2006 ► En ny didaktisk modell for e-læringskurser i sosialt arbeid er under utprøving ► Det utarbeides i disse dager en avtale om et VIRCLASS Konsortium for å sikre fortsettelsen av studiet.

22 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 22 Hvilke spørsmål har vi fått svar på ► Hvor mye lærertid må beregnes på e-læringsstudier?  8-10 timer uken/15 studenter + 4 timer til koordinering ► Hva koster en studieplass i denne type studier?  Mellom 13000 og 15000 kr/student ► Hvordan få til gode internasjonale samarbeidsavtaler som sikrer felles studieprogrammer?  Ved å etablere gode samarbeidsrelasjoner over tid og arbeide med de administrative prosessene parallelt med de faglige ► Hvilke digitale verktøy er enkle i bruk og gode til å fremme samarbeid mellom studenter og lærere?  Vi prøver fortsatt ut virkemidler. Hovedregel: det enkle er det beste og det lettest tilgjengelige.

23 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 23 Students entrance to the course and the book www.virclass.net/student

24 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 24 From the studio recording of the Video Case

25 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 25 Mrs. K and her Family

26 Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 26 Webadresser ► www.virclass.net www.virclass.net ► www.eusw.unipr.it www.eusw.unipr.it


Laste ned ppt "Høgskolelektor Anne Karin Larsen Høgskolen i Bergen 1 VIRCLASS The Virtual Classroom for social work in Europe Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google